Kristian Kahrs

Alder: 49
  RSS

Om Kristian

Følgere

Sosialdemokratiske KrF

Publisert nesten 12 år siden

Velgerne har talt, og de har sagt klart fra om at de ikke vil ha et sentrum som baserer sitt flertall på et FrP som er mange ganger større enn de. Sentrum døde i natt, og det er fånyttes å prøve å gi sentrum kunstig åndedrett.

KrF sier de vil være i sterk opposisjon til den nye rødgrønne regjeringen, men samtidig omfavner de en sosialdemokratisk ideologi i mye av retorikken sin. Navnet Kristelig folkeparti burde tilsi at KrF skal være kristelig, men bortsett fra noen få symbolsaker, har det vært mer sosialdemokrati enn et klart forsvar av kristne verdier.

KrF sier de vil ha et varmere samfunn, men vi får ikke et varmere samfunn av mer sosialdemokrati. Vi har derimot mistet mange verdier etter at vi har omfavnet den sosialdemokratiske ideologien. Joda, staten har samlet inn enorme skatter og avgifter for å dele dem ut dem ut på vegne av fellesskapet, men vi har ikke fått mer fellesskap av den grunn. Vi har mistet mye av fellesskapet vi hadde like etter krigen fordi vi forventer at staten skal organisere livene våre.

Her ser jeg at KrF har mye mer å vinne på en klar borgerlig modell med større fokus på enkeltmennesket og at vi legger til rette for ekte fellesskap, ikke et som er tvunget på oss av staten. Ja, jeg vil ha et varmere samfunn der vi stiller opp for hverandre, ikke at staten skal stille opp for oss. Sosialdemokrati blir alt for materialistisk, og dreier seg i alt for stor grad hva du kan kreve at staten gjør for deg.

Morten Dahle Andersen hevder i sitt innlegg Gjenreis KrF at KrF må bli et bredt folkelig parti som utgjør kjernen i det politiske sentrum, men det Andersen glemmer at at KrF er i ferd med å miste sine kjernetropper i det konservative bedehusfolket. Mange er utrolig skuffet over at KrF oppfattes som uklare i flere sentrale verdispørsmål, og lekkasjen har vært stor til H og FrP.

Allergien mot FrP har vært det største handicapet for KrF denne stortingsperioden. Jeg meldte meg inn i KrF i 2007 i håp om at jeg kunne få partiet til å snakke med FrP, men da KrFs landsmøte sa at de ikke en gang skulle snakke med FrP etter valget om en mulig regjering, innså jeg at KrF ville fortsette med en urealistisk sentrumsdrøm hvor de regnet FrP med i sitt politiske flertall. Jeg hadde derfor ikke annet valg enn å melde meg ut av KrF.  I år har jeg derfor stemt FrP, selv om jeg har mye til overs for KrF.

Skal KrF gjenreises, må de vite hvilke venner de har. Venstre er nok et sentrumsparti, men de har ikke mange kristne verdier som deles av mange av de som utgjør KrFs kristne grunnfjell. Her har de mye mer å hente hos FrP.

Gå til innlegget

Med en rødgrønn regjering som seiler fullstendig uten moralsk kompass i viktige verdisaker, er det nødvendig at vi får en ny statsminister. Regjeringen vår undergraver aktivt livsviktige verdier som tros- og ytringsfrihet.

Innskrenkingen av trosfrihet ser vi i det rødgrønne prosjektet med å desperat prøve å forme Den norske kirke (Dnk) inn i sin sosialdemokratiske ideologi på mange områder. Det mest synlige er i reformen "felles ekteskapslov" hvor de rødgrønne utøver et massivt  press for at Dnk skal implementere denne radikale endringen av familien slik vi kjenner den i dag. Her vil de at Dnk skal akseptere at staten tar fra barnets rett til mor og far.

Når det gjelder ytringsfrihet, husker vi hvordan utenriksminister Jonas Gahr Støre skjøv en liten "kristen"avis foran seg i blasfemisaken. Han var raskt ute med å kritisere Vebjørn Selbekk og Magazinets oppslag, men det tok lang tid før han faktisk leste hva Magazinet hadde skrevet. Magazinet ble forøvrig blankt frifunnet etter at Vest-Agder Sosialistisk Ungdom hadde klaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU), og de ble rost for en god artikkel som belyste mangelen på ytringsfrihet i norske medier på grunn av stor grad av selvsensur.

PFU skrev: Utvalget merker seg forøvrig at publiseringen av tegningene inngår i et saklig oppslag om forholdet mellom ytringsfrihet og islam, og at presentasjonen heller ikke har noen provoserende form. Magazinet har ikke brutt god presseskikk.

Det farligste Støre gjorde i denne saken var at han fremfor millioner av arabere feilaktig påsto at ingen ledende medier hadde publisert karikaturene, men Stavanger Aftenblad, Aftenposten, Dagbladet og TV2 er absolutt ledende medier i Norge. De publiserte alle karikaturene før Magazinet. Vi skal takke Gud for at ingen undersøkende arabiske journalister avslørte at Støre fortalte usannheter.

Selv om regjeringen ikke står for mange kristne verdier, er det dialogen som ser ut til å være deres viktigste religion. Dialogen er mye viktigere for denne regjeringen enn ytringsfriheten. Det er ikke noe galt med dialog, men vi kan ikke ha en full og ærlig dialog uten full ytringsfrihet uten begrensninger. For meg som kristen betyr det at jeg vil kjempe for ateisters rett til å latterliggjøre troen min, selv om det sårer meg.

Vi skulle tro at regjeringen hadde lært noe om ytringsfrihet etter blasfemisaken, men i vinter fikk vi nok et eksempel på at de ikke har lært noe i det hele tatt. De prøvde å innskrenke ytringsfriheten med å prøve å få blasfemi inn i straffeloven. I en kronikk i Dagbladet skrev Inge Lønning om den politiske innsidehandelen som som førte til at ytringsfriheten ble ofret i en politisk hestehandel.

Aftenposten hadde også den treffende lederen Ukens frekkeste om Jonas Gahr Støres patetiske forsøk på å fremstille Arbeiderpartiet som troverdig i spørsmål om ytringsfrihet. Aftenposten skrev:

Støre en en både dyktig og veltalende utenriksminister, men demonstrerer med jevne mellomrom at han også er godt utstyrt med frekkhetens nådegave. Hans «oppsummering» av blasfemistriden må være ukens frekkeste forsøk på å gjøre ren ønsketenkning til politisk virkelighet.

For utenriksminister Støre kan da umulig tro at nordmenn flest er så dumme at man virkelig biter på hans påstand om at det er et Arbeiderparti i prinsippfast kamp for ytringsfrihet vi har sett disse dagene?

Med våre enorme oljeinntekter, er det ikke noe problem for de rødgrønne å administrere AS Norge på en grei måte, men det vil være felles for alle regjeringer. Vi trenger en ny statsminister som er stødig og prinsippfast i livsviktige verdier.

Arbeiderpartiet har opprettet siden viktigfordeg.no der de oppfordrer velgerne til å lage slagord for dem. Dette var en fin oppfordring, og mitt slagord er da følgende:

Beskytt ytrings- og trosfrihet, ny statsminister! 

Gå til innlegget

Kirkevalget 2009 - engasjer deg!

Publisert nesten 12 år siden

Kjære venner av ekteskapet

2009 er et historisk år for Den norske kirke. Stortinget har vedtatt en demokratireform som gir over 3 millioner medlemmer stemmerett ved valg av medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd.
 
Denne henvendelsen har sin bakgrunn i at Stortinget i juni 2008 vedtok reformen felles ekteskapslov med endringer i ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, samt opphør av partnerskapsloven. Denne reformen endrer innholdet i begreper som ekteskap, kjønn, forplantning og foreldreskap. Barnelovens nye §4a sier nå at - eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor. Statens nye ekteskapslov er i konflikt med samtlige kristne trossamfunn i Norge.
 
Sterke krefter vil implementere denne politiske reformen og ideologien i Den norske kirke. Dette vil kreve vedtak i Kirkemøtet som er det øverste organ i Den norske kirke. Kirkemøtet utgjøres av landets 11 bispedømmeråd.
                                                                 
Nordisk nettverk for ekteskapet har benyttet de siste månedene til å kartlegge hvilket syn samtlige kandidater til bispedømmerådene har på spørsmålet om hvorvidt kirkemøtet skal åpne opp for reformen felles ekteskapslov eller forsvare dagens ekteskapsforståelse. Motivasjonen bak kartleggingen er å bidra til at Den norske kirke fortsatt kan være en verdibærer i samfunnet for ekteskapet mellom mann og kvinne og barns rett til mor og far. Vi presiserer at det også er mange andre viktige utfordringer for Den norske kirke og de som skal inn i menighetsråd og bispedømmeråd. Vårt anliggende har vært å gi kirkemedlemmene kunnskap om kandidatenes syn på ekteskapet og dermed også barns rett til sine foreldre.

Vi har valgt å offentliggjøre svarene fra samtlige kandidater. Det betyr at materialet fra Nordisk nettverk for ekteskapet like gjerne kan benyttes av de som vurderer spørsmålet om felles ekteskapslov annerledes enn oss. Vi ønsker imidlertid å benytte demokratiet og åpne kanaler til å gi en sterk anbefaling til de kandidatene som støtter kirkens ekteskapsforståelse og dermed også barnets rett til mor og far.

I tillegg til å kartlegge materialet som beskrevet over har Nordisk nettverk for ekteskapet laget en enkel oversikt over anbefalte kandidater. Vi har samlet alle anbefalingene for hele landet på et A4-ark som enkelt kan skrives ut og distribueres i ditt lokalmiljø. Klikk på det språket du ønsker for å åpne anbefalingsarket som følger i fem versjoner: Bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Hvis du leser dette dokumentet på en PC, kan du klikke på bispedømmene for å lese svarene fra våre anbefalte kandidater. Disse kan også enkelt skrives ut. Vi anbefaler alle som er engasjert i kirkens fremtid til å spre anbefalingsarket og svarene fra våre anbefalte kandidater der hvor du har mulighet.

For nærmere informasjon se www.bevarekteskapet.no/kirkevalget
 
Stortingsvalget 2009
Nordisk nettverk for ekteskapet har også gjennomgått alle partienes programmer for kommende stortingsperiode, og vi har kartlagt hvordan partienes toppkandidater vurderer ekteskapet, barns rett til sine foreldre jf. FNs barnekonvensjon og spørsmålet om eventuell åpning for bruk av surrogatmor.  Du finner mer informasjon om den politiske kartleggingen her:
www.bevarekteskapet.no/stortingsvalget

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere