Johannes Morken

Alder: 61
  RSS

Om Johannes

Frå 1.2.2017 Redaktør og medierådgjevar i Stefanusalliansen. Alt eg har skrive før den tid vart gjort som tilsett i Vårt Land - frå 1987, skrivande i avisa sidan 1980. Var reporter på ulike felt innanriks (helse og etikk), utanriks (Midtausten) og kyrkjeliv i mange år til eg blei vaktsjef hausten 2003. Debattleiar frå hausten 2011. Debattredaktør frå hausten 2012 til 31.12.2016.

Følgere

Farlig å følge kisten til graven

Publisert over 9 år siden

Aggressive billister respekterer ikke lenger gravfølger.

Sørgende synes det er vanskelig at bilister og andre ikke viser respekt fro gravfølget deres. Derfor avsluttes begravelsesseremonien oftere ved kirken, skriver vg.no.
Årsaken er trolig et mer hektisk trafikkbilde, og at folk har dårligere tid og dermed ikke oppfatter at de har et gravfølge foran seg.
– Det har nok vært en utvikling hvor flere turer går uten familien bak, sier bransjedirektør Gunnar Hammersmark i Virke Gravferd til avisen.
Han opplever at flere ikke vil følge båren gjennom trafikken, og avslutter ved kirken eller kapellet. Dermed kjører bårebilen alene til graven.

Diskuter: Har du opplevd farlige situasjoner med gravfølge i trafikken?

Gå til innlegget

Misjonssambandet bryter likestillingsloven

Publisert over 9 år siden

Det er brudd på norsk lov når kun menn kan være økonomileder i Misjonssambandet, mener Likestillingsombudet.

Slik er loven
  • Det er ifølge likestillingsloven forbudt å forskjellsbehandle på bakgrunn av kjønn. Trossamfunn har likevel lov til å forskjellshandle under visse omstendigheter.
  • Frem til 2010 gjaldt ikke likestillingsloven for «indre forhold i trossamfunn».
  • I den nye loven fra 2010 er dette strammet inn til at forskjellsbehandling mellom kjønn i trossamfunn må være nødvendig for å oppnå et saklig formål, og må ikke være uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles.
  • Slik omtales unntakene i forarbeidene til loven: «Forskjellsbehandling ved ansettelser kan bare skje hvis utøvelse av bestemte religiøse funksjoner ligger til stillinger. Det betyr at det må være tale om konkrete og definerte oppgaver med forkynnende, undervisende eller liturgiske funksjoner i tilknytning til religionsutøvelsen. Unntaket omfatter dermed ansettelser av prester, pastorer, imamer, «eldste», forstandere, ledere, religiøse lærere osv.»


Det skapte reaksjoner da Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i februar i år utlyste stillingen som økonomileder og presiserte at kun menn kunne søke.

Likestillings- og diskrimineringsombudet tok selv opp saken etter tips, og fredag ettermiddag kom konklusjonen: NLM har brutt likestillingsloven. Det er Vårt Land som skriver dette i dag.

– Vi har ikke overprøvd Misjonssambandets syn på hva som er et lærespørsmål. Vi har konkludert med at de kan åpne stillingen for kvinner ved å organisere seg annerledes og likevel beholde synet på hvem som er hyrde- og læreansvarlig i organisasjonen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Skuffet. Misjonssambandet vet foreløpig ikke hvordan de vil forholde seg til at Likestillingsombudet har konkludert med at organisasjonen bryter loven.

– Det er greit at Likestillingsombudet har kommet frem til en konklusjon, sier generalsekretær i NLM Øyvind Åsland.

– Men vi er skuffet over at de kommer frem til at vi har brutt likestillingslovens paragraf 3 og 4. Vi tar dette til etterretning og vurderer nå hvordan vi skal respondere, sier Åsland.

ER DETTE BRUDD PÅ LIKESTILLINGSLOVEN? HVA BØR MISJONSSAMBANDET SVARE?

Gå til innlegget

Et forslag om å stenge Universitetet i Tromsø for religiøse organisasjoner har møtt så sterke reaksjoner at saken nå er trukket.

– Vi må bare beklage den formen vårt brev fikk. På grunn av reaksjonene har vi trukket hele saken, sier Magnus Sparre, som er velferds- og likestillingsansvarlig i Studentrådet ved Universitetet i Tromsø. Høringsutkastet som Sparre hadde sendt ut, skulle etter planen vært behandlet i Studentparlamentet 6. desember. Men nå er hele saken trukket.

Det skriver Vårt Land i dag.

– Når vil saken igjen legges fram for Studentparlamentet?

– På grunn av innspillene vi har fått i høringsrunden, vil hele saken utsettes for videre saksbehandling. Vi må internt vurdere hvorvidt saken på noe tidspunkt skal føres videre, og da skal vi gjøre dette på en mer respektfull og gjennomarbeidet måte overfor de involverte, sier Magnus Sparre.

Privat. Dette er noen av formuleringene i høringsutkastet som Studentrådet i Tromsø foreslo at Studentparlamentet skulle gi sin tilskutning til:

* Studentparlamentet ønsker ikke å støtte noen religiøse organisasjoner ved oppstart-, drifts- eller arrangementsstøtte.

* Studentrådet anser at religion er en privatsak, hvis interessenter bør oppfordres til å praktisere sin tro utenfor universitetet.

I tillegg inneholder høringsutkastet blant annet denne formuleringen:

* Studentrådet er av oppfatningen at religiøse organisasjoner strider med akademias grunnleggende formål om å fremme logikk og kritisk tenkning blant studentene.

Disse religiøse organisasjonene driver i dag arbeid ved UiT: Kristen Idrettskontakt (KRIK), Islam Net for Students (INS), Ny Generasjon, Tromsø Kristelige Studentforbund, Tromsø Kristelige Studentlag, Love World, Subdue The Nations campus ministry, Adventistenes Studentforening, G2-Norkirken.

Les mer i Vårt Lands nettutgave

Hvilken plass til religiøs aktivitet bør det være ved et universitet?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere