Jørgen Lund

Alder:
  RSS

Om Jørgen

Følgere

Publisert over 3 år siden

Nei, Åge Kvangarsnes, at omskjæringstilhengerne snakker om trosfrihet er ikke ensbetydende med at "denne saken" dreier seg om det. Det korrekte er at den blant annet dreier seg om barnerettigheter og voksnes trosfrihet. At traumatisering også kan være av psykisk art er det ingen uenighet om. Men å antyde at det skulle være traumatiserende i noen som helst betydning av ordet å skåne barn mot angrep på kjønnsorganene med saks og kniv, grenser etter min mening til delirium. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.

Du har rett, Rune Holt, det er definitivt et klassisk tilfelle av overfokusering på jødene som har til nå har gitt omskjæringstilhengerne seieren i dagens norske majoritetsbevissthet og lovgivning. Dette er en overfokusering egentlig av samme tvilsomme art som den Mona Levin flere ganger har gått i rette med i norsk offentlighet, når hun har påvist uballansen mellom Israel-kritikken og kritikk av andre regimer som også fører tvilsom politikk. Hvorfor operere med ulike standarder, kan det med rette spørres, hva ligger bak? 

Der jøder mang en forferdelig gang har måttet tjene som projeksjonsflate for allskens paranoia og hat, opplever vi i dagens Norge at jødene nå blir blinket ut ved en slags klientifisering, som gjør at en praksis som ville være fordømmelsesverdig når andre voksne gjør det, her påstås å være en særlig "rettighet". I virkeligheten - og slik det blir så tydelig demonstrert når landets religiøse miljøer som helhet i praksis bejubler omskjæring -  blir den jødiske minoriteten da brukt som symbol og representant for det å sette foreldre- og tradisjonsmakt over andre og mer moderne innsikter, som at retten til egen kropp også gjelder barn. 

Selv om det ubehagelig, syns jeg det er god dekning for å si at den majoriteten - egentlig både av religiøse og av misforstått tolerante sekulære  - som fremdeles har det som primært dog ubevisst mål å legitimere alt som foreldre og omorgspersoner har begått av feil, nå faktisk skyver jødene foran seg i sitt helt normale men egentlig rabiate prosjekt om at barndomsrealiteten skal fornektes, koste hva det koste vil. For meg er det direkte motbydelig å se på, men ikke på grunn av jødene, muslimene eller den USA-amerikanske kristne majoriteten - de fortjener og plikter jo å bli behandlet som andre voksne. Derimot er det motbydelig og tragisk for barna, som her nok en gang blir ofre for voksenverdenens eldgamle tendens til å flykte fra den kroppslige og følelsesmessige realiteten ved vekselvis å beskylde og idolisere voksengrupper man selv ikke tilhører. 

 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Ja, definitvt, Kvangarsnes, og den avgjørende siden av beskyttelse av det mentale er beskyttelsen mot traumatisering. Å tillate fortsatte overgrep er derimot å utsette det mentale for den avgjørende og vedvarende skade - retraumatisering - som ligger i fornektelsen og sensuren av kunnskapen om barnets utsatthet og prisgitthet under foreldrene.  Derfor er det å få innført aldersgrense også et bidrag på det mentale nivå til foreldregenerasjoen, som da med støtte i lovgivningens modige innsigelser mot overgrep får hjelp til å reise seg mot den urett de selv stort sett selv er blitt utsatt for som barn. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Åge Kvangarsnes, det er en selvfølge at retten til beskyttelse av egen kropp må veie tyngre enn religionens beskyttelse under prinsippet om trosfrihet. Trosfrihet omfatter ikke retten til å forgå seg mot andres kropper. Dette er helt selvfølgelig. Noe annet ville være en skremmende, ja sjokkerende tanke. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Åge Kvangarsnes, den logiske følgen av det du sier, er - såfremt jeg ikke misforstår deg totalt - at kjønnslemlestelse av gutter må være tillatt bare for jøder og for eksempel ikke for hovedeksponenten for denne uskikken, nemlig USA-amerikanske kristne. Skal bli en bisarr forestilling når jødedom skal bevises i hvert enkelt tilfelle i denne omgang. For øvrig er det i rettsstaten slik at en krenkelse av noens kropp juridisk sett er en forbrytelse, uansett hvilke høyere makter gjerningspersonen begrunner sin handling med. Slikt er bare relevant i de tilfellene man rettsmedisinsk mener å kunne påvise psykotiske vrangforestillinger. Å få innført aldersgrense for "rituell omskjæring" dreier seg om å få tettet igjen ett av de gjenstående hullene i samfunnets anerkjennelse av barn som fulle rettssubjekter. Beklageligvis gjør norske myndigheter, i samarbeid med religiøse miljøer, seg fremdeles skyldig i en forsinkelse av denne heldigvis uunngåelige utviklingen. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere