Jon Ivar Tønnesen

Alder: 40
  RSS

Om Jon Ivar

Jobber som kateket i Spjelkavik kyrkjelyd (DNK).
(kristen) bakgrunn: kristen familie, søndagsskole, speider, menighet, kristen vgs, skolelaget, kristenruss, folkehøgskole.
Utdanning: NLA i Bergen: Bachelor i kristendom (kristendom og pedagogikk); årsenhet i Spes.ped.; HiT i Bø: Årsstudium i friluftsliv.
Karakteriserer meg selv som \"konservativ\" i kirkelige spørsmål.
Medlem i KrF

Følgere

Garantert kort levetid

Publisert over 10 år siden

Har nettopp sett en spennende dokumentar på nrk nett-tv. Den handler om utspekulerte produsenter, men kommer også inn på problemene med måten vi lever på (måten økonomien vår fungerer).

Dokumentaren er tilgjengelig på nett-tv til 14. desember.

(Pyramids of Waste) Dokumentar. En interessant dokumentar om hvordan produsenter gjennom tidene har redusert levetiden på produkter for å øke kjøpehastighet.

Det første tilfellet som beskrives er lyspæren, der levetiden ble begrenset til 1000 timer. Et annet eksempel er en brikke i blekkskriveren som teller antall utskrifter, og som stopper skriveren på et visst antall, sånn at man "må" kjøpe en ny. Men det finnes alternativer.

Alternativer finnes visst også til vårt økonomiske system og til vår forbrukskultur som ikke er bærekraftig.

Dokumentaren anbefales.

Gå til innlegget

Aktivitet jeg følger

Publisert over 10 år siden

"Aktivitet-boksen", altså "Aktivitet i innlegg og fra personer du følger mangler gode funksjoner.

Her på VD kan jeg altså følge med på både innlegg og personer, men lista jeg får opp sier meg ikke noe om hva jeg har sjekket og ikke. Den enkleste løsningen på dette er å få med dato og klokkeslett i denne lista. Nå husker jeg sjelden hvilket som var det siste innlegget jeg leste før jeg logget av forrige gang, men jeg kan huske ca når jeg logget av. Lista gir meg ikke noe hjelp.

Et eller annet ikon for om det er innlegget eller personen som kommenterer man egentlig følger hadde også vært greit.

Gå til innlegget

Islamisering og svømming

Publisert nesten 11 år siden

Flere, blant dem FrP, reagerer på at en skole med over 300 elever i Tromsø har innført kjønnsdelt gym- og svømmeundervisning av hensyn til én eneste muslimsk elev. Både Hanekamhaug og Amundsen er ute og lager overskrifter om saken.

Opplæringsloven:
Jeg har ikke tenkt så mye over opplæringsloven før, men så jobber jeg jo heller ikke i skoleverket. Den aktuelle setningen i loven lyder slik: "Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør." Det er fornuftig at man ikke skal dele inn etter kjønn, det ville jo vært imot all likestillingspolitikk. Men setningen starter altså med "Til vanleg", det vil jo si at dette ikke er en ufravikelig regel.

Likestilling:
"Det er ikke forskjell på kjønnene" er vel likestillingen sin mest ekstreme påstand (eventuelt "kjønn er et konstruert begrep"). Men uansett hvor mye man er for likestilling så kommer man vel ikke utenom at det finnes visse biologiske/fysiske forskjeller mellom gutter og jenter. Det er også såpass forskjell på fysiske prestasjoner mellom kvinner og menn at så godt som alle idrettsgrener har kjønnsdelte klasser. Hvorfor kan man ikke da ha kjønnsdelte gymtimer?

Gym og svømming:
For å kjønnsdele undervisningen i skolen, mot prinsippet om at det "til vanlig" ikke skal deles slik, så bør det være sterke grunner til det. FrP mener vel at hensynet til én eneste muslimsk elev ikke er god nok grunn. Et spørsmål til FrP blir da hvor mange muslimske elever det må være før man skal ta hensyn til dem.
Skolen er tydelig vis ikke enig med FrP her. Ingen av foreldrene virker å ha noe imot ordningen. Statssekretæren i kunnskapsdepartementet fastslår også at praksisen ikke er ulovlig.
Også pedagogisk høres tiltaket ut som å være en suksess: "mange av jentene virker tryggere når de har gym uten guttene."

Islamiserig?
Neppe. Det må gå an å ta hensyn til andres religiøsitet eller verdier uten at man må være enig med dem. Kanskje har disse andre noen verdier og synspunkt som kan vise seg gode også for oss?

FrP:
Partiet er altså imot å bryte prinsippet om at organiseringen til vanlig ikke skal skje etter kjønn, men for å bryte prinsippet om at organiseringen til vanlig ikke skal skje etter faglig nivå (eliteskole i realfag). Finnes det så store forskjeller for en og samme paragraf?

Gå til innlegget

Snakk om bjørnetjeneste

Publisert nesten 11 år siden

VL.no har en sak om spillegalskap der en Trondheimsmann i 60-årene uttaler at "han har fått venner og bekjente til å registrere seg før de overlater spillerkortet til ham. Til gjengjeld får de deler av tippegevinsten de gangene han vinner."

De får deler av gevinsten!!! Hvor vanvittig egoistisk går det an å være? For de tar vel ikke sin del av tapet også...

Gå til innlegget

kristen-

Publisert nesten 11 år siden

I formiddag lå det to saker ved siden av hverandre på forsiden av vl.no, hver med sin vinkling, men det slo meg at vinklingene kanskje burde vært motsatt.

Den første var saken om prester som selger leker i dåpssamtalen. Vinklingen på saken er heller merkelig, men så er det ikke vl.no som har laget saken heller, de har hentet den fra fvn.no. Her har journalisten desperat prøvd å få det til å virke som et problem at foreldre i dåpssamtalen får råd om hvordan de skal oppdra sine barn i den kristne tro, noe som blant annet innebærer å anbefale bøker og materiell som formidler bibelfortellinger. Dette vil jeg tro (og håpe) skjer overalt i landet, på hver eneste dåpssamtale. Jeg tror ikke journalisten kan ha særlig innblikk i hvordan dette fungerer (eller kanskje har hun nettopp vært på dåpssamtale og blitt overrasket).

Den andre artikkelen er om souvenir-selgere som vil tjene på pave-bølgen. Her er det ingen i kirken som vil tjene seg rike, men er det en av disse to sakene som fortjener et etisk problemstempel så er det jo denne. Egentlig er det jo bare en koselig liten agurk-nyhet, det sier litt om hvor mye ikke-sak jeg synes den første saken er.

Men artig at man kan lese om dåpssamtale/dåpssamling i avisen, så lenge man tenker at all PR er god PR...

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere