Jørgen Sandemose

Alder:
  RSS

Om Jørgen

Følgere

"Tro": Ikke noe annet enn tanke.

Publisert nesten 5 år siden

Forestillingen om at "tro" og "tanke" er et vesentlig motsetningspar kunne neppe oppstått annetsteds enn i et samfunn gjennomsyret av kristen dogmatikk.

Det vaktrop vi møter i diskusjonene på VD, er likevel: "VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE".

Ingen har vel noensinne gitt en seriøs begrunnelse for å kunne tenke seg at en slik atskillelse skulle være mulig. Så hva i all verden skal tesen bety? Framfor å skrive ned rekker av problemer som møter tanken i slike forsøk, bør en rett og slett be debattledelsen og de som føler at de selv er likesinnet med den, forklare seg.

Forestillingen det gjelder, fungerer som en viktig frase i den europeiske, såkalte idéhistorien fra Reformasjonen til i dag. Hegel var kanskje den første som skarpt tok den opp, i 1807, i det kapittel i Andens Fenomenologi som drøftet begrepet om opplysningbevegelsen (Aufklärung).

Den gjentaes i våre dager i det uendelige i lengre eller kortere litterære bidrag, som en soleklar forutsetning for enhver debatt rundt beslektede emner. 

Skal vi begynne en drøfting? Nå, i 1517, eller kanskje i 1807?

Gå til innlegget

Som Keynes, så Trump?

Publisert nesten 5 år siden

Borgerskapets ideologiske splittelser – sånn rent fundamentalt sett.

 

 Etter at den vestlige produksjonskrisa satte inn i 2007, er borgerlig økonomi-teori (grunnlaget for hele klassens vranglære) blitt stadig tydeligere splittet i en “nyliberalistisk” og en “keynesiansk” retning. Katastrofene i global økonomi har ledet bitre, såkalte venstreorienterte, tilhengere av kapitalismen til å ville gjenopplive teoriene til J.M. Keynes (1883-1946).

 

Men samtidig har marxister og andre sosialister forsøkt å roe sinnene. De (vi, forhåpentligvis) har påpekt at keynesianske løsninger har vært forbundet med de facto krigsforberedelser og farlige, positive holdninger til korporative og fascistiske ordninger. På tross av all mulig dokumentasjon av dette, har det norske småborgerlige venstre konsekvent unnlatt å ta opp problemene. Et instruktivt eksempel er den holdningen til Keynes som bevegelsen (andelslaget) "Manifest" kunngjorde for et par år siden: I et NTL-fagblad hevdet dens økonom Lars Gunnesdal at Manifest bare ventet på at en nasjon ville utvikle en keynesiansk politikk, slik at andre kunne følge på.

 

Verden har nå, i seleksjonen av Donald Trump til foresatt for USA, fått en  tronpretendent i saken. Riktignok er det uklart om investeringsprogrammene hans er ment som statsutgifter eller som utlegg fra kapitalister som får investeringspenger gjennom skattebonus fra staten. Men uansett om det er falsk eller sann keynesianisme det er tale om: Trump-juntaen tror på det uansett, og stillingen er nå at oppslutningen om Keynes i den vestlige verden er blitt så spesiell at enhver sosialist må ønske å få hans ideer drøftet seriøst. Ikke minst gjelder dette dagens politiske aspekter.

 

Hva mener de ellers så ivrige debattantene på den selv-selekterte “venstresida”, såsom Rødt og Manifest med flere? Mer spesielt kan en stille spørsmålet til enkelte som har opptrådt på Verdidebatt med påstander om at positive virkninger av Keynes-programmer

er blitt bevist historisk. For slikt er åpenbart feilaktig, med mindre man regner med at utbruddet (1939-1941) av siste verdensskrig ikke hadde noe å gjøre med keynesianske framstøt fra kapitalistiske staters side.

 

Gå til innlegget

Ny sensasjonell russisk høyteknologi

Publisert rundt 5 år siden

Russisk hangarbåt i klimakrig. Oppfordring til teknologidebatt.

Flyvemaskinprammen "Admiral Kuznetsov" (Smithson), hvis rette navn er "Fyrst Potemkin", vil nå snart bli slept gjennom Gibraltarstredet av sin egen medbrakte hjelpebåt, mens post-stalinistiske romantikere serverer nye lærestykker på Verdidebatt om den østlige krigsteknologi, som ifølge alle kjente eksperter vil danke ut Lockheed Martin seinest om ti år fra nå. Hold dere for ørene. Og steng tankene ute fra dieselrøyken over sundet.

Og hvorfor ikke samtidig fornye begeistringen over hvor smarte de ledende figurer i Kreml er, når det gjelder å presentere sine framganger for den håndfalne, imponerte offentlighet i Vest?

Gå til innlegget

Debattemne: Sammenhenger

Publisert rundt 5 år siden

Hvem var egentlig Churchill? Og Stalin?

Verdidebatt er en bred og folkelig nettplass, og bra er det. Ofte er den riktignok “folkelig” i dårlig og misforstått forstand: Ufolkelig og ikke-folkelig, med primitive kommentarer (om ikke innlegg). På de felter som grenser til det politiske, kommer dette særlig til uttrykk i forsøk på å diskvalifisere drøftinger ved å forbinde spesielle individer – og tilmed: spesielle ideer – med “folkemord” og liknende ting. En rekke overspente tiltaleformer har fulgt med en like lang rekke av meningsløse innlegg.

 

Men også VD-redaksjonen har “fulgt med”, nettopp ved å unnlate å temme sinnene på seriøs måte. Kanskje ville den ha klart å gjøre noe slikt om den hadde reflektert over om det ikke er slik at de verste handlingsmønstre ofte kan være direkte motivert av sosiale forhold. Stalin er kanskje ikke en “massemorder”, men snarere en slavisk imitator av vanlige metoder i den asiatiske samfunnsformasjonen og den “Gyldne Horde”. Churchill er kanskje heller ikke en massemorder, men en mann som drepte mennesker etter de regler som byr seg av den liberalistiske og utilitariske tradisjonen fra 1650.

 

Dette eksemplet er konkret ment. Nylig trakk jeg inn en henvisning til Churchills utsulting av millioner av bengalere i 1943. I et innlegg mot en veldig ivrig “massemord-teoretiker”. Mine bemerkninger ble straks slettet av en moderator som fulgte det vanlige opplegget: Tillatt er det som rimer med Vårt Lands fordommer, men slå ned på like slående argumenter i den motsatte retningen. Begrunnelse: “personangrep”.

 

Men problemet var bare at for min del var det faktisk ikke noe motiv om terping som ligger bak. Svermere har godt av å bli orientert om konsekvensene av hva de selv sier. De problemer som følger av dette, skulle Vårt Land ha tenkt igjennom før man åpnet en debattstiftelse. Og moderatorene skulle ha tatt initiativ overfor sine oppdragsgivere – for lenge siden.

 

Stadig med hovedmålsettingen: Diskuter sammenhenger, ikke rene individualiteter!

 

Gå til innlegget

Ledelse 2017

Publisert rundt 5 år siden

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) tilsetter professor Bjørn Olav Utvik.

Ingressen er en påliming fra en meddelelse som Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Oslo sendte ut for to dager siden.

Tilsetter som hva? Jo som leder av nevnte institutt.

Jeg har sendt en personlig gratulasjon med den nye "seriøsitet" som nå inngår l ledelsen nevnte sted. Så mye tenkte jeg at jeg kunne tillate meg, selv om jeg ikke er direkte vel bevandret i Utviks utgytelser og unnvikelser. For noe vet jeg.

Det er enkelte her på Verdidebatt som har påpekt at Utvik har satt likhetstegn mellom (barbariske) jihad-krigere og antifascistiske 

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) tilsetter professor Bjørn Olav Utvik

Utvik (f. 1954) er cand. philol med historie, arabisk og økonomi, og avla doktorgraden i 2000. Utvik har sittet i en rekke utvalg og komitéer, og var også instituttleder for daværende Institutt for østeuropeiske og orientalske studier fra 2000 til 2002. Han overtok som instituttleder på IKOS etter dekan Arne Bugge Amundsen i 2015.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere