Johannes Taranger

Alder:
  RSS

Om Johannes

Følgere

Publisert nesten 3 år siden

En interessant artikkel av Berga her. Men til syvende og sist, betyr det lite hva våre meninger på dette feltet er,om det gjelder mine eller Berga,s meninger. I lys av Bibelen. Om vi har respekt for dens henvisninger, og tror på det som står der. Og lever i henhold til det, om vi kaller oss Bibeltro kristne. For Guds Ord står fast, og endrer seg ikke over tid, selv om våre meninger gjør det. Vi skal heldigvis ikke dømme noen mennesker. Det vil Gud i sin tid gjøre. Men han vil dømme i henhold til sitt Ord. Det er vår "fasit" om vi skal si det slikt. Vår oppgave er da ikke å endre fasit. Den står fast.

Med henblikk til homofile/lesbiske samliv, så kan en selvsagt ikke forvente at de som ikke tror på Bibelen som autoritet, skal forstå eller akseptere Bibelens tekster om dette temaet. Men for oss som tror på de Bibelske prinsipper, må forholde oss til hva den sier om slike forhold. Bibelen er helt tydelig på dette med at et samliv med personer av samme kjønn eller  seksuelle forhold utenfor ekteskapet overhodet, blir betraktet som synd. Det er den enkeltes valg. Ut fra et Bibelsk ståsted er det derfor meget alvorlig å underkjenne hva Bibelen mener om dette, om man da bekjenner seg som troende. Man har et stort ansvar som formidler av Bibelske henvisninger, om man da er på kollisjonskurs med det Skriften sier her.  

Vi kan henvise til skriftsteder både i GT og NT . Vi ser allerede en advarsel i Romerbrevets første kapittel, om samkjønnet seksualiv. Om vi ønsker å leve i Guds vilje, må vi underordne oss Hans Ord. Han ser mye lenger enn våre kortsiktige perspektiver. Til syvende og sist dreier det seg om lydighet. Og det kan koste mye, men belønningen av lydighet er langt over det vi kan fatte. En evighet i Himmelen. Er det da verdt da å leve noen få år her nede på kompromiss med Guds Ord? Jeg tror ikke det. Vi er helt avhengige av Guds kraft i våre personlige liv for å leve etter hans gode vilje, uansett hvilke områder i våre liv det gjelder. Hans hjelp står alltid til disposisjon, også når det gjelder vanskelige veivalg i våre liv.  Å leve i Guds vilje med våre liv, er det som gir ekte glede og de beste framtids utsikter for oss som tror.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Problemet i det norske språk er at det ikke klarer å fange opp de nyanser som finnes på gresk. Som jo det Nye Testamentet er skrevet på. Man henviser til ordet kjærlighet, og bruker det som et bibelsk argument for likekjønnet samliv. Men vi vet at det greske ordet "eros" kan oversettes med erotisk kjærlighet, eller knyttet til det seksuelle. Eros er en av kjærlighets gudene i antikken. Ordet "agape" betyr derimot Guds kjærlighet til mennesker. Vi må ikke blande disse. Eller menneskers kjærlighet til Gud. Det er agape kjærlighet. Det har ingenting med erotikk å gjøre. Så å blande Guds kjærlighet til alle mennesker, som han jo har, så må man tenke på agape kjærligheten er separat fra eros kjærligheten. Eros kjærligheten i bibelsk forståelse er mellom to mennesker av ulikt kjønn, innenfor ekteskapet

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Israel vil selvsagt slippe inn varer som ikke kan brukes til krigsformål. Det går jo hundretalls trailere inn med varer hver dag.  På sjøsiden må da selvsagt Israel være enda mer på vakt, da det er lettere å bringe inn våpen sjøveien enn landeveien. Dette er helt nødvendig om Israel fremdeles skal eksistere som stat

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Du svarte på et innlegg fra Greta Aune Jotun, der hun omtaler nettopp rakettangrepene fra Gaza.Så det er altså Gaza/Israel konflikten vi hovedsakelig snakker om her. Og rakettene kommer meg da bekjent fra Gaza, ikke fra Vestbredden. Det er en forskjell å okkupere et land og å sjekke hva som blir importert  til dette landet. Hadde ikke da Israel kunne sjekke hva som blir importert til Gaza, kunne det virkelig blitt et inferno i regionen. Iran, som da sier de ønsker å utslette Israel, ville da være mere enn behjelpelig med å utstyre Gaza med avanserte våpen som lett kunne treffe store befolknings sentra i Israel som Tel Aviv. Det ville da bety full krig

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Meg bekjent er ikke Gaza okkupert av Israel, men av Hamas. Og i og med at du viser til norsk motstand kamp under WW2, så rettet ikke disse sin motstand mot sivile tyskere ,meg bekjent, men mot militære mål. Så det er en merkelig sammenligning, mildest talt. Fra Gaza stripen sendes  det ut raketter for å treffe mål i det blinde. Og det er noe helt annet. Om disse folkene som sender opp raketter på måfå, hadde hatt hjerner som fungerte normalt, ville de da forlengst forstått at slike rakett angrep bare fører til motytelser fra en sterk israelsk hær, og bare gjør situasjonen vanskeligere for beboerne av Gaza

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere