Jørgen Lund

Alder:
  RSS

Om Jørgen

Følgere

Publisert over 3 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.

Håkon Hovda, det er helt etter boka at de som ivrer for omskjæring henger seg opp i ordbruken for å lede oppmerksomheten bort fra argumentet. Saks og kniv er sentrale blant de kirurgiske instrumentene som er i bruk ja, selv om det kanskje høres vakrere ut med ikke-norske begreper. Men poenget mitt med disse setningene, var å påpeke den klassiske måten å kamuflere traumatisering av barn som ligger i å henlede oppmerksomheten på voksnes ømme tær i stedet, eksemplarisk "religiøse følelser". Min motdebbatant skulle ha det til at det er traumatiserende IKKE å omskjære, noe som er en vill ide, og en hån mot selve begrepet traume og virkelig traumatiske begivenheter. Dette er egentlig den samme fluktreaksjonen du viser når du ikke vil vite av begrepene saks og kniv og de smertelige, direkte og fullstendig sannferdige følelsene disse ordene bringer opp. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Martin Sandstad – gå til den siterte teksten.

Sandstad, det er vel snarere slik, som Stefan Bonkowski er inne på, at mangelfull sekularisering er en av grunnene til at USA er i så dyp krise. Kriminalitetsstatistikken, kjønnsbanningen, misbruk av medikamenter, sosial ulikhet, den morbide militarismen - det er tragisk å tenke på det. Dette er landet der "fysisk irettesettelse av barn" fremdeles er lov i mange stater, og fremdeles fyrtårnet for omskjæring. 

Siden ordet "ateist" plutselig kom på banen her, vil jeg for egen del for øvrig si at jeg ikke vil kjennes ved det ordet, fordi det nettopp egentlig er de religiøses (mot)begrep. Derimot er jeg religionshater, ikke i betydningen at jeg hater religiøse folk, men ved at jeg inderlig hater de monumentale skadevirkningene som i mine øyne er den fullstendig sentrale delen av religion. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Morten Slmonsen – gå til den siterte teksten.

Takk for utvekslingen, Morten Simonsen, og for evnen til å bringe det ned til det essensielle: "Det er Jesu ord som du kaller 'tøys av farligste slag'. Jørgen Lund vs Jesus - jeg vet hvem jeg setter min lit til." En klassiker! Haha, jeg tror jaggu jeg lager meg en T-skjorte med den teksten.  : D 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Forresten, Morten Simonsen, en av de tankefeilene man kan overvinne ved å finne tilbake til følelsene i slike saker, er nettopp den forvirrede "whataboutism" som gjør at religiøse ofte kommer trekkende med abort i denne sammenhengen, som om bruken av abort i vesten skulle utgjøre noe argument for omskjæring. Dette vrøvlet demonstrer trist feilkilden som dominerer helt til følelsene er kommet tilbake når angsten for patri- og matriarkfigurer avtar, nemlig skyldfølelse: Vi skal liksom ikke ha rett til å reise oss mot uskikker fordi vi ikke er "uten synd" og dermefor ikke skal "kaste den første sten". Det er tøys av farligste slag, en klassisk måte å gjøre seg selv reelt medskyldig i reelle destruksjonspraksiser på ved å unnlate å reise seg. 

Din forståelse av begrepet fascisme er for øvrig en av de mest skremmende bagatelligseringene av denne ideologien jeg har vært borti på lenge. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Morten Slmonsen – gå til den siterte teksten.

Nei, Morten Simonsen, "vi" - i den grad det er grunnlag for et slikt pronomen - vet ikke bedre enn alle andre. Men historien er stappfull av eksempler på humane fremskritt som man ikke kan unngå å anerkjenne normativt hvis man ikke vil sette seg selv i en fullstendig uantagelig, barbarisk posisjon: Det er slutt på å sette funksjonshemmede barn ut i skogen, slutt på tvangsekteskap hos oss, slutt på romerrettens ide om at det å gi liv medfører rett til å ta det samme livet, slutt på lovlig pining av barn som "oppdragelse", i hvert fall i et land som vårt om enn ikke hos rettighets-sinken om omskjæringsparadiset USA, slutt på tilslutning til "rituell omskjæring av jentebarn i visse kulturer" (som vi sant å si gikk og kalte det i forgårs), og nå etterhvert altså i større og strørre grad slutt på tvanskapping av forhuden, med lovforbud på Island og om ikke lenge utvilsomt også i form av aldergrense i Norge. Jeg er stolt av å bo i et land som ligger langt framme når det gjelder å innlemme også barn i menneskerettsprinsippene, og vi skal tette nok et hull i barnas retsstatus ved å innføre en aldergrense.

At religiøse krefter er og blir en av de fremste bremseklossene i disse prosessene, er ingen påstand, men empiri. Denne nettsiden er i seg selv del av bevisbyrden. Jeg holdt på  å invitere deg til å tilbakevise denne triste sannhet om religiøse miljøer med alternativ empiri, men det ville vært en sarkastisk uhøflighet som jeg ikke vil være bekjent av. Jeg vil heller anbefale å gjøre opprør mot de ytre og indre kreftene som bremser det sorgarbeidet som særlig de som identifiserer seg religiøst må gjennom etterhvert som disse sannhetene slår inn. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere