Johannes Morken

Alder: 61
  RSS

Om Johannes

Frå 1.2.2017 Redaktør og medierådgjevar i Stefanusalliansen. Alt eg har skrive før den tid vart gjort som tilsett i Vårt Land - frå 1987, skrivande i avisa sidan 1980. Var reporter på ulike felt innanriks (helse og etikk), utanriks (Midtausten) og kyrkjeliv i mange år til eg blei vaktsjef hausten 2003. Debattleiar frå hausten 2011. Debattredaktør frå hausten 2012 til 31.12.2016.

Følgere

Når barn blir slått i en menighet

Publisert nesten 10 år siden

Barneombudet: Lukkede trossamfunn beskytter voksnes som slår barn. De bør miste statsstøtten.

Barneombud Reidar Hjermann vil fjerne statsstøtte til menigheter som ikke tar klart avstand fra fysisk avstraffelse.

– Det skal ikke være farligere å vokse opp i et trossamfunn enn andre steder, sier barneombud Reidar Hjermann til Vårt Land.

Hjermann er bekymret for rapporter om vold mot barn muslimske og kristne trossamfunn, og ikke minst for uttalelser fra trossamfunn som har gjort det klart at de håndterer slike saker internt.

Hjermann viser til at den katolske kirke ikke vil løfte på kravet om taushetsplikt i skriftemål for å avverge seksuelle overgrep, og til et møte han nylig hadde med læstadianske representanter.

– Enkeltrepresentanter derfra sa at de forsøkte å behandle vold mot barn internt i miljøet. Krenkelser av barn skal politianmeldes, naturligvis. Handler det om omsorgssvikt, skal det behandles av barnevernstjenesten, sier Hjermann.

Bør staten ta støtten fra trossamfunn som ikke klart tar avstand fra fysisk avstraffelse av barn?

Gå til innlegget

Avhengig av norsk misjon etter 50 år

Publisert nesten 10 år siden

Den japanske Kinki-kirken ble startet av misjonærer. Fremdeles har de bruk for norsk støtte.

Dette skriver Vårt Land i dag. Ifølge en NMS' egne misjonærer, Odd Bjarne Ellefsen, har Kinkikirken i flere år vært «preget av bekymring og uro for fremtiden». Dette året «er de økonomiske og personellmessige utfordringene kanskje større enn noen gang», skriver han på misjonærbloggen sin.

– Om kirken er avhengig av norsk misjon er et definisjonsspørsmål. Men den har ikke nok prester selv, sier Jeffrey Huseby, generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Hva bør NMS gjør etter 50 år i en misjonskirke? Bør en misjonsorganisasjon gjøre radikale annerledes prioriteringer?

Gå til innlegget

Bekymrer foreldre seg for mye?

Publisert nesten 10 år siden

En stor andel norske femåringer har problemer med språk, hørsel, syn og motorikk.

melder Vårt Land i dag. Over 40 prosent av norske barn kan være i risikosonen for skjevutvikling, mener forskere ved Folkehelseinsituttet. De bygger på informasjon gitt av foreldre om over 12.000 norske femåringer i den store mor og barn-undersøkelsen

Forskernes opptelling av mødres svar viser at det for mer enn hver tredje femåring er krysset av for problemer som:

• Fødselsskader.

• At foreldrene har en klar bekymring for barnets utvikling.

• Utviklingsproblemer.

• Språkvansker.

• Motoriske vansker.

• Syn- eller hørselsproblemer.

• Problemer som umodenhet og lav vekt ved fødsel.

Bekymrer foreldrene seg altfor mye om sine små?

Gå til innlegget

Skal vi sprenge overflødige kirker?

Publisert nesten 10 år siden

I Sverige har en kjent kirketopp funnet løsningen på mange og tomme kirker: stenge eller sprenge dem.

Dette skriver Vårt Land i dag. Les mer i nettutgaven.

HB Hammar, dosent i etikk og tidligere domprost i Skara, hevder at Svenska kyrkans store antall kirkebygninger - mange av dem ikke lenger i bruk - er «en tikkende bombe» og en trussel mot kirkens overlevelsesevne.

Bare én løsning. H B Hammar, forøvrig broren til den forrige svenske erkebiskopen, KG Hammar, mener at det bare finnes en løsning for at den svenske folkekirken skal kunne opprettholde sin virksomhet:

– Steng mange kirker, eller legg dem i en møllpose. Men aller helst: Spreng dem, skriver den debattglade kirkelige tungvekteren i en kronikk i Svenska Dagbladet.

Er det en god ide å sprenge eller stenge kirker som er dårlig besøkt eller ikke brukes? Har vi i Norge for mange kirker?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere