Johannes Taranger

Alder:
  RSS

Om Johannes

Følgere

Sanksjoner mot Israel ??

Publisert nesten 6 år siden

Gjerne en kort kommentar til innlegget av Atle Sommerfeldt. Tror han virkelig at sanksjoner mot Israel vil forandre noe som helst ?? Neppe. Han tror øyensynlig på eventyr. Israel har helt siden opprettelsen av staten kjempet for sin eksistens gjennom utallige kriger og angrep som de er utsatt for. Hadde Sommerfelt vokt opp i Israel og sett situasjonene landet har vært i siden opprettelsen hadde han nok hatt et annet syn. Vi må forstå at Israel har hatt fiender i naboskapet helt siden starten. En knøtt liten stat omgitt ov store naboer. Hadde ikke Israel hatt et godt forsvar hadde landet vært tilintetgjort for lenge siden. Situasjonen er blitt mye verre etter at Hamas tok over styringen i Gaza. Det skulle liksom bli fred når Israel trakk seg ut av Gaza. Vi vet jo at situasjonen har blitt ytterligere forverret av Hamas, og de har som vi kjenner til en eneste hensikt. Å utslette staten Israel oig overta landområdene og gjøre dem arabiske.  Det står i deres statutter. De ønsker ikke fred. De brukte kvinner og barn som levende skjold på hustakene i Gaza under siste konflikt. Hva slags sadister er disse som gjør noe slikt, men selv beskytter sine barn i luksuriøse hus innenfor høye murer ??  De brukte en stor del av penger som det internasjonale samfunn betalte til myndighetene i Gaza, og som skulle brukes til gjennoppbygging av landet, til istedet å lage dusinvis av lange tunneler inn i Irsrael for å gjøre angrep. Barneprogrammer på TV i Gaza lærer barn til å hate jøder. Blir det fred av dette ?? Neppe. Israel må forsvare sine grenser, og det går dessverre utover den uskyldige tredjepart. De sivile. De blir jo i stor grad underkuet av regimet, og om de protesterer blir de offentlig henterettet. Burde ikke heller Sommerfeldt komme med kritikk av Hamas ?? Om ikke Israel holder en viss kontroll med disse områdene, vil snart store arsenaler av ødeleggende våpen ankomme både  Gaza og Vestbredden.

Det høres som et utrolig naivt forslag fra Sommerfeldt å tro at sanksjoner mot Israel vil gjøre noen forskjell overhodet. Skulle vi da også boykotte Kina som har okkupert og annektert Tibet, eller Marokko som har annektert Vest-Sahara ?. Vi hører lite krittikk av disse. Hvilket hykleri.

Det er en skamat en framtredende person som Atle Sommerfeldt kommer med slike unyanserte uttalelser. Jeg tror ikke vår regjering vil lytte for mye til han, heldigvis.

Gå til kommentaren

Metodismens dåpssyn

Publisert nesten 6 år siden

Vi kommer igjen tilbake til spørsmålet. Hvordan er dåp blitt parktisert gjennom historien ?? Vel, uansett hvordan man har praktisert, så er det Bibelens Ord som gjelder, om det så omhandler Hauge eller Wesley. De hadde samme Bibel å foholde seg til. Guds Ord er uforanderlig og uavhengig av hvordan vi tolker dette.

Altså. Når det gjelder dåpen må vi forholde oss tydelig til det som ble prakrisert i urkirken og beskrevet i Ap.gj og påfølgende brev. Altså. Guds Ord alene er vårt grunnlag, ikke hva tidligere kirkefedre har praktisert.

Vi må huske på at Paulus syn på kvinnen gjenspeilet synet i daværende tid på kvinnens stilling. Men når det gjelder dåp og frelse er det uavhengig av tid og kultur. Det står fast og er urokkelig

Gå til kommentaren

Frelse i dåpen ??

Publisert nesten 6 år siden

Med all respekt for Halvor Nordhaug, og hans syn på dåpen må jeg dessverre si at han er på ubibelsk grunn her. Som så mange andre ser det ut til at han setter tradisjonen over Bibelens lære som er utvetydig på dette. Les i Ap. gj. hvordan urkirken praktiserte dåpen. Hva skriver Paulus om saken ? Jeg ser lite bibelsitater fra disse skriftene i innlegget. Urkirken praktiserte troende dåp. Det ser vi klart i flere sammenhenger. Med full neddykkelse, baptsismo  som det heter på gresk. Det forundrer meg mye at tradisjonen sitter så fast i det norske folk. Man døper sine barn og senere konfirmerer dem. Er dette etter Bibelens anvisnnger ?? Neppe. Man lover i dåpen i kirken å oppdra sine barn i den kristne tro. Gjør de fleste det ?? Neppe. Dette minner jo om hykleri. Det blir bare en "vakker seremoni" Når man setter tradisjonen, som jo baseres på den katolske kirke, og senere Luther, over en tydelig praksis beskrevet i Bibelen , blir det jo naturligvis kaos. Man hastedøper barn som står i fare for å dø. Hvilket Gudsbilde er det da man frambringer. En Gud som sender små udøpte barn i fortapelsen. Hvor langt ned skal vi komme ?? Paulus sier i Ef. 2,8 " For av nåde er dere frelst,ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave . Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg"  Dåpen er ifølge dette en gjerning vi gjør, og den frelser jo ingen. Dåpen kommer etter troen som en lydighetshandling . Man blir "begravet" og står opp til det nye livet.

Mark. 16,6 " Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Men den som ikke tror skal bli fordømt"

Man ser her tydelg rekkefølgen. Tro først. Så dåp. En baby kan ikke tro. Man kan heller ikke tro på hans vegne. Det er personlig

Så jeg er meget forundret at man setter tradisjonen foran Bibelens lære. Jeg oppforder herved å lese alt som står om dåp og frelse i blant annet Apostlenes gjerninger og påfølgende brev av Paulus. Da får man se noe helt annet enn det tradisjonen og det som læres i Den Norske Kirke 

Gå til kommentaren

Bibelsk dåpspraksis

Publisert nesten 6 år siden

Jeg vil bare legge til her at hva som er praktisert av dåp opp gjennom historien i tiden etter urkirken egentlig har liten interresse. For som kjent. Bibelens sannheter er blitt omdiskutert, forvridd og omtolket i det uendelige. Så, hva egentlig Luther mente om denne saken eller professor Skarsaune for den saks skyld eller DNK, så er det også av liten interresse. Det er kun Bibelen, Guds Ord, som er vår fasit i spørsmålet om dåpspraksis og frelsen. Gud taler til oss gjennom sitt Ord. Han er suveren og endrer ikke oppfatning med skiftende tider. Så for meg er de ubegripelig at man har så mange ulike syn på dåpspraksis og frelsen. Vi har de fire evangeliene, Apostlenes gjernnger , brevene av Paulus, Johannes, Jakob Der står det klart og utvetydig hva som ligger i dåpen og hvordan en blir frelst. Om jeg skal velge Luthers lære om dette eller Bibelnes lære, velger jeg klart det siste. Luther spilte en meget viktig rolle i reformasjonen, og forholdet til den katolske kirken, som virkelig da var kommet så lant bort fra Bibelens lære. Men han omfavnet øyensynlig ikke dåpspraksisen fra urkirken.

Som Paulus skriver: Av nåde er dere frelst, ved tro... osv"

Altså, dåpen som jo er en gjerning, frelser ingen. Kun troen på Jesu frelsesverk gjør det. Det er en gave. Dåpen kommer deretter som et ytre symbol på omvendelsen. En lydighetshandling. Man går altså i dåpens grav og står opp til den nye liv

Jeg kan ikke forstå at så mange ikke kan ta Guds Ord for det det er. På disse punktene er jo DNT svært klare. Vi trenger da ikke lange teologiske utredninger for å tolke dette. Men desverre har tradisjonen overkjørt Bibelens lære, og da blir det jo dessverre ganske kaotisk. Det skaper frykt for at udøpte barn kommer i fortapelsen. Hvor langt bort fra Guds Ord skal vi komme ?? Er det en slik Gud vi har som dømmer en udøpt baby til fortapelsen. Slett ikke ! Vi har heldigvis en fantastisk god Gud. Vi må lære Gud å kjenne og da vil vi se sannheten i Ordet. Vi må bare stole på at hans Ord er sannhet, og så får vi bare legge ubibelske tradisjoner som dåp av spedbarn og konfirmasjon bak oss. La oss bare holde oss til Ordet, så er vi trygg ! 

 

Gå til kommentaren

Frelse å dåpen.

Publisert rundt 6 år siden

Jeg må nok være helt uenig med deg der. Du hopper jo da over de skriftsteder jeg har nevnt og mange andre. Baptistisk dåpssyn var praktisert i urkirken, barne dåp kom senere. Selvsagt er dåpen en gjerning. Vår gjerning. Ikke Guds. Eller mener du at Bibelen er selvmotsigende med eksempelvis Mark. 16,6 der det står at Den om tror og blir døpt skal bli frelst ?. Tror du denne rekkefølgen er tilfeldig ? Neppe . Og hva sier Paulus: Av Nåde er dere flest, ved TRO, ikke ved gjerninger. Mener du da at udøpte barn gåt i fortapelsen ?? Vi gjerne ha klart svar fra deg på dette. Om du virkelig mener det,, er det skremmnede synes jeg. Hva med Jesu omtale av barna som han velsignet ?? Så det ut som om de gikk forrtapt. ?? Det er riktig. Frelse og dåp hører sammen, men om man ikke rekker å bli døpt før man dør men har tatt imot frelsen, så kommer man selvsagt til himmelen. Du henviser til 1.Peter 3. Det er ingenting der som forsvarer spebarnsdåp. Jeg mener badet her representerer den renselsesprosess som medfølger i frelse. Intet annet. Jeg var i mange år medlem av DNK og stod hårdnakket på deres dåpssyn. Men etter å ha lest om dette i Bibelen måtte jeg innse at det var feil det jeg var lært opp til. Gud er ikke splittet. Han står kun for ett dåpssyn og han skifter ikke mening. Hadde alle som bekjenner seg som frelst i Norge bare holdt sed til Bibelens lære hadde ikke vi vært splittet  her. Splittelse har forårsaket stor skade. Vi skulle være ett.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere