Kristian Kahrs

Alder: 49
  RSS

Om Kristian

Følgere

Krig kan være nødvendig

Publisert over 11 år siden

Det er selvfølgelig en helt legitim sak å være pasifist, men dessverre går mange over til å bli islamistenes nyttige idioter. I sin iver etter å stemple USA og de frihetsidealene dette landet står for, har venstresiden formet en uhellig allianse med islamister. Rolf Egil Pedersen har skrevet en god kommentar som forklarer denne alliansen (kommentar #7) I dette bildet er Erling Borgen et godt eksempel på en mann som fullstendig har mistet gangsynet i sitt korstog mot at norske soldater skal brukes til å kjempe for universelle friheter som tros- og ytringsfrihet.

Jeg tror mange hadde hatt godt av å se President Obamas forsvar av rettferdig krig i sin tale da han aksepterte Nobels fredspris en gang til. Krig er noe svineri, og jeg vet selv hvordan det er å være under ild fra bombekastere, artilleri og snikskyttere. Det er ikke noe vakkert i det, men alternativet er ofte verre. I utgangspunktet var jeg mot at Obama skulle få fredsprisen nå, og jeg mener fremdeles han burde ventet noen år. Likevel, fremførte han glimrende argumenter for at krig noen ganger er nødvendig.

Ja, selvfølgelig har det blitt gjort store feil i Afghanistan, men å forlate landet nå og gi det tilbake til Taliban er ikke et alternativ. Situasjonen henger selvfølgelig nøye sammen med Pakistan. Hvis vi taper i Pakistan, kan vi også tape i Afghanistan.

Da er jeg glad for at vi har en god øverstkommanderende i Afghanistan, General Stanley A. McChrystal. Er det noen som virkelig forstår utfordringene i Afghanistan, er det McChrystal og staben hans. Med sin spesialstyrke-bakgrunn, kan han Counter-insurgency, en viktig nøkkel for å vinne krigen i Afghanistan.

For de som vil lære mer om krigen i Afghanistan, kan jeg på det varmeste anbefale dokumentaren Obama's War på amerikanske PBS, motstykket til NRK. For nordmenn som er vant med Kristian Berg Harpviken på autopilot, er dette meget nyttige perspektiver å ta med seg, og dette er ikke noen ukritisk hyllest til krigen i Afghanistan. Vi har reelle utfordringer som må overvinnes, og her er dokumentaren nøktern og ærlig.

Hvis forsvarsminister Grete Faremo spør meg om jeg vil reise til Afghanistan som offiser, er det noe jeg vil akseptere. Tros- og ytringsfrihet er så fundamentale friheter for meg at jeg i ytterste konsekvens mener det er verdt å dø for en muslims rett til å være muslim eller ikke-muslim. Hvor langt er motstanderne av krigen i Afghanistan villige til å gå i forsvaret av universelle friheter? Norske soldater som i ytterste konsekvens er villige til å ofre livene sine for en sak som er større en dem selv, fortjener bedre enn å bli angrepet av andre nordmenn.

Gå til innlegget

Märthas engler til jul

Publisert over 11 år siden

Prost Øystein Magelssen i Drammen greide få betydelig medieoppmerksomhet for sin julepreken i går, og det er bra vi har prester i Den norske kirke som tar et oppgjør med nyreligiøse følelser som mange ikke har et bevisst forhold til. Magelssen tar et nødvendig oppgjør med forståelsen prinsesse Märtha Louise har av engler. Dette ble første gang publisert i Dagbladet i går:

Selvfølgelig er det ikke noe galt i at prinsesse Märtha Louise har sin Astarte Education skole, men det er også viktig å påpeke at dette ikke har noe med kristen tro å gjøre- Dette er en filosofi som bygger på den gamle semittiske fruktbarhetsgudinnen Astarte.

Derfor er det veldig bra at prost Øystein Magelssen i Drammen tar et oppgjør med dette i sin julepreken. I en tid hvor flere søker selvrealisering gjennom nyreligiøsitet, er det viktig at Den norske kirke bruker muligheten godt når tusener av mennesker i dag kommer til kirkene. Jeg vil oppfordre alle landets prester om å være frimodige i dag i sine juleprekner. Det betyr at de bør stå frimodig på kirkens bekjennelsesskrifter. Her står det blant annet at frelsen kun kommer via en korsfestet og gjenoppstanden Jesus.

For mange vil denne ordbruken oppleves fremmed, men selv om vi har en folkekirke, er det viktig at medlemmene har et bevisst forhold til hva Den norske kirke (Dnk) tror på. Det at vi har en folkekirke betyr altså ikke at folk flest som kanskje ikke har en bevisst tro skal bestemme det teologiske innholdet, men kirken må være relevant for folk flest. Det gjør den best med å frimodig bekjenne at Jesus er relevant for mennesker i dag.

Nå tror jeg ikke Toril Stendahl, som er prest i Klæbu sør for Trondheim, leste min oppfordring i Dagbladet på julaften rett før hun skulle ha tre julegudstjenester, men jeg vil benytte muligheten til å gi henne offentlig ros for talene hun hadde i går og i dag. Jeg synes hun kommuniserte godt om det sentrale i julen til de kirkefremmede, og i dag hadde hun en tale til refleksjon og ettertanke basert på Johannesprologen.

Gå til innlegget

CD-musikk i begravelser

Publisert over 11 år siden

Jeg har flere ganger offentlig anklaget Einar Gelius for å være en populistisk mediaklovn, men i dette innlegget vil jeg forsvare Vålerenga-presten i debatten om CD-musikk i begravelser. Vårt Land omtalte saken forrige søndag, og i kveld så jeg en debatt mellom Gelius og domkantor i Oslo, Kåre NordstogaDagsnytt 18.

Når mennesker mister sine kjære, er det viktig at kirken(e) møter dem med respekt for deres situasjon. Når folk velger å ha begravelser i kirken, skal det selvfølgelig være en kristen ramme rundt denne seremonien. Det betyr selvfølgelig at presten og de kirkelige ansatte bør sette en stopper for musikk fra for eksempel black metal bandet Satyricon. Nå er nok dette bandet et meget ekstremt eksempel, men kirken må ikke godta musikk som strider mot det kristne budskapet.

Mange har et nært forhold til Bjørn Eidsvåg og Eg Ser, og landets organister bør ha forståelse for at pårørende har et nærere forhold til Eidsvågs original enn en ukjent musiker. Organistene hevder at det er noe helt spesielt å ha en fremføring av en musiker i kirken, men nettopp i begravelser må de vise stor forståelse for de pårørendes ønsker.

I debatten på Dagsnytt 18, innrømmet Nordstoga at noe av bakgrunnen for deres protester mot spilling av CD plater var frykt for egne arbeidsplasser. Realiteten er at de aller fleste velger live musikk i begravelser, og de få som velger musikk på CD er ikke noen trussel mot organistenes arbeidsplasser i det hele tatt. Derfor er det trist at begravelser begrenses til en profesjonskamp. Fokuset blant landets prester og kirkemusikere bør derimot være formidling av det kristne budskapet, og her er begravelser en god mulighet for evangelie-formidling.

Gå til innlegget

Kirkevalget 2009, en analyse

Publisert over 11 år siden

Kirkevalget 2009 ble i går avsluttet da delegatene til det nye kirkemøtet ble offentliggjort. Som mange er klar over, har Nordisk nettverk for ekteskapet kartlagt samtlige kandidater før årets kirkevalg med hensyn til deres standpunkt til en eventuell ny liturgi for samkjønnede ekteskap i Den norske kirke (Dnk). Både Vårt Land og DagenMagazinet har dekket dette.

Av de 103 valgte delegatene, har 51 forpliktet seg til å forsvare ekteskapet mellom én mann og én kvinne, herunder barns rett til sine foreldre. Kun 17 har sagt at de aktivt vil ha en ny liturgi som implementerer reformen "felles ekteskapslov" i Den norske kirke. Dette betyr at det er klart flest som deler vårt syn. Svarene fra de valgte delegatene er tilgjengelig på vår hjemmeside.

Vi er klare over at Kirkerådet har bedt Bispemøtet om å foreta en teologisk utredning av ekteskaps- og samlivsetikken, men det blir en for passiv holdning hvis Dnk ikke kan ta aktivt standpunkt til denne dramatiske reformen. Kirkemøtet er det øverste organet i Dnk, og de bør kunne uttale seg om en så sentral sak, uavhengig av en utredning som uansett vil sprike.

Selv om det er flest som støtter vårt syn i det nye kirkemøtet, er det sterke krefter også i Dnk som vil følge staten i denne saken. Vi skulle ønske at Den norske kirke hadde hatt en mye tydeligere stemme som en verdibærer for ekteskapet mellom mann og kvinne, men vi tror vår kartlegging har vært viktig for å fremme denne bevisstgjøringen i Dnk. Kirkevalget i 2011 kan komme til å bli avgjørende for om Dnk skal fremme det tradisjonelle ekteskapssynet.

La meg nevne noen momenter som har vært viktige i dette valget. Ikke alle har gjort en like god jobb med å organisere og legge til rette for kirkevalget, og mange velgere har opplevd valgprosessen forvirrende og uoversiktlig. Her er vi glade for Stavanger bispedømme som bør være et lysende eksempel for hvordan kirkevalg bør avholdes i fremtiden.

Stavanger bispedømme stilte samtlige kandidater sju spørsmål i tillegg til presentasjonen, blant annet følgende: Hvordan mener du kirken bør håndtere endringene i samlivsformer vi ser i vår tid? Vi mener Stavanger bispedømme har gjort en strålende jobb for at velgerne skal vite hvilke kandidater de stemmer på. Samtlige andre bispedømmer har mye å lære av Stavanger. I dette bispedømmet har de oppfordret kandidatene til å være tilgjengelig på epost og telefon hvis velgerne skulle ha spørsmål.

Vi har også sett en tendens til at profesjonelle politikere har stilt opp på listene, og vi håper vi kan unngå en politisert kirke der politikere bruker Dnk for å fremme sin agenda. I Sverige har det gått så langt at de forskjellige politiske partiene stiller egne lister i kirkevalgene. Når det gjelder vårt kirkevalg, er dette spesielt tydelig i Nidaros bispedømme hvor fire medlemmer av det nye bispedømmerådet er profilerte politikere. Dette gjelder Solveig K Bratseth (KrF), Trude Holm (SP), Ola T. Lånke (KrF) og Anne Kathrine Slungård (H).

I Hamar bispedømme har valget slått negativt ut for de som har etternavn som ligger langt ute i alfabetet. Dette kan være en tendens for resten av landet også, selv om det er tydeligst i Hamar. Johannes Strømstad, som selv var kandidat i Hamar, har dokumentert at det er mye lettere å bli valg hvis kandidatene har etternavn som gjør at de står høyt oppe på listen. Flere detaljer om dette på Strømstads blogg.

Stiftelsen kirkeforskning (KIFO) og Menighetsfakultetet skal evaluere kirkevalget på oppdrag av Kirkerådet, og vi håper disse momentene blir tatt med i rapporten som skal være ferdig i april.

Kristian Kahrs
Koordinator for Kirkevalget 2009
Nordisk nettverk for ekteskapet

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere