Johannes Morken

Alder: 61
  RSS

Om Johannes

Frå 1.2.2017 Redaktør og medierådgjevar i Stefanusalliansen. Alt eg har skrive før den tid vart gjort som tilsett i Vårt Land - frå 1987, skrivande i avisa sidan 1980. Var reporter på ulike felt innanriks (helse og etikk), utanriks (Midtausten) og kyrkjeliv i mange år til eg blei vaktsjef hausten 2003. Debattleiar frå hausten 2011. Debattredaktør frå hausten 2012 til 31.12.2016.

Følgere

Anders Behring Breivik vil gjerne bli intervjuet og fremme sitt syn.

Han vil la en rettssak gå for åpne dører. Men vil det være rett av presse og kringkasting å intervjue mannen bak massakren på Utøya og tragedien i regjeringskvartalet?

Gå til innlegget

Kven skal leie Frikyrkja?

Publisert rundt 10 år siden

Valkomiteen i Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja vil vrake Arnfinn Løyning som synodeformann etter 12 år.

Løyning hadde sagt ja til attval.

– Dette kjem som lyn frå klar himmel, seier Løyning til Vårt Land.

Valkomiteen har i staden lansert pastor Arvid Hunemo frå vennesla utan å spørje han og nestleiar Leif Gunnar Sandvand frå Moss – som ikkje vil stille mot Løyning (som blir lansert på benkeforslag).

I denne uoversiktlege situasjonen spør vi: Kven skal leie Frikyrkja?

Gå til innlegget

Overgrep - og ord mot ord

Publisert rundt 10 år siden

I 90 prosent av overgrepssakene i Kristen-Norge vedgår den skulda eit seksuelt forhold. Men kva med sakene der ord står mot ord?

Det melder Vårt Land på grunnlag av masteravhandlinga til Else Karin Bjerva. Ho har arbeidd med overgrepsspørsmål i Normisjon i mange år og har samla materiale rundt kring 300 overgrepssaker i Kristen-Norge.

Går vi nokre tiår tilbake, blei mange overgrepsssaker feia under teppet. I dag er haldninga jamnt over at kvinna som skuldar ein mann for overgrep, blir trudd. Avhandlinga vier altså at den skulda vedgår i ni av ti tilfelle. I dei andre tilfella blir det ord mot ord.

Laurdag fortalde Vårt Land historia om ein forkynnar i pinserørsla som kjenner livet sitt ruinert på grunn av slike skuldingar og som kjempar for å bli reinvaska.

Bør kyrkjer og organisasjonar ha som hovudregel å tru på den som skuldar nokon for å vere overgripar?

KJØP PAPIRUTGÅVA HER

Gå til innlegget

Kan kyrkja fornye seg?

Publisert rundt 10 år siden

Sju av ti kandidatar til Kyrkjemøtet meiner Den norske kyrkja slit med å vere aktuell.

Det melder Vårt Land på papir og nett. I dagens papirutgåve forklarar avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes i Kyrkjerådet at kyrkja på lokalplanet er nær menneskes liv i både fest og sorg – og at kyrkja nasjonalt har fleire reformer i arbeid for å fornye seg: Diakoniplan, gudstenestereform, trusopplæring og arbeid med kunst og kultur.

KJØP DAGENS PAPIRUTGÅVE

Kva bør den Den norsKe kyrkja gjere for å fornye seg?

Gå til innlegget

Pollestads harde oppgjør

Publisert rundt 10 år siden

Etter Pollestad oppgjør med gamle venner skriver Olav Rune Ekeland Bastrup om «ondskapens herredømme som erobret det katolske maktsentrum...»

«Jeg anså det som uverdig å kjempe for en stilling i Kirken,» skriver den profilerte katolikken i Anklaget dagbok 2008-2011.

LES MER PÅ VL.NO.

Pollestad omtaler Den katolske kirke i Norge som «en mer og mer ghettopreget minoritetskirke». Dette er Pollestads forsvarsskrift der han avviser alle anklager om seksuelle krenkelser og overgrep. Pollestad tar her et kraftig oppgjør med sine navngitte og anonymiserte motstandere, og takker samtidig sine venner og støttespillere. Han mener seg utsatt for minst to årtiers ondsinnet ryktespredning.

«Det eneste jeg nå skjønner er at jeg ikke har noen fremtid i en slik gjørme av hykleri og vilkårlighet,» skriver Pollestad.

Biskop Bernt Eidsvig sier blant annet til Vårt Land at han tror Pollestad har «problemer med å se konsekvensene av egne handlinger»:

– Det ville på dette tidspunkt ha vært ytterst vanskelig for Pollestad å komme tilbake. Med mange av sine utsagn hadde han provosert de fleste av sine kolleger utover det rimelige. Han antyder visst selv i sin bok at han ble grundig lei av å være «pater Pollestad». Jeg tror nok problemet heller var at han ikke lenger uttalte seg som den pater som tidligere hadde gledet, inspirert og oppbygget så mange. Jeg håper ennå at han finner tilbake til denne identitet og ikke søker å bli en sekulær kulturpersonlighet, sier Eidsvig.

Har Pollestad rett i at Den katolske kirke i Norge er preget av hykleri og vilkårighet? Eller har biskop Eidsvig rett i at Pollestad har provosert sine kolleger utover det rimelige?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere