Kristian Kahrs

Alder: 49
  RSS

Om Kristian

Følgere

Ideologisk slagside i VL?

Publisert over 11 år siden

Vårt Land ønsker å bli sett på som et redskap for dialog og en brobygger mellom kristendom og andre religioner, hvis jeg forstår dem rett. Dette kommer til uttrykk de innleggene som for eksempel velges som lesertips på verdidebatt. Det siste eksemplet her er innlegget til Olav Elgvin, Det de sa i moskeen.

Det å lage broer mellom religioner kan selvfølgelig være positivt, men likevel stiller jeg meg et spørsmål om ikke Vårt Land har en ideologisk slagside som ikke tar hensyn til islams politiske agenda. Den fremragende redaktøren på Document.no, Hans Rustad, har skrevet kommentaren Fykse Tveit spiller rollen. La meg sitere noen linjer:

Da Olav Fykse Tveit igår rykket ut i Vårt Land ga det det samme inntrykk av avtalt spill: Avisen ville aldri finne på å plassere Fykse Tveit i et odiøst lys, feks. som med medspiller med islam, en som bagatelliserer og feier konflikter og blodig urettferdighet under teppet.

Denne ubalansen er vi blitt så vant til at vi ikke ser den. Den er blitt luften vi puster i.

Men ingen bør være i tvil om hvor Fykse Tveit og Vårt Land står: som bagatelliserende, utglattende. Fykse Tveit sier det vil være ukristelig å nekte andre troende å utøve sin religon. Man kan spørre tilbake: Er det ikke ukristelig å tildekke motsetninger slik Fykse Tveit gjør? Har han ikke større ansvar overfor kristne enn over muslimer?

Det er selvfølgelig behagelig å innbille seg at islam er en religion på linje med kristendommen, men de som bekjenner seg til slike sammenligninger ser bort fra at islam ikke bare er en religion; det er en totalitær politisk ideologi som griper inn i livene til muslimer og ikke-muslimer. I islam skiller de ikke mellom det verdslige og sekulære.

Selvfølgelig finnes det mange gode og moderate muslimer, og vi skal bygge relasjoner til dem. Likevel, den fremste representanten for islam i Norge er Islamsk Råd Norge (IRN), og denne organisasjonen er et skremmende eksempel på ekstremisme. De har som kjent et nært forhold til den ledende islamisten Yusuf al-Qaradawi. På document.no kan man lese mine spørsmål til IRN som aldri ble besvart om deres forholdl til al-Qaradawi og European Council for Fatwa and Research

Generalsekretæren for IRN, Shoaib Sultan, bagatelliserer  på samme måte som ledere i Den norske kirke (Dnk) undertrykking av kristne og andre religiøse minoriteter i muslimske land. Document.no har mange gode artikler om denne mannen, og han kommer med helt utrolige sitater til Vårt Land. Hør bare her hvordan han bagatelliserer islams knebling av ytrings- og trosfrihet hvor han mener Bjørn A. Wegge overdriver:

Jeg betviler ikke et sekund at ting er som han sier. Men det er ikke slik at kristne møter disse problemene fordi de er kristne. En del av disse landene har tungrodde byråkratier. Dette er problemer som mange møter. Jeg vet ikke om noen land som har foreslått at de kristne ikke skal ha kirketårn, sier Sultan.

Sterke krefter i Norge, blant annet Dnk er meget naive i sitt forhold til IRN og islam. Vi husker alle hvordan domprost i Oslo, Olav Dag Hauge sammen med IRN reiste på turne til islamisten Yusuf al-Qaradawi for å beklage Magazinets trykking av karikaturene, en tur betalt av norsk UD. Som jeg har sagt tidligere, synes det som om den sentrale ledelsen i Dnk mer opptatt av dialog for dialogens egen skyld istedet for aktiv apologetikk og solidaritet med verdens undertrykte kristne.

Hege Storhaug er også en stemme som er verdt å høre på i denne sammenhengen. Så langt hun har registrert, har ingen ledende kommentatorer eller intellektuelle problematisert islams politiske slagside, og hun kritiserer at islam og kristendommen tvangsgiftes av de som ønsker å bygge bro mellom islam og kristendom.

Storhaug har også meget interessante perspektiver når det gjelder hva som skjer hvis islam blir reformert. Gjøres det samme med islam, at Muhammeds liv og lære settes i fokus ved et forsøk på å reformere islam, vil det ha motsatt effekt: Den politiske sfæren vil bli gjennomislamisert, skriver hun. Les hennes kommentar på rights.no.

Til slutt vil jeg nevne et sitat fra Ayaan Hirsi Ali som advarer mot dialog med islamister på falskt grunnlag:

The pragmatists, most of whom are power holders, are partially right when they insist that the integration of Muslims will take a very long time. Their calls for dialogue are sensible. But as long as they do not engage Muslims to make a choice between the values of the countries that they have come to and those of the countries they left, they will find themselves faced with more surprises.

Gå til innlegget

Kommentarer etter #25

Publisert over 11 år siden

Kjære Espen Utaker og dere andre som jobber med Verdidebatt

Først av alt vil jeg berømme dere for at dere gjør en kjempejobb for at verdidebatt.no er et sted hvor vi har en saklig og god debatt om mange forskjellige emner. Likevel lurer jeg på om de datakyndige hos dere kan gjøre noen forbedringer.

Når det er opp til 25 kommentarer, fungerer URLene med henvisninger fra forsiden helt enestående.  Problemet er når det er flere enn 25 kommentarer. Hvis jeg da vil inn på for eksempel kommentar #31 på kommer jeg bare til til det første originale innlegget.

Relatert til dette, er det en klønete navigasjon fra kommentarsidene våre. Alle kommentarene har sin unike URL, og da bør det vel være mulig å lenke direkte til kommentarene istedet for hele dabatten med det første innlegget?

Søking innad i egne og andres kommentarer og innlegg hadde også vært en stor forbedring. Slik det er i dag, har vi bare en søkeboks, og vi kan ikke tilpasse søket til de behovene vi har.

Jeg var også forutseende nok til å kopiere innlegget til utklippstavla før jeg klikket på forhåndsvisning/ lagre som utkast. Og riktig nok: innlegget mitt forsvant. Her er det altså en bøgg i systemet....

Til slutt har jeg et ønske om epostvarsling når det kommer svar på de innleggene vi følger. For min del vil jeg rett og slett filtrere disse meldingene til en spesifikk mappe i epostklienten min, og det hadde vært flott om vi kunne velge om vi vil ha epostvarsling eller lese oppdateringene på profilene våre. For meg hadde det vært mye enklere å slette epost enn å markere innleggende med musa, for så å rulle ned og klikke på slett-knappen. Fordelen med epost er at vi også kan ha lettere oversikt over eldre kommentarer.

Gå til innlegget

Apologetikk i Den norske kirke

Publisert over 11 år siden

Den norske kirke (Dnk) bygger på flotte bekjennelsesskrifter, noe som burde fremheves mye sterkere i den offentlige debatten. Likevel virker det som om mange prester ikke tør å stå for denne læren i det offentlige rom. Istedet snakkes det mye om dialog og at mennesker skal aksepteres på alle nivåer, nesten uavhengig av hva slags tro eller ikke-tro de bekjenner seg til.

Dialogen som fremheves i Dnk går nå på bekostning av vår egen identitet som kristne. Det siste eksemplet er Olav Fykse Tveit, avtroppende generalsekretær i Mellomkirkelig råd som angriper Bjørn A. Wegge for utspillet om at minaretforbud i Sveits burde være en tankevekker for muslimske land som ikke aksepterer kirker. Jeg har fulgt relativt godt med i den offentlige debatten, men jeg kan ikke huske å ha sett Fykse Tveit forsvarer kristen tro i forhold til andre religioner.

Istedet for å si at Wegge har gode poenger med manglende trosfrihet i islamske land, går Fykse Tveit direkte i angrep:

– Wegges utsegn kan så tvil om dei kristne verkeleg har eit ønske om at alle skal få vere seg sjølv, seier Fykse Tveit, som seier han går så hardt ut mot Wegge fordi det er uheldig om misjonsleiarens utspel blir tolka som kva den norske kyrkja meiner om saka.

Her er det Fykse Tveit, ikke Wegge som legger opp til feiltolking. Wegge sa tydelig at han mente minaretforbudet var uheldig, men dette tar ikke Fykse Tveit hensyn til i det hele tatt. Den nye kirkeverdenslederen er også bekymret for hvordan Dnk blir oppfattet i dette spørsmålet, og her kan jeg være enig med han. Det er meget bekymringsverdig at Dnk fremstår som svak i sin apologetikk og forsvar av apostater som lider under islam. Her er det viktig at misjonsledere som Bjørn A. Wegge kjemper for mer frimodig apologetikk fra Dnk.

Ikke misforstå meg. Jeg er ikke noen motstander av dialog, men dialog for dialogens egen skyld, slik som den predikeres av for eksempel Jonas Gahr Støre, er selvutslettende. Jeg etterlyser derfor en mer frimodig apologetikk fra prester og ledelsen i Dnk. Vi skal selvfølgelig ha en åpen dialog med andre religioner, men vi må frimodig fremheve at Jesus er veien, sannheten og livet.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere