Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Junias, var en kvinnelig Apostel som var høyt aktet, så for meg ser et ut som kvinnen hadde også ledene posisjoner i menigheten rundt omkring.

Hei Rune!

Det er et veldig godt eksempel du trekker fram. Og når man vet at apostler og profeter var de som fikk åpenbaring om evangeliet i begynnelsen, så fikk også kvinner åpenbaring om Jesus og hans evangelium blant de første kristne. Det er logisk å anta. Jesus er hjørnestenen. Og menn - og kvinner! - var grunnvollen for Kristi menighet.

:-)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.
Gud, altså Elohim er ikke hankjønn eller hunkjønn.

Enig. Tror som deg at ulike kjønn er noe vi mennesker er. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

I Titus 1:10-11, står det følgende: "For det finnes mange gjenstridige pratmakere som forvirrer andre, særlig blant de omskårne. Du må stoppe munnen på dem, for de fører ulykke over hele familier når de sprer sin forkastelige lære for skammelig vinnings skyld."

Disse versene bygger videre på de forrige, som snakker om menn. Merkelig nok så har aldri disse versene i Tit 1:10-11 blitt brukt til å tie ihjel mannen i menigheten! Snakk om dobbeltmoral.

Og angående den paganistiske læresetningen jeg nevnte i en tidligere kommentar; det ble undervist at Eva frigjorde verden ved å spise av kunnskapens tre. At dette var noe prisverdig. Det var denne læren Paulus ville til livs, ifølge Welton. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.
Gud skapte mannen allerede på torsdagen, før solnedgang.

Godt poeng. Har hørt at når det står at Ånden "svevde" over jorden i begynnelsen, så kan det sammenliknes med en høne som ruger på sine egg, ifølge grunnteksten. Dette er noe Dr. Jonathan Welton sier, men har ikke nok kunnskap til å bekrefte eller avkrefte dette. Her ser vi altså en feminin side ved Den Hellige Ånd. Ikke at Ånden er en kvinne eller en gudinne, men Bibelen tillegger jo Gud både maskuline og feminine trekk. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Og når det står i 1 Kor at kvinner skal tie i menigheten, så er det faktisk korinterne som hevder dette. På gresk er det anførselstegn. Paulus siterer korinterne. De sender jo brev fram og tilbake seg imellom. Det er de som hevder at kvinner skal tie i menigheten. Dette tar Paulus kraftig avstand fra. Og han følger opp med å si at det er hva det han - Paulus - sier, som er riktig.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere