Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.
insisted Christ came in the flesh not just in spirit.

Nyttige linker. I en av dem stod det at gnostikerne trodde at Jesus bare hadde en fantom kropp. Da kan man jo nesten regne ut resten selv. Da vil jeg anta at de ikke trodde på Jesu blod som renset våre synder, da blod nødvendigvis må komme fra en virkelig kropp. Osv. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Er interessert i å forstå gunnlaget for din teologi, Thor. Er det Marcion som er grunnleggeren av denne teologien - og hva går så dette ut på? 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.
Vi ser jo at han som står Jesus imot, antikrist benekter Jesus i kjød. Mon tro hvorfor?

Liker framtidsvisjonen din, Leif. At alt ender godt til slutt. Når det gjelder å benekte at Jesus kom i kjød, så mener mange at dette hadde med gnostikerne å gjøre. De hadde store problemer med materie. Og så for seg en "åndelig Kristus" uten fysisk kropp, hvis jeg husker rett. Og de hadde problemer med klassisk kristen forkynnelse, fordi de hadde sin egen versjon av det hele. Og flere kommentatorer mener at Johannes refererer til gnostikerne i 1. Joh. 

Leser boken "Church History" av Eusebius nå. Der står det at gnostikerne visst drev med masse annet rart også, bl.a okkultisme. Men skjønner at jeg må sette meg mer inn i hva gnostisime gikk ut på. Boken tar for seg de første tre århundrer fram til Konstantin. Det er interessant å lese om alle mulige læresetninger som kom på banen etter hvert, som var alt annet enn klassisk kristen lære fra apostlene. Og noen ganger liknet disse læresetningene veldig på evangeliet. Så kristne hadde stadig samtaler med disse for å forsvare den opprinnelige lære. 

:-)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Og: Hvis en ser seg historisk tilbake til år 70, ligner dette da på verdens ende og det som er profetert om den? Da Israel skulle få riket sitt gjenreist? Var det ikke heller slik at de mistet riket sitt da? Ikke bry deg om preteisme eller andre ismer, hva tror du?

Har ikke konkludert enda med alt du nevner i din kommentar. Fortsatt et studium som trenger å få flere puslebiter på plass.  År 70 var det endelige punktumet for jødedommens æra. Templet ble ødelagt og mer til. Men korset blir jo det store skillet. Før og etter korset. Tror at du har rett i at riket ble tatt fra Israel i sin tid. På korset gikk det over fra GT til NT. Og riket i GT ble overført inn i NT. Jesus sa jo at riket skulle bli tatt fra Israel og gitt til andre folk. 

Apg 1:6 er et vanskelig vers. Hva tenker du det handler om?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
I Matt.13.36-52 står det noen lignelser og forklaringer om Himmelriket, hvordan forstår du disse i forhold til

Jeg tror at hele Bibelen er en fortelling om Guds rike. Fra evighet til evighet. Når det gjelder enkelte liknelser, er det ikke så lett å tolke de, synes jeg. F.eks så tenker preterister at en del liknelser omhandler det som skjedde med Jerusalem i år 70. Det står om høsten og verdens ende. "Verden" har "aion" som ord på gresk. Og dette betyr "tidsalder". Så mulig denne liknelsen har med jødedommens tidsalders ende (år 70) å gjøre, slik Jesus forklarer i Matt 24.

Rikets barn kan kanskje noen gang bety de som tror. Men så er det liknelser om bortkomne sauer og en bortkommen sønn. Alle tilhører Hyrden og Far. Israel i sin tid var Guds rikes ambassadører på jord. Og de var da "rikets barn". Hva tenker du dette utrykket betyr?

Dette temaet med Guds rike - også sett i lys av preterismen - er noe nytt og spennende for egen del. Det blir mer forkynnelse om dette i menigheter verden over. Bøker skrives. Så forståelsen øker. Til nå har vi forkynt Jesus død og oppstanden. Og det er bra. Men Guds rikes evangelium snakker jo om så mye mer. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere