Johannes Morken

Alder: 61
  RSS

Om Johannes

Frå 1.2.2017 Redaktør og medierådgjevar i Stefanusalliansen. Alt eg har skrive før den tid vart gjort som tilsett i Vårt Land - frå 1987, skrivande i avisa sidan 1980. Var reporter på ulike felt innanriks (helse og etikk), utanriks (Midtausten) og kyrkjeliv i mange år til eg blei vaktsjef hausten 2003. Debattleiar frå hausten 2011. Debattredaktør frå hausten 2012 til 31.12.2016.

Følgere

Feil om Forum 18

Publisert rundt 4 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.

Rolf Larsen skriv at Forum 18 berre talar for Jehovas Vitner.  Det er ein grunnlaus påstand som etter mitt syn verken kan lesast ut av kronikken vår eller av dei rapportane Forum 18 har levert og som det er lenker til i artikkelen. Forum 18 rapporterer grundig og detaljert om alle som er blitt rettsforfylgde i Russland i eitt år med ny lov, og det er folk og organisasjonar frå 15 ulike religiøse retningar, og har rapportar frå ei rad andre land. Bruk lenkene, så går det tydeleg fram. Den eine lenka er ein rapport frå Russland som heiter «Russia - Full listing». Der er alle sakene.

Gå til kommentaren

Test 2 moderator

Publisert nesten 5 år siden
Johannes Morken – gå til den siterte teksten.

Test 1 for moderator

Publisert mindre enn 1 minutt siden

Denne kommentaren er ein rein teknisk test for moderator.

Dette er også ein rein teknisk test for moderator.

Gå til kommentaren

Test 1 for moderator

Publisert nesten 5 år siden

Denne kommentaren er ein rein teknisk test for moderator.

Gå til kommentaren

Betre oversikt

Publisert nesten 5 år siden

På verdidebatt.no kan de no finne Les fleire-knappar/Se alt om-knappar ein serie stader. I begge dei to emneboksane kan de laste inn alt om det aktuelle temaet. Det er blitt Les flere både i Lesetips, Siste innlegg og  Siste kommentarer. Dette har vore på ønskjelista mi sidan lanseringa. Lukke til med betre oversikt.

Gå til kommentaren

Nye funksjonar, større oversikt

Publisert nesten 5 år siden

På verdidebatt.no kan de no finne Les fleire-knappar/Se alt om-knappar ein serie stader. I begge dei to emneboksane kan de laste inn alt om det aktuelle temaet. Det er blitt Les flere både i Lesetips, Siste innlegg og  Siste kommentarer. Dette har vore på ønskjelista mi sidan lanseringa. Lukke til med betre oversikt.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere