Jon Faller

Alder: 64
  RSS

Om Jon

Følgere

Omskjæring i en sivilisasjon

Publisert nesten 10 år siden

Dette er en av debattene i skjæringspunktet mellom rasjonell og religiøs etikk. Hva vil sivilisere oss videre?

Etter Sverre Avnskogs utmerkede oppsummering av de forskjellige sider ved debatten om omskjæring, en debatt jeg har fulgt med på en stund,  må jeg si  jeg sitter igjen i en smule undring. Vi liker jo generelt å tenke at vi befinner oss i et samfunn som ser det som en betydelig verdi å bestrebe seg på å sivilisere seg til det beste for oss alle og de som kommer etter oss.

Og sånn sett så sliter jeg litt med denne debatten (som med så mange andre debatter for tiden). For ha meg unnskyldt, men jeg forstår egentlig ikke spørsmålet. Hvorfor diskuterer vi dette i det hele tatt? Vi er kanskje ikke så siviliserte som vi liker å tro likevel?

Økonomi eller medisinske argumenter den ene eller andre veien er jo uansett irrelevant. Slike bisarre overgrep mot barn strider mot all rasjonell etikk, og kan selvsagt ikke forekomme i en sivilisasjon.

Problemet er ikke et nytt forbud (dette er kriminelt etter norsk lov allerede), men at noen har fått for seg at man skal respektere religiøse vrangforestillinger!

Og jeg fatter heller ikke at Legeforeningen og Rådet for legeetikk kan være så ryggesløse. Det de sier er at hvis jeg lider av en religiøs overbevisning fra afrikansk jernalder om at min sønn må få skåret av øyelokket for å markere at vi er etterkommere av familien Troll Abrahamsen, så skal det utføres av det offentlige helsevesen bare jeg betaler det selv?!? Og siden offeret er mindreårig så faller egenandelen bort!!..

For "de gjør det uansett..", og "ellers blir vi de første som forbyr det!"..

Hva slags etikk er dette? Skal vi legalisere biltyveri fordi det alltid vil være noen som gjør det uansett? Så det er bedre å få det opp i lyset? Og la Politiet stjele bilene for dem som vil drive med slikt? De kan sikkert få hjelp av Falken så  blir det sikkert mindre materielle skader også..

Og skulle det liksom være en ulempe å være foregangsland i å ivareta barns integritet, rettssikkerhet og menneskeretter?

Slikt er jo ikke engang et argument. Og man trenger vel ikke være spesielt juridisk kompetent for å forstå at barnemishandling allerede er forbudt her i landet. Spesielt mishandling som går ut på å skjære av dem funksjonelle kroppsdeler de aldri kan få tilbake!

Jeg minner om Barnelovens §30:
"Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode".

Men den paragrafen mener  tydeligvis Helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen at hun er berettiget til å avlyse helt på egen hånd. Og hun er ikke snauere enn at hun vil pålegge det vitenskapelig baserte medisinske akademia - altså leger og annet personell i det offentlige helsevesen - å utføre mishandlingen! På det offentliges regning!

Mens andre igjen i sin grenseløse uanstendighet - som Ervin Kohn - bagatelliserer det hele ned til "foreldrenes rett til å velge for sine barn", og er akademisk nedrig nok til å likestille fysiske irreversible forbudte overgrep mot mindreårige med vaksinering mot polio!  Det er jo nesten så en gammel sykepleier mister pusten..

Dette er igjen et eksempel på slike absurde (og helt unødvendige) problemstillinger som følger i kjølvannet av kristen etikk som forkludrer ethvert rasjonelt gangsyn. Og i dette tilfellet resulterer det i et grovt misbruk av menneskets evne til toleranse og respekt. Og respekt og toleranse er svært verdifulle menneskelige egenskaper som vi bør verne om og bruke med omhu, for når det kommer til stykket er det faktisk ikke mye som fortjener respekt der ute..

Det mangler ikke akkurat på eksempler på nettopp dette: Bisarre debatter florerer om alt fra hvorvidt man skal drive stamcelleforskning(!), tidlig utralyd, homofili (og evt deres rolle i kirken!), abort (der dogmatisk etikk tillegger en (noen ganger feilutviklet) celleansamling "menneskeverd" , flere sider ved miljødebatten og reguleringsplaner som "griper inn i Guds skaperverk", samkjønnet ekteskap og adopsjon, skolegudstjenester, hijab i politiet, grunnlovsendringer, KRL-faget, niqab på skolen,  halalmat i fengslene, Stoltenberg og Støre vil "bygge broer av forståelse" til kulturer som brenner sine kvinner og våre ambassader pga noen tegninger, og altså denne debatten om hvorvidt vi skal skjære funksjonelle kroppsdeler av funksjonsfriske barn, osv. Listen er lang.

Det som gjør slikt mulig er selvsagt at vi fortsatt er så gjennomsyret av etikken fra "vår tusenårige kristne kulturarv" at selv Humanetisk Forbund har kristen formålsparagraf.

Jeg minner om førsteamanuensis Sindre Bangstads kommentar etter religionsdebatten i Litteraturhuset i mars -09: "En av de mest sentrale utfordringene i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn som Norge er blitt, er at de hegemoniske forståelsesformene på fundamentale måter er formet av en kristen-humanistisk flertallskultur som er blitt så naturalisert at den betraktes av mange som et nøytralt, arkimedisk utgangspunkt”:

Altså at den kristne forståelsesmåten har blitt “den nøytrale normalen” i de store masser, helt uten hensyn til hvor brukelig den er som ståsted for å betrakte noe som helst.

Så denne problematikken skyldes altså etikk som er bygget på religiøse dogmer om "det annet kinn" - "du skal elske din fiende" - "ikke kaste den første sten" - "du skal ikke dømme for selv ikke å bli dømt" og lignende dumskap, og denne type tenkning må nødvendigvis uvergelig føre til en moral som ender i det absurde:

Det eneste moralsk aktverdige blir å akseptere det uakseptable! På tvers av alt vi med vett og forstand, faktabasert kunnskap, analyse, kloke refleksjoner og samarbeid har klart å sivilisere oss frem til om "menneskerettigheter", "barnekonvensjoner", "rettsvern", "kvalifisert informert samtykke" osv.

For et anstendig rasjonelt tenkende menneske er slike overgrep mot medmennesker dypt umoralsk etter all gjeldende rasjonell etikk, og kan selvsagt ikke aksepteres i noen sivilisasjon, men skal tvert imot fordømmes, forfølges og motarbeides med alle lovlige midler. Og internasjonale konvensjoner og norsk barnelov er slike godt etablerte lovlige midler. Det gjenstår bare å bruke dem, slik at vi kan straffeforfølge disse primitive forstokkede barbarene.

Det merkelige er at på alle andre områder er dette både selvsagt, innlysende og udiskutabelt! Men hvis noe kaller seg religion, kultur eller tradisjon, så kan det se ut til at det plutselig har "krav på respekt" nærmest uansett hvor det kommer fra og hva de driver med!

Tenk om jeg som sykepleier i en psykiatrisk avdeling hadde sagt at det er min oppgave å hjelpe pasientene til å vedlikeholde sine vrangforestillinger! Da hadde jeg nok fått "andre oppgaver" temmelig kjapt.

Du snakker om tilbakestående idioti. Vi har tydeligvis langt igjen. 
Å tviholde på åpenbart overtroiske vrangforestillinger når faktabasert kunnskap er lett tilgjengelig for alle er en bevisst sabotering av vår sivilisasjon. Slik sabotering av fellesskapet er dypt umoralsk og skal selvsagt verken tolereres eller respekteres,  men tvert imot motarbeides med alle lovlige demokratiske midler. Og da er det ikke vanskelig å vite hva man skal mene om verken omskjæring, hijab, skolegudstjenester, svinespising eller andre produkter av tilbakestående religiøse vrangforestillinger.

"Rituell omskjæring er en tradisjon som kun kan overleve i et samfunn som forkaster rasjonell tenkning, grunnleggende menneskerettigheter, empirisk forskning og medisinsk etikk."
- Psykolog Kristin Spitznogle (kommentar til Strøm-Erichsen i VG Debatt)

Ingen kan kreve respekt for å være kunnskapsløs. Og ingen er forpliktet til å respektere dumskap.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere