Johannes Morken

Alder: 61
  RSS

Om Johannes

Frå 1.2.2017 Redaktør og medierådgjevar i Stefanusalliansen. Alt eg har skrive før den tid vart gjort som tilsett i Vårt Land - frå 1987, skrivande i avisa sidan 1980. Var reporter på ulike felt innanriks (helse og etikk), utanriks (Midtausten) og kyrkjeliv i mange år til eg blei vaktsjef hausten 2003. Debattleiar frå hausten 2011. Debattredaktør frå hausten 2012 til 31.12.2016.

Følgere

Avhengig av norsk misjon etter 50 år

Publisert over 9 år siden

Den japanske Kinki-kirken ble startet av misjonærer. Fremdeles har de bruk for norsk støtte.

Dette skriver Vårt Land i dag. Ifølge en NMS' egne misjonærer, Odd Bjarne Ellefsen, har Kinkikirken i flere år vært «preget av bekymring og uro for fremtiden». Dette året «er de økonomiske og personellmessige utfordringene kanskje større enn noen gang», skriver han på misjonærbloggen sin.

– Om kirken er avhengig av norsk misjon er et definisjonsspørsmål. Men den har ikke nok prester selv, sier Jeffrey Huseby, generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Hva bør NMS gjør etter 50 år i en misjonskirke? Bør en misjonsorganisasjon gjøre radikale annerledes prioriteringer?

Gå til innlegget

Bekymrer foreldre seg for mye?

Publisert over 9 år siden

En stor andel norske femåringer har problemer med språk, hørsel, syn og motorikk.

melder Vårt Land i dag. Over 40 prosent av norske barn kan være i risikosonen for skjevutvikling, mener forskere ved Folkehelseinsituttet. De bygger på informasjon gitt av foreldre om over 12.000 norske femåringer i den store mor og barn-undersøkelsen

Forskernes opptelling av mødres svar viser at det for mer enn hver tredje femåring er krysset av for problemer som:

• Fødselsskader.

• At foreldrene har en klar bekymring for barnets utvikling.

• Utviklingsproblemer.

• Språkvansker.

• Motoriske vansker.

• Syn- eller hørselsproblemer.

• Problemer som umodenhet og lav vekt ved fødsel.

Bekymrer foreldrene seg altfor mye om sine små?

Gå til innlegget

Skal vi sprenge overflødige kirker?

Publisert over 9 år siden

I Sverige har en kjent kirketopp funnet løsningen på mange og tomme kirker: stenge eller sprenge dem.

Dette skriver Vårt Land i dag. Les mer i nettutgaven.

HB Hammar, dosent i etikk og tidligere domprost i Skara, hevder at Svenska kyrkans store antall kirkebygninger - mange av dem ikke lenger i bruk - er «en tikkende bombe» og en trussel mot kirkens overlevelsesevne.

Bare én løsning. H B Hammar, forøvrig broren til den forrige svenske erkebiskopen, KG Hammar, mener at det bare finnes en løsning for at den svenske folkekirken skal kunne opprettholde sin virksomhet:

– Steng mange kirker, eller legg dem i en møllpose. Men aller helst: Spreng dem, skriver den debattglade kirkelige tungvekteren i en kronikk i Svenska Dagbladet.

Er det en god ide å sprenge eller stenge kirker som er dårlig besøkt eller ikke brukes? Har vi i Norge for mange kirker?

Gå til innlegget

Ber kristne gå i moskéen

Publisert over 9 år siden

Den norske kirkes «utenriksminister» Berit Hagen Agøy mener norske kristne må vise solidaritet med muslimer.

Vårt Lands nettutave melder at generalsekretær Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig Råd la tirsdag ut et notat på Den norske kirkes hjemmesider hvor hun oppsummerer noen konkrete lærdommer og utfordringer etter terroren.

– Vi er bekymret for omfanget av hatefulle ytringer mot muslimer og religiøse minoriteter i Norge, og vi vet at mange norske muslimer er blitt reddere etter 22. juli, selv om de også har erfart å bli inkludert i det store, nasjonale fellesskapet, skriver hun.

Til redde muslimer uttrykker generalsekretæren solidaritet og felleskap. Til «kristne og andre som frykter muslimer eller islam vil vi si: Bli kjent med en muslim. Da vil du oppdage et medmenneske med et mangfold av egenskaper – akkurat slik som alle andre nordmenn», skriver hun.

Hagen Agøy ber kristne besøke moskeer og andre gudshus for å uttrykke solidaritet med muslimer og andre religiøse minoriteter i Norge.

 Bør muslimer også oppsøke kirker for å bygge ned terskler?

– Absolutt. Det var mange muslimer som var i Oslo domkirke etter 22. juli. Muslimene har også hatt te-invitasjon-aksjonen, som er et konstruktivt innspill for å invitere.

Debattleder spør: Har du som ikke er muslim, besøkt en moské? Hva kan et slikt besøk gi? Bør kristne aktivt oppsøke moskeeer?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere