Johannes Morken

Alder: 61
  RSS

Om Johannes

Frå 1.2.2017 Redaktør og medierådgjevar i Stefanusalliansen. Alt eg har skrive før den tid vart gjort som tilsett i Vårt Land - frå 1987, skrivande i avisa sidan 1980. Var reporter på ulike felt innanriks (helse og etikk), utanriks (Midtausten) og kyrkjeliv i mange år til eg blei vaktsjef hausten 2003. Debattleiar frå hausten 2011. Debattredaktør frå hausten 2012 til 31.12.2016.

Følgere

Prester skal få ny gnist i syden

Publisert over 9 år siden

En studietur til Italia, Spania eller Hellas skal forhindre at prester gir opp jobben.

– Erfaringene viser at en stor andel prester slutter allerede etter sin første jobb. Dette må vi komme til livs, sier Ingrid Vad Nilsen, ekspedisjonssjef i kirkeavdelingen i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet til Vårt Land i dag.

Dette er noen av tiltakene som blir foreslått for å beholde prestene:

* Biskopen bør se nye prester i tjeneste i løpet av de to første tjenesteårene, for eksempel ved å høre en andakt, være tilstede på en gudstjeneste eller begravelse som presten har. Etterpå bør biskopen og presten ha en personlig samtale.

* De to første tjenesteårene skal prestene ha månedelige samtaler med sin prost.

* Unge prester har spesielle sosiale utfordringer og behov. I tillegg til at man bør ta hensyn til at mange nye prester er småbarnsforeldre, bør også single presters behov for fritid og sosiale samvær bli respektert.

* Det bør opprettes egne arbeidsveiledningsgrupper for unge i alle bispedømmer. Nye prester har plikt og rett til å være med i en slik gruppe de første tre tjenesteårene.

* Nye prester blir oppfordret til å få kollegaveiledning og åndelig veiledning.

* Prestene gjennomfører det spesialtilpassede studiet «Prest og teolog i praksis», som utgjør 10 studiepoeng, i løpet av tredje og fjerde tjenesteår som prest.

* Prestene innkalles til en kursuke etter ett år i tjenesten. Denne uka bør være på studiestedene prestene studerte ved.

* Bispedømmene arrangerer hvert år to innføringsdager for alle nyansatte.

* Etter fem års tjeneste får prestene tilbud om en studiereise til Hellas, Italia eller Spania for å «sette seg dypere inn i de hellige skrifter og den kristne tros sannheter».

Vil studiereise til Hellas, Italia eller Spania og de andre tiltakene være nok for å få prestene til å bli i kallet?

Gå til innlegget

Børs møter katedral i Miami

Publisert over 9 år siden

Har du en million som du kan bruke for å få et eget rom i kirken oppkalt etter deg selv. Det er gjort til fulle i den nye sjømannskirken i Miami.

Penger er alt som skal til for å få en del av den nye sjømannskirken oppkalt etter seg. Har du lyst til å kjøpe din egen stol til kirken din?  Eller vil du satse 3.000 kroner og få en murstein påskrevet ditt eget navn til inngangspartiet til kirken? Det er Vårt Land som melder dette i dag.

Sjømannskirken sentralt tar mesteparten av regningen på 32 millioner for det nye anlegget i Davie, tre-fire mil nordvest for Miami. Men Sjømannskirken i Florida må selv fremskaffe ti millioner kroner til byggeprosjektet, og mulighetene for å bli en glad giver er mange.

 Et vakkert tuntre pryder inngangspartiet. Det gjør også en nokså stor plakett med kort tekst: «DNB Tuntre». Nærmere 90.000 kroner bidro den norske banken med for å få opp dette visittkortet.

Et rederi har sponset kirken med 900.000 og fått gitt navn til et leseværelse.

– I dette tilfellet kan vi fastslå at det ikke ville blitt noe nytt norsk kirkesenter i Florida uten den lokale finansieringen, sier Sjømannskirkens generalsekretær, generalsekretær Audun Myhre i Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet.

– Så lenge gavene er gitt så betingelsesløst, er dette uproblematisk, mener han.

Er det greit at sponsorer får kjøpe seg synlige tegn i et nytt kirkebygg som en sjømannskirke?

Gå til innlegget

Organisasjoner som før hadde spilleautomater, får fremdeles statlig pengeplaster på såret. – Avskaff ordningen, krever Kirkens Nødhjelp.

Siden regjeringen forbød spilleautomater i 2007, er over to milliarder kroner delt ut i kompensasjon til humanitære organisasjoner. Dette skriver Vårt Land i dag.

– Det er urimelig at organisasjonene som skaffet seg inntekter på en uetisk måte, skal få betalt for dette i form av statlig driftsstøtte, mener Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Da Norsk Tipping fikk monopol på spilleautomater i 2007, bestemte regjeringen at organisasjoner som tidligere hadde finansiert driften med midler fra spilleautomater skulle kompenseres. Bare organisasjoner som hadde hatt automatinntekter i 2001, og oppstilte automater i 2002, kan søke.

Tall fra Lotteritilsynet viser at siden kompensasjonsordningen ble innført, er det i årene 2008 til 2011 blitt utbetalt over to milliarder kroner. Det provoserer Sommerfeldt.

– Det er snakk om kjempestore pengebeløp. Vi aksepterte dette som en overgangsordning, men nå har det gått for lang tid, mener han.

DISKUTER: Er det rimelig med en slik ordning? Hvor lenge bør de som hadde spillautomater, få slik kompensasjon?

Gå til innlegget

Adventist nektes dagpenger av Nav

Publisert over 9 år siden

Øystein Hellberg er adventist og vil derfor ikke jobbe på lørdager. Det holder ikke for Nav.

Tro eller livssyn er ikke rimelig grunn til å takke nei til en arbeidsavtale, heter det i avslaget fra Nav. Dermed står Øystein Hellberg uten dagpenger mens han søker arbeid.

– Svaret kom som et slag, sier Øystein Hellberg til Vårt Land. Han har klaget, men fått beskjed om at det er inntil seks måneders ventetid. Inntil videre er han uten hjelp fra Nav og har bare enkelte dager med jobb som tilkallingsvikar på Sandefjord lufthavn.

Krysset «nei». Problemene for adventisten startet da han fylte ut krav om dagpenger i slutten av august. Han krysset «nei» på om han er villig til å ta ethvert arbeid i hvilket som helst yrke og oppgav at det er «visse typer arbeid jeg ønsker å unngå pga min tro. Jeg ønsker heller ikke å arbeide på sabbaten, da denne dagen holdes hellig i mitt trossamfunn».

Nav gav ham avslag fordi han «ikke er villig til å ta ethvert arbeid». Det blir spesifisert med at det ikke er rimelig grunn til å takke nei til arbeid fordi arbeidsavtalen «ikke er forenlig med tro, ønsker eller livssyn».

Er det rett av Nav å nekte dagpenger til folk som av religiøse grunner ikke vil arbeide på egne helligdager?

Les mer i Vårt Lands nettavis

Gå til innlegget

Israelske barn og foreldrene deres saksøker leger og myndigheter som ikke oppdaget genetiske defekter under svangerskapet.

Ifølge tidsskriftet New Scientist dreier det seg om rundt 600 erstatningssaker for såkalt «urettmessig liv», etter at den første saken kom opp i Israel i 1987. Som regel er det foreldre som på vegne av barnet saksøker medisinsk personell og myndigheter for ikke å ha oppdaget defektene under svangerskapet, slik at fosteret eventuelt kunne vært abortert.

Det er Vårt Land som melder dette i dag.

Etisk dilemma. New Scientist har intervjuet flere medisinske etikere som reiser alvorlige spørsmål ved konsekvensene av den økende tilbøyeligheten til å gå til rettsvesenet med slike saker.

– Jeg finner det svært vanskelig å forstå hvordan foreldre kan gå i vitneboksen og fortelle sine barn «det ville ha vært bedre for deg å ikke ha blitt født». Hva er de psykologiske effektene på barn? spør den medisinske etikeren og rabbineren Avraham Steinberg ved University Hadassah Medical School i Jerusalem.

Flere etikere frykter at menneskeverdet for utviklingshemmede blir redusert, drevet fram av en høyteknologisk industri som ser stor fortjeneste i å utvikle tester som kan påvise risiko for kromosomfeil på foster.
Les mer i Vårt Land i dag.

DISKUTER: Forstår du de som reiser erstatningssaker? Hva er konsekvensen for menneskeverdet av stadig nye tester i fosterets arvestoff?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere