Johannes Taranger

Alder:
  RSS

Om Johannes

Følgere

Publisert nesten 3 år siden

Ja, av en eller annen grunn elsker media og ta opp Palestina konflikten, men da nesten alltid med et negativt fortegn når det gjelder Israel. Det er alltid palestinerne som er ofrene og Israel overgriperen. Når man først skal sette søkelyset på denne konflikten hadde det ikke skadet om en hadde en mer balansert framstilling. Som i dette tilfellet, der NRK nevner noen titalls raketter, mens det i virkeligheten var ca 300. Det er faktisk en forskjell

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Om jeg får lov, vil jeg vise til at det var Hareide selv som satte igang dette "sirkuset" Han har gjort en rekke grove feil over de siste to år. Jeg kan forstå at Krf opplevde slitasje i  et liv i spagat, ved å slites mellom venstre og høyre siden. Men det kom på et helt feil tidspunkt. Han burde ventet til neste valg før han tok en ny beslutning, selvsagt. Jeg aner en antydning til uærlighet fra Hareides side her. Dette hadde han tenkt på lenge. Hvorfor tok han ikke opp dette foran forrige valg ? Han valgte istedet å støtte Solberg , men ikke i fire år. Men jeg tror han allerede da innerst inne ønsket Støre som statsminister, men våget ikke å si dette , grunnet redsel for å miste konservative kjernevelgere. Ett år etter, går han inn for å felle Solberg, uten en spesiell sak å felle henne på. Det er jo helt uhørt i moderne norsk politisk historie. 

Det viser jo også at han  overhodet ikke har vært i kontakt med grasrota i eget parti, da han sa han hadde "ventet" ca 112-115 delegater på sin side. Han hadde mistet retningssansen og ignorerte sine kjernevelgere fullstendig, med sitt forslag til  venstredreining av partiet.

Isteden skapte han dyp splittelse, steile fronter og dype sår. En god leder skal være samlende, og ikke splittende. 

Dessuten viser det seg det seg at valgsystemet for delegater i Krf er høyst urettferdig. Blå fylker er kraftig underrepresentert med antall delegater i forhold til antall Krf velgere.Motsatt i de røde fylker.Eksempelvis  Rogaland som har over 1300 velgere bak hver delegat , mens Finnmark har vel 200 velgere bak hver delegat. Rettferdig ? Neppe !

Så slike kommentarer som Merkesvik kommer med har jeg liten sans for. Høyresiden i Krf er atskillig større en venstresiden, selv om denne realiteten er vanskelig å svelge for disse "røde". Krf mister "røde" medlemmer samtidig som det kommer ny "blå" til. Og det vil fortsette om Ropstad lykkes med sine forhandlinger. Om ikke, og Hareide fortsetter som leder, vil det bety fullstendig kaos og undergang for Krf

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Du får det til å høre ut som et enkelt veivalg, men det er ikke det. Politikk er en komplisert affære, og der er uendelig mange hensyn å ta i et Statsbudsjett. Et aspekt er legge til rette for og å skape verdier for å finansiere vår velferd. Da er det et spørsmål: hvor mange immigranter og flyktninger skal Norge ta imot. Jeg ser at du ikke nevner noen tall. Politikere må gjøre det, for de må budsjettere med de kostnader dette medfører for Stat og kommuner. For det koster. Mange penger. Om Norge skal ha en mer innvandrer vennlig politikk enn andre europeiske land, vil dette straks få store konsekvenser. Vi kan ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere. Ellers kan vi få  de såkalte "svenske tilstander" som Sverige fremdeles sliter med etter høsten 2015.

Ikke bland Den Hellige Ånd inn i dette. Bibelen snakker heller om å velsigne og be for våre styresmakter, som må foreta mange prioriteringer. Og dette med Listhaug og fremmedhat må du utdype videre. Hun sier bare sannheten, som andre politikere ikke tør, grunnet redsel for å stemples som rasister. Vi ser jo islams progresjon i Europa, rett foran våre egne øyne, og hvilken innflytelse denne religionen allerede har fått i enkelte områder

 Jesus var ikke politisk. Han gikk ikke imot det romerske regimet i datidens Israel. Det var ikke hans oppdrag. Selv om det da var enorm forskjell på fattig og rik. Jesus gikk ikke faktisk inn for å støtte de fattige i landet, men han var imot egoisme og hykleri. Og at rikdom fikk første prioritet, som vi ser i beretningen om den rike mannen som kom til han for å vite hva han skulle gjøre 

Eller mener du da hadde blitt bedre om Krf hadde gått mot venstresiden og blitt med i en Ap regjering med støtte fra SV,et anti kristelig og anti Israels parti. Eller et Ap som har vært en pådriver av avkristningen av Norge siden krigen ? Kristendom ut av skoler, barnehager, institusjoner ? Jeg bare spør

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Dette har  da ingenting med prioriteringer å gjøre, men dreier seg rett og slett om  å gi riktig og balansert informasjon om de aktuelle hendelser. Det ble jo sagt at denne hendelsen kunne føre til en full ny krig mellom Hamas og Israel. Midtøsten er en udetonert bombe, og slike hendelser burde få en høy prioritet i norske media, da en eskalering i dette området kan få globale følger. Brexit har sannelig fått nok omtale i media nå om dagen

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Dette er da en tøvete og unyansert artikkel som trenger litt korreks. Dette angrepet på Ropstad er besynderlig. Var det han som startet denne prosessen ? Var det ikke Hareide selv som satte igang dette sirkuset ? Kunne ikke Krf hatt samme posisjon som ble forespeilet ved valget. Støtte til Solberg regjeringen fra sak til sak ? Hareide har gjort en stor tabbe. Han satte i gang denne prosessen på helt feil tidspunkt. Hvorfor sa han ikke allerede før forrige valg at han egentlig ønsket en Støre regjering ? Kunne han ikke da vente med denne prosessen til neste Stortingsvalg ? Ærlighet er som kjent en dyd !

Hareide hadde ikke grunnfestet sitt standpunkt i de nødvendige organer innen partiet. Han fikk jo som kjent både sine to nestledere mot seg, samt Syvertsen, samt Krfu samt sine kjernevelgere. Så dette var da et sololøp fra Hareides  side. Det måtte bare gå galt. Ett år inn i en ny Stortingsperiode like før forhandlingene for Statsbudsjettet.  Følgene ble et dypt splittet parti, med steile fronter og dype sår. Det har ikke et 4% parti råd til. Hvorfor hadde dette slikt et hastverk , plutselig.? Ble Hareide nervøs på grunn av  de dårlige galluper for partiet ? 

Vi ser av en nylig måling som viser at 70% av Krf velgerne ønsker seg i regjering med H/V/Frp. Høyresiden er altså langt sterkere enn venstresiden, som da er blitt marginalisert.

Og dessuten. En Krf/Ap/Sp regjering ville være en mindretallsregjering avhengig av støtte fra SV for å få igjennom sine budsjetter. Et antikristelig parti som ønsker en sosialistisk stat. Med en helt annen ideologi en Krf. Hvorfor utelater Hareide dette ?. Hvorfor utelater Breidlid dette ? Med hensikt ? Eller blir det for ubehagelig å forholde seg til støtte fra SV?

Så  Breidlid. Hvorfor retter du da kritikken din mot Ropstad og ikke mot Hareide, som står ansvarlig for hele denne prosessen ? Du retter skytset mot feil hold. Hareide har vist seg å ikke være en god leder. En god leder virker samlende, og ikke splittende. Krf er splittet og høyresiden har vunnet. Det er ingenting å sutre for på venstresiden i Krf. Den siden kan sikkert bare dreie enda mer mot venstre. Der er det jo flere partier som er mer enn villige til å ta imot dem.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere