Jørgen Lund

Alder:
  RSS

Om Jørgen

Følgere

Publisert over 3 år siden
Martin Sandstad – gå til den siterte teksten.

Martin Sandstad, vi har alle våre erfaringer som former de standpunktene vi forfekter som voksne. En helt sentral av mine erfaringer, er at det er avgjørende for trivsel og helse, noen ganger livsviktig, å ha full frihet til å huske, erkjenne og ta stilling til det man har opplevd her i livet. Hvis noe skal være forbudt å huske, vite eller snakke om fordi det innebærer å si noe ufordelaktig om noen som tilfeldigvis er født tidligere enn en selv og er i ansvarsposisjon overfor barn, er det fare og skade på ferde. Akkurat dette har jeg erfart på egen kropp. Men slike erkjennelser er langt fra noe rent privat eller individuelt, for det har full ryggdekning i moderne psykologi. 

Du har helt rett i at vi også har en tendens til å projisere eller overføre egne erfaringer. Men erfaring viser at vi gjør dette på skadelig eller negativ måte bare i den grad vi fremdeles lever med indre tabuer. Oppgjøret med "budet" om å ære far og mor, er den primære måten å frigjøre seg fra slike tabuer på. 

Fasiten, eller liksom å se objektivt eller fra utsiden, har ingen og kan ingen, og jeg klarer ikke å se gevinsten ved å si "Gud" på dette punktet. Derimot mener  jeg det er svært gode holdepunkter i å holde øye med hvordan de ulike synspunktene gir seg positivt eller negativt utslag i folks liv. Det jeg har sett hos meg selv og mange andre, er at liv, trivsel, utfoldelse og glede opptrer sammen med relativ frihet fra tabuet mot å anklage foreldre. Jeg har også sett en mengde eksempler på at det går dårlig på motsatt front, nemlig at troskap til "budet" om far og mor tilsvarer psykiske problemer, prestasjons-galskap og andre problemer i det uendelige, men mest vesentlig: Ukontrollerte tendenser til å utagere sin indre tvang ikke mot hvem som helst annen voksen, men mot juniorer, først og fremst egne barn eller folk man er lærer, prest,  eller også en eller annen form for profesjonell hjelper i forhold til. Jeg ser også gang på gang at religiøse miljøer, eller sviktende betingelser for å ta et ordentlig, følelsesmessig, oppgjør med en fæl oppvekst i disse, er en hovedbastion for disse problemene. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Martin Sandstad – gå til den siterte teksten.

Martin Sandstad, du spør, hvis jeg forstår deg rett, igjen om hvorfor jeg engasjerer meg mot omskjæring? Beklager, men jeg har jo nettopp svart på det... ? 

 

Kanskje du vil forklare hvorfor du mener at det å være kristen innebærer å forsvare kapping i barn med tvang?

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Martin Sandstad – gå til den siterte teksten.

Martin Sandstad, jeg slutter meg til at det ikke er noen motsigelse mellom barns og foreldres beste. Men når barn som voksne har behov for rettssikerhet, er det blant annet fordi voksne - inkludert omsorgspersoner - av og til mislykkes med eller ikke er i stand til å ta seg av dem. Det er derfor det er forbudt i Norge og de fleste andre siviliserte land - her kan jeg dessverre ikke ta med USA - å slå barn i "oppdragelses"-øyemed. Og det er derfor vi vil ha aldersgrense for omskjæring, både i Norge og på sikt globalt. Det er ikke bare til barnas, men også til foreldrenes beste å bli hindret og stoppet av lovgivning hvis de står i fare for å gjøre seg skyldig i å skade barna sine.

Du har selvfølgelig rett i at man ikke kan beskytte barna mot alt, men i siviliserte land er foreldreansvar med lovgivning angitt som å gjøre det som står i ens makt for å beskytte dem mot det skadelige som det er mulig å beskytte dem mot. 

Når det gjelder ditt siste spørsmål, sikter jeg til behovet for å bygge ned de fortsatt svært sterke kreftene i kulturen vår som gjør det vanskelig for nærmest alle voksne å snakke ærlig om barndommen, på en mtåe som ikke nødvendigvis er til foreldrenes fordel. Mest kjent er "budet" om at du skal "ære din far og din mor". Tabuet mot å anklage foreldre er noe av det mest destruktive jeg kan tenke meg, og bærer ansvar for psykiske lidelser, kriminalitet og selvødeleggelse med alkhol og narkotika osv osv. I generasjon etter generasjon. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Martin Sandstad – gå til den siterte teksten.

Takk som spør, Martin Sandstad. Grunnen til at jeg engasjerer meg mot omskjæring er den jeg vender tilbake til i så godt som alt jeg skriver om det: Jeg vil bidra til at barn beskyttes mot helt unødvendig lidelse, og til at voksne skal få bedre betingelser for å ta oppgjør med lidelser i sin barndom. Det er et folkehelsespørsmål. 

 

Jeg ser forresten at du snakker om å unngå "innblanding i familier". Det er nøyaktig samme formulering som ble brukt mot å forby vold mot barn generelt, og ikke minst da vold mot kvinner i hjemmet skulle bli forbudt. Det er rystende å se slike fraser bli brukt i dag i fullt alvor. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Hildegunn Ruth Egdetveit, arbeidet for en aldersgrense for omskjæring har null og niks å gjøre med ikke å la "jøder og muslimer få dyrke sin religion i fred". Derimot handler det om en demokratisk debatt om lovgivningen som skal gjelde på norsk jord, der stadig fler av oss ønsker en lov som tetter det hullet i barnerettighetene som i dag utgjøres av omskjærinsloven. Jeg regner det som temmelig selvfølgelig at det etter hvert også vil komme regler internasjonalt om at omskjæring skal skje under samtykke, men foreløpig gjelder det å skåne barna som er i Norge. Barn av USA-amerikanske kristne, jøder og muslimer, altså barn av de voksne innenfor disse gruppene som fremdeles ønsker å begå omskjæring på sine barn, skal ikke ha noen mindre rettsbeskyttelse enn andre barn. Det motsatte er diskriminering. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere