Johannes Taranger

Alder:
  RSS

Om Johannes

Følgere

Dåpsspørsmålet - igjen

Publisert rundt 3 år siden

Småbarnsdåp er etter det jeg kan forstå en etterlevning fra katolisismen.

Ja, dette er jo en stadig tilbakevendende debatt. Forskjellige dåpssyn. Jeg vokste selv opp med Luthersk bakgrunn, men ble frelst først i 20 årene. Etter å ha kommet i kontakt med pinsevenner (som jeg tidligere var skeptiske til), så ble jeg overbevist om at det baptistiske dåpssynet er det som er Bibel basert, og gikk så i dåpens grav like etterpå.

Om man leser gjennom NT ser en tydelig at undervisning av evangeliet, som fører til at en kommer til tro, alltid kommer foran dåpen, som da er en lydighetshandling og som tegn på at en har tatt imot frelse i Jesus, og vil gå i "dåpens grav" og stå opp igjen som en "ny" skapning. Dette bør da foretaes ved første anledning etter en har tatt imot frelsen 

Småbarnsdåp er etter det jeg kan forstå, en etterlevning fra Katolisismen, som dessverre ikke Luther tok et oppgjør med, selv om han hevdet å forsvare "sola scriptura". I og med at tro alltid kommer foran dåp, betyr det at spedbarn ikke kan tro, og at heller ingen andre kan tro på barnets vegne, heller.En dåpshandling er noe man selv avgjør, og er ikke en Guds handling. Han har allerede handlet lenge før dåpen, allerede ved unnfangelsen som det står om i Salmenes Bok. Barnedåp er ofte blitt en "tradisjon" der ikke troende foreldre/faddere "lover" at de skal oppdra barnet i den kristne tro, og ofte straks glemmer det når de går ut kirkedøren. For barnet har jo da dette ikke noen innvirkning, da det allerede ifølge Skriften er innskrevet i Boken fra unnfangelsen, og er da Guds barn helt til de selv kan ta en avgjørelse , på eget grunnlag. 

Dessverre blir mange strøket ut av livets bok når de velger å ikke tro på frelsen i Jesus, , når de da kommer til et tidspunkt der de selv kan velge. Barn kan selvsagt bli døpt, bare de har fått troen først.

Vi ser også tydeligvis i Misjonsbefalingen i Markus 16, 15-16 " Han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt". Her ser vi rekkefølgen, meget tydelig og burde ikke kunne misforståes : Tro først og så dåp. Vi ser også samme mønster framover i NT: Forkynnelse, mottakelse, omvendelse, dåp

For meg er det da uforståelig at DNK fremdeles holder fast ved ar det er frelse i dåpen, som i sin tur fører til frykt for at udøpte barn kan gå fortapt, og fører praksisen "nød dåp". Heldigvis sier ikke Skriften det. Det er ikke frelse i dåpen, men man blir frelst kun av nåde , ved troen på Jesus og hans frelsesverk. Det er grunnlaget

Gå til innlegget

Var Hareide en god leder for Krf ?

Publisert over 3 år siden

Med henvisning til Simen Bondeviks artikkel angående Hareides avgang som leder for Krf, vil jeg komme med følgende kommentar.

Det er ingen tvil om at Hareide var en godt likt leder, hadde både sjarme og karisma og en god taler. Men holder det til å være en god leder ? Spørsmålet er jo da hva som førte til hans fall. Hareide gjorde dessverre flere feil underveis. Han forsøkte å dra til seg nye, mer liberale velgere, og da distansere seg fra sine kjernevelgere på Sør og Vestlandet. Vi ser jo da at denne strategien mislyktes.  Mange av disse følte seg lurt da Hareide i høst sa han ville at partiet skulle gå inn for å gjøre Gahr Støre til statsminister, og felle Solberg regjeringen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2019. Det var absolutt ikke noe krav fra hans kjernevelgere at dette skulle skje. Det overrasket hans to nestledere , Krfu, Syvertsen samt grasrota i partiet i "Bibelbeltet". Han feilvurderte dem fullstendig, som vi ser resultatet av nå. Han gjorde også en feilbedømning om at Ap/Sp/Krf skulle lede en regjering som var uavhengig av SV, selv om disse tre partiene ikke hadde egen majoritet i Stortinget. Det er jo lett å se, i etterkant, at en slik regjering ville være helt avhengig av SV for å få gjennom sine budsjetter. Hvem ellers skulle de da få støtte fra ? SV og Krf er basert på diamentralt forskjellige ideologier.

Selvsagt kan et parti velge å endre side, men da må det gjøres i forkant av et Stortingsvalg, og ikke ett år inn i en ny periode, like før behandlingen av et Statsbudsjett. Uten en viktig sak å felle en regjering på.Velgerne må i god tid få vite hva de skal forholde seg til.

En god leder er samlende, og ikke splittende. Hva førte denne prosessen med seg ? Et dypt splittet parti, med harde fronter og dype sår som er vanskelige å lege. Det har ikke et 4,2 % parti råd med

Krf har gjort det eneste riktige, å gå inn i Solberg regjeringen. Det kan være deres redning, i og med at de tar hensyn til partiets kjernevelgere som da ikke ønsket en Ap ledet regjering. Alternativet kunne være å forbli i opposisjon, og forhandle med Solberg regjeringen i budsjett sammenheng. Men det toget har kjørt nå

Hareide hadde mange gode sider, men , dessverre, han gjorde mange feil som førte til hans fall som leder. Det store spørsmålet er jo nå : hvordan kan et så splittet parti bli forent igjen.? Det blir en formidabel oppgave for Krf sin nye leder

Gå til innlegget

Vi har bare 12 år på oss

Publisert over 3 år siden

Med all respekt for innlegg av Anja Bakken Riise og hennes forslag til Krf for å gå inn i Solberg regjeringen, angående klimadebatten, så vil jeg minne henne på at hva Norge, med sine drøyt 5 millioner innbyggere kan utrette i en verden på over 7 milliarder, så tror jeg at hun overdriver betydningen av hva vår hjemlige politikk på dette området, kan utrette på global basis. Det er ikke så å forstå at om alle punkter som hun har satt opp for å nå klima mål, skulle bli oppfylt, så vil lille Norge redde det globale klima. Lille Norge kan faktisk ikke redde hele verden, hvordan vi enn snur det. Selvsagt vil overgang fra fossilt drivstoff til fossilfritt være til gagn for miljøet, særlig på lokalt plan. 

Dette er da et globalt anliggende, i høyeste grad, og det er opp til myndighetene i de enkelte land, som står for brorparten av miljø skadelige utslipp, til å ta affære. Land som Kina, India og USA, eksempelvis. Om ikke disse gjør sin jobb, så betyr det lite hva Norge gjør. Om Norge reduserer sin olje/gass produksjon, så er det andre aktører som mer en gjerne vil ta den andelen, så lenge den globale etterspørselen ligger der.

Det å snakke om at vi bare har 12 år igjen for å redde vår klode, er med på å skape unødig frykt, og er lite konstruktivt. Teknologien gjør hele tiden store framskritt som vil redusere miljø farlige utslipp, og vi må bare være realistiske nok til å tro at vår verden godt vil bestå om 12 år, uten noen dommedags profetier fra enkelte miljø organisasjoner. Jeg tror at verdens ledere har en fornuftig tilnærming til dette

En mye større umiddelbar fare , etter min mening, er den opprustning militært som vi ser på global basis, og de underliggende problemer som uløste konflikter kan føre til , ved en eskalering av disse som vi nå ser tydelige tegn til. Eksempelvis, Øst Ukraina, Midt Østen samt Nord Korea.

Gå til innlegget

Krf og abortspørsmålet

Publisert over 3 år siden

Jeg er uenig i synet på at abortspørsmålet var avgjørende for at "blå" side i Krf vant avstemningen i november på landsmøtet. Vi vet jo at dette dreide seg om politisk veivalg, og at Hareide ønsket å felle Solberg regjeringen og erstatte den med en regjering med Gahr Støre som leder for en sosialistisk regjering med Krf. Alle representanter for Krf i Stortinget kommer fra det såkalte "Bibelbeltet" på Sør og Vestlandet, der også storparten av Krf sine kjernevelgere befinner seg. Og de var alle i hovedsak "blå". Undersøkelser har tydelig vist at de aller fleste av disse ikke ønsket at Solberg skulle bli erstattet av Støre. De er i hovedsak konservative, og representerer den blå siden i Krf. Eller med andre ord: de aller fleste Krf velgere ville velge blå side i alle fall. Så at abort spørsmålet skulle være avgjørende for hele denne prosessen er da etter min mening en avsporing

Gå til innlegget

Krf og klimaspørsmålet

Publisert over 3 år siden

Det er greit å være en idealist, men politikk betyr kompromisser.

Jeg ser i et nylig innlegg at Simen Bondevik mener Krf bør presse på når det gjelder Norges klimapolitikk i regjeringsforhandlingene som kommer. Det kan være et ærlig forsøk fra hans side, men jeg tror hans forventninger til Norges rolle her er overdrevet. Det er ikke bare å trykke på en knapp og stoppe verdens globale temperaturer på 1.5 grader. Av og til kan det høres slik ut. Vi utgjør en liten promille av verdens befolkning og har allerede en elektrisitets produksjon basert på ren vannkraft. Reduksjon av forurensende gasser og støv partikler må skje på global basis , da disse er til skade for folkehelsen i flere regioner. Hva Norge gjør, blir kun en dråpe i havet. Vi kan ikke redde hele verden. Eksempelvis bygger Kina fremdeles forurensende kullkraftverk for å dekke etterspørselen, og det samme skjer i flere andre land, i og med at kull er tilgjengelig i store mengder og relativt billig. En overgang til fossilfri kraftproduksjon vil derfor ta årtier, i beste fall. Det er snakk om kostnader involvert og hvem som skal finansiere disse. Det er hele tiden økende behov for kraft med en økende verdens befolkning og økende levestandard også i fattige land. Klima møtet i Krakow nylig var viktig, men implementering av Paris avtalen vil nok bli meget krevende, når man skal sette det hele ut i praksis. Det vil koste mange penger og store investeringer. Flere land vil nok ikke se seg økonomisk istand til dette, med overgang til fossilfri kraftproduksjon, samt fossifri samferdsel og bilisme. Kull og olje vil være etterspurt langt inn i framtiden, mener jeg.

Og tilbake til Bondevik og norske forhold. Hvilke tiltak mener han at Krf skal fremme i forhandlingene, konkret ? Økning av drivstoff avgifter ? Vi så hvordan det gikk i Frankrike, med solide protester, som fikk stoppet den politikken. Det ville da også være distriktsfiendtlig, da folk der er mere avhengige av bil enn i byene. Dessuten er jo SP, so da skulle være en mulig samarbeispartner med Krf i en , av Hareide, ønsket Ap regjering, sterk motstander av høyere avgifter i motsetning til Krf. Så kollisjon der, også. SP vil jo redusere drivstoffavgiftene.. 

Norge er allerede verdensledende når det gjelder subsidiering av kjøp og bruk av el-biler, og koster Staten mangemilliardbeløp i tapte inntekter fra bilismen som da skulle gå til bygging/sikring og vedlikehold av norske veier som sårt er tiltrengt. Så, det er bare et tidsspørsmål når el-biler må betale sin del av kaka også.

Så, Bondevik, det er greit å være en idealist, men politikk betyr kompromisser og utallige prioriteringer av norske skattepenger. Jeg tror ikke Krf har så mye å hente her , i hvilken som helst regjerings koalisjon

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere