Kristian Kahrs

Alder: 49
  RSS

Om Kristian

Følgere

Prosjekt Kirkesprengning

Publisert nesten 12 år siden

Kandidat til Hamar bispedømmeråd, Jenny Skumsnes Moe, skriver i VL 17. august at Den norske kirke (Dnk) aldri kan bli et politisk parti. Det er vi enig i, men vi i Nordisk nettverk for ekteskapet (NNFE) er meget bekymret over den økende politiseringen av Dnk. Blant kandidatene til de 11 bispedømmerådene er det mange som presenterer seg som representanter for politiske partier. De stiller til valg for å fremme sin politiske agenda, noe som kan innebære at de vil tvinge Dnk til å følge en stat som seiler fullstendig uten kompass i sin radikale, nye forståelse av familie, foreldreskap og barnemarked.

Stortinget vedtok i juni 2008 reformen Felles ekteskapslov med endringer i ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, samt nedleggelse av partnerskapsloven. Norge har fått verdens mest radikale ekteskapslover. NNFE oppfatter reformen som udemokratisk, idet reformens samlede omfang var ukjent for velgerne ved stortingsvalget i 2005. Denne reformen endrer innholdet i begreper som familie, ekteskap, kjønn, forplantning, foreldreskap og barns rettigheter. Barnelovens nye §4a sier nå: "Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor." Stortinget har med dette for første gang åpnet for å frata barn deres biologiske foreldre ved lovvedtak.

Sterke krefter søker nå å implementere denne politiske reformen og ideologien i Den norske kirke. Statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) uttalte tidligere i år at det haster med å få endret kirkens ekteskapsforståelse, og å innføre liturgiske ordninger for enkjønnede ekteskap. SV har programfestet å pålegge Den norske kirke å innføre kjønnsnøytral ekteskapsinngåelse. LO mener vielsesritualet i Den norske kirke må endres og vil pålegge statskirken å vie homofile par.

Dersom kirken gir etter for dette massive politiske presset, betyr det at kirken aksepterer hele reformen – herunder også angrepet på barnets rett til mor og far. En innføring av kjønnsnøytral ekteskapsforståelse og liturgi vil uten tvil sprenge kirken. Titusener av aktive kristne vil oppleve en slik teologi som et utålelig svik mot Gud, mot Bibelen, mot familien, mot barna og mot kirkens ansvar som lys og salt i samfunnet. Hele skapelsesteologien vil være radikalt omdefinert. For svært mange kristne vil utfallet av denne kampen avgjøre vårt kirkemedlemsskap. Så viktig er spørsmålet.

I sin selvpresentasjon som kandidat til Bispedømmerådet beskriver Skumsnes Moe hva som er hennes satsningsområder. I likhet med mange andre kandidater sier hun imidlertid ingenting om hva slags teologi hun vil stå for hvis hun blir valgt. Hun er dessuten helt taus om hva hun mener om statens brutale omdefinering av familien slik vi kjenner den i dag. Derfor anbefaler vi ikke velgerne i Hamar å stemme på henne.

Hun er dessuten helt taus om hva hun mener om statens brutale omdefinering av familien slik vi kjenner den i dag. Derfor blir det vanskelig å stemme på henne.

Kristian Kahrs
Koordinator for Kirkevalget 2009
Nordisk Nettverk for ekteskapet

Se en god oversikt over våre anbefalte kandidater som har forpliktet seg til å forsvare ekteskapet mellom én kvinne og én mann - herunder barns rett til deres foreldre på www.bevarekteskapet.no/kirkevalget

(Dette innlegget ble publisert i papiravisen til Vårt Land 24. august)

Gå til innlegget

Kristne må stå sammen for ekteskapet

Publisert nesten 12 år siden

Per Anders Hoel skriver den gode kommentaren Kveld med kløfter, og det er en mye bedre kommentar enn lederen Kristenfolket er mye mer skrevet av Helge Simonnes. 19. august var Simonnes på Velg 09 på NRK, og kommentaren hans er tilgjengelig etter 19 minutter i programmet.

Klassekampen intervjuet meg forrige tirsdag, og da sa jeg at jeg tviler på om den rødgrønne regjeringen har tatt inn over seg hvor mye de har provosert store deler av Kristen-Norge med sin politikk som går mot klassisk kristen tro og teologi på mange områder. I intervjuet med NRK prøver Simonnes å marginalisere denne viktige gruppen på samme måte. Her er noen sitater fra programmet i NRK:

"Politikk skal bidra til helhetstenking, og når hjertesaker fremmes på denne måten, bidrar dette ikke til helheten fremmes. Jeg ønsker heller ikke at kristne skal fremstå som at de er på Guds side og de andre er på den andre siden, på den onde siden. Det er så feil teologisk som det kan være. Åndskampen pågår inni hver enkelt menneske."

Jeg finner det underlig at Simonnes begrenser åndskampen kun til å dreie seg om hvert enkelt menneske. Det skulle vært interessant å se han begrunne dette teologisk. Jeg vil hevde at kampen for ekteskapet mellom mann og kvinne og barns rett til sine foreldre er en meget viktig åndskamp kristne må stå sammen om.

I sin retorikk sier Simonnes at politikken til FrP ikke er i samsvar med kristen teologi, men jeg tror han skal være veldig forsiktig med å knytte sin personlige mening om bistand og innvandring til et bestemt bibelsyn. Selvfølgelig er det legitimt å være uenig med FrP på mange områder, men Simonnes skal være meget forsiktig med å bruke teologiske argumenter.

Personlig synes jeg det ville vært bedre om FrP var mer på linje med KrF når det gjelder bistand. Likevel, i Bibelen står det ikke noe om at det er staten som skal gi bistand til korrupte diktatorer, og det står heller ikke noe om at vi skal åpne våre grenser for en ukontrollert asyl-innvandring.

Det Bibelen derimot er krystallklar på er at ekteskapet mellom én mann og én kvinne er en ordning gitt av Gud. Her er det skuffende at Simonnes på nasjonalt fjernsyn prøver å marginalisere FrP på dette området med å si at de ikke er klare. Jeg vil oppfordre Simonnes å se på svarene Siv Jensen har gitt i denne saken.

Med sin agitasjon mot FrP svekker Simonnes mulighetene for at staten skal snu i den radikale reformen "Felles ekteskapslov" som er en brutal forandring av familien slik vi kjenner den i dag.

Gå til innlegget

NLM trenges på misjonsmarken - i Dnk

Publisert rundt 12 år siden

Jeg vil gratulere de 561 delegatene på generalforsamlingen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) med å ha avvist forslag i dag om at NLM skal bli et eget trossamfunn nå. Mindretallet på 314 ville at NLM skulle bli et trossamfunn for de som av samvittighetsgrunner ikke kunne være en del av Den norske kirke (Dnk). Men bør ikke samvittigheten først og fremst gå på misjonsengasjement, ikke hva slags kirketilhørighet man har?

Ingen kan tvile på NLMs engasjement på misjonsmarken utenlands, men det kan være gode grunner til å lure på hva de mener med sin misjonsstrategi i Norge og Dnk. Når man møter NLM i utlandet, er de veldig flinke til å tale klart om evangeliet i sammenhenger hvor det finnes få kristne. I Norge er situasjonen en helt annen. Mange aktive medlemmer av Dnk er frustrerte over at NLM ofte stiller seg på sidelinjen av livet i Dnk og bruker mer tid på å kritisere enn å bidra til aktive og levende menigheter.

I dag har jeg fulgt forhandlingene på web TV, og her var det mange gode innlegg som advarte mot at NLM skal isolere seg og være seg selv nok.  NLM trenges som salt og korreksjon til Dnk, og hvis NLM og de andre lavkirkelige organisasjonene hadde vært aktive i utgangspunktet, hadde ikke Dnk vært i den situasjonen de er i dag med teologisk utglidning og økende relativisme i sentrale teologiske spørsmål.

Men det er på ingen måte for sent. Høstens kirkevalg er en historisk mulighet til å få Dnk inn på rett spor, bort fra relativisme og en dialogklubb basert på synet til regjeringen og liberale lobbygrupper som er meget synlige i media. Regjeringen og stortingsflertallet har yppet til krig, og de har provosert kristenfolket med å vedta en ekteskapslov som fratar barnet far når det har fått en lesbisk medmor. Regjeringen er også klar til å begynne å bruke ordet medfar hvis homofile fedre  tar i bruk en surrogatmor for å føde et barn.

Selv om Trond Giske har en meget selektiv forståelse av demokrati, som for eksempel da han utnevnte en biskop i Stavanger, klart mot kirkens votum, har et enstemmig Storting også gitt oss en unik mulighet til å velge representanter til Kirkemøtet som sier et klart NEI til regjeringens forståelse av ekteskap.

I år kan for første gang vanlige medlemmer av Dnk stemme direkte på de som skal sitte i bispedømmeråd, og medlemmene av bispedømmerådet er også automatisk delegater til Kirkemøtet, det øverste organ i Dnk.  Her legges premissene for hva slags teologi Dnk skal forholde seg til, og selv om mange biskoper er upålitelige i mange spørsmål, er det Kirkemøtet som legger premissene.

Her trenger de aktive medlemmene av Dnk hjelp til å ta Dnk tilbake fra politisering og liberalisering. Mange har blitt frustrert og mistet troen på Dnk som trossamfunn, men situasjonen er ikke håpløs. Nå har vi sjansen til å sette helt andre premisser.

I dag sa flertallet på NLMs generalforsamling at NLM skal utsette opprettelsen av et eget trossamfunn til neste generalforsamling i 2012. På disse tre årene skal vi bruke tiden godt, og jeg håper NLM kan revitalisere Dnk. NLM har fantastiske ressurser, og de trenges på misjonsmarken - i Dnk.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere