Jørgen Lund

Alder:
  RSS

Om Jørgen

Følgere

Publisert over 4 år siden
On Elpeleg – gå til den siterte teksten.

Oeen Elpeleg, kunnskap om temaet får vi nok forutsette at de fleste som engasjerer seg i denne debatten har, men følelsene er nok forskjellige. Jeg tror det er nettopp følelsesinnholdet som ligger bak tilhengernes forbløffende, og ofte øyensynlig desperate, vilje til å bevege seg over i direkte usannheter og hersketeknikker i denne debatten. Som alle interesserte egentlig vet, er det faktiske forhold det at vitenskap og ekspertise i verden er delt i spørsmålet om omskjæring. For eksempel er majoriteten av fagfolk i dagens Norge - med barneombudet i spissen - for en aldersgrense, og viser til annen forskning enn den tilhengerne påberoper seg. På det rene er også at forskningskonklusjoner har en tendens til å følge tendensen i de kulturene forskerne befinner seg i, slik at eksempelvis forskning fra USA i hovedsak er mindre omskjæringskritisk enn dagens europeiske forskning. Det er også velkjent at det også innenfor jødiske og muslimske miljøer er stigende motstand. At en velinformert mann som Ervin Kohn for et par år siden påsto at han "aldri hadde hørt om" dette, er nok et eksempel på at forsvaret for omskjæring i dag ofte er preget av at taktiske og tradisjonsbekreftenede imperativer veier tyngre ikke bare enn barnas ve og vel, men også tyngre enn sannheten.  

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Nyhus, hvis ikke, da vil jeg gjerne at du forklarer hva som er ditt argument for omskjæring. Hvis jeg da ikke har misforstått deg fullstendig, og du nå altså har moderert den standhaftighet du tidligere har utvist som når du har monumentalisert omskjæring med patos og sagt at skikken "kimer gjennom årtusener". Slik jeg leser deg, skal overgrepet nå fortsette å "ljome", uanfektet av det du beskriver som en feilaktig omdefinering av omskjæring til "(u)nødvendig medisinsk inngrep". 


Jeg må for øvrig minne alle debattanter om at det i seg selv ligger en partisk og taktisk innsnevring av omskjæringsdebatten i å fiksere seg på temaet jødedom. Det var antagelig dette retoriske grepet - på noe som i virkeligheten er et interkulturelt og inter-religiøst overgrep - som gjorde at tilhengerne i forrige runde lyktes med å få uttrykkelig lovfestet tvangsomskjæring av småbarn etter foreldrenes forgodtbefinnende i Norge. For majoritets-Norge og på mediescenen er dermed i dag dessverre omskjæring gjort til et spørsmål for eller mot jøder, eventuelt endog om ny fordrivelse eller ikke. At både globale og lokale fakta tvert i mot viser at jødene bare er en av gruppene der mange - slett ikke alle - opprettholder tvangsomskjæring, burde få i hvert fall alle med empatien for barn i behold til å vriste seg løs fra dette retoriske taktikkeri fra tilhengernes hjemmebane. 


I virkeligheten er spørsmålet hvor lenge vi skal måtte vente på å få frigjort oss fra den morbide diskrimineringen som ligger i å bruke lovverk til å frata barn av foreldre med hang til slik traumatisering samme rettsbeskyttelse som andre barn. At slike foreldre for eksempel er overrepresentert blant USA-amerikanske kristne, muslimer og jøder, og at legitimerende konstruksjoner finnes innenfor kulturelle og religiøse overleveringer med status her, er og blir sekundært. Dette handler rett og slett om å videreføre det som er påbegynt i lovgivningen mot generell vold mot barn, og fordi Norge er heldig nok til å være langt framme her, har vi et spesielt ansvar. 

Gå til kommentaren

Omskjæring av gutter

Publisert rundt 7 år siden

At dagens stadig sterkere og velbelagte kritikk av omskjæring av gutter - ikke bare i Norge men i både Europa, USA og også Israel - skulle skyldes uvitenhet, er en hersketeknikk som tilhengerne av dette overgrepet stadig bruker, både fra sekulære, kristne, jødiske og muslimske posisjoner. Det skorter ikke på kunnskap blant oss motstandere om at mange konservative, for eksempel blant USA-amerikanske kristne og jøder, påstår at det er kulturelt eller medisink "nødvendig" å skjære og klippe i smågutter, men blant forsvarerne av overgrepet skorter det så dramatisk på emosjonell kunnskap om barns lidelser at de mer enn gjerne luller seg selv og andre inn i blanke løgner om at "ingen" for eksempel blant jødene gjør anskrik mot overgrepstradisjonen og protesterer mot det foreldrene har gjort. For ikke lenge siden presterte Erwin Kohn offentlig å uttale at han "aldri hadde hørt om det". Morgenbladets "etiker" påsto for et par år siden at motstanden besto av "eplekjekk" norsk sosialdemokratisk uvitenhet. Så rystende uvitende om de faktiske forhold er omskjæringtilhengerne selvfølgelig ikke, men derimot nettopp så tilbøyelige til å gripe til tåkeleggende hersketeknikker som man blir når man gjør seg til forsvarer av en overgrepstradisjon som på grunn av generelt økende bevissthet om barnerettigheter nå endelig har nådd sin historiske krise.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere