Johannes Strømstad

Alder: 66
  RSS

Om Johannes

Gift, tre sønner, tre svigerdøtre, tre barnebarn.

Følgere

Tenk deg et stort skip med mange passasjerer.

Offiserene har mer eller mindre frivillig overlatt myndigheten til underoffiserer og menige tillitsvalgte etter demokratisk valg blant passasjerene. For å få en behageligere seilas har de nye lederne fått tegnet nye kart hvor de skumle skjærene i området er fjernet. For å verne miljøet har de stilt om maskinen slik at den yter bare halvparten av det normale, og de har innredet et dialogsenter på brua hvor alle som vil kan komme med synspunkter på navigasjonen.

Nå seiler båten mot de skumle skjærene, de ble jo ikke borte selv om kartet ble tegnet om, og det er stor spenning om hva som vil skje. Uten full motorkraft og med masse skravling på brua er det tvilsomt om de egentlige offiserene kan eller vil utrette noe.  

Disiplene vekket Jesus i båten og sa: «Herre, frels, vi går under!»  Han som var og fortsatt er herre over vinden grep inn i siste øyeblikk. Kan det skje igjen? Jeg må innrømme at jeg sliter med å se den muligheten. Jeg vil likevel fortsette å be om det!

Johannes Strømstad

 

Gå til innlegget

Er kampen tapt?

Publisert rundt 6 år siden

Kampen er tapt sa Alf Gjøsund i onsdagens kommentar. Til det vil jeg bare henvise til 1. kongebok 18, 16 - 39. I noen situasjoner er det vanskelig å beregne styrkeforholdet. Og det er kun styrkeforholdet som er mitt poeng med denne notisen. Hvis noen likevel finner det problematisk at denne fortellingen trekkes fram nå, så anbefaler jeg at de går i seg selv og tenker gjennom hvorfor det skjer.

Gå til innlegget

MERE DEMOKRATI, MERE RAUSHET

Publisert rundt 10 år siden

Vi skal ha MERE demokrati og bli RAUSERE, sies det.

Kan noen forklare meg hvorfor MERE demokrati ikke er ensbetydende med enda flere kokker og enda mere søl? Hadde man bare sagt BEDRE demokrati! Men alle sier MERE demokrati. Det forteller meg at vi står overfor enda en dose ureflektert politikerprat.

Vi skal bli RAUSERE. Hvordan?

Er det noen som våger å foreslå å øke u-landshjelpen til 2% av BNP, kanskje? Det hadde forpliktet og det hadde vært en god start. Men det passer nok ikke inn i valgkampen. De kan jo dekke seg bak at det er lokalvalg. Men er det ikke nettopp i lokalpolitikken at den nasjonale politikken blir unnfanget i et velfungerende demokrati som vårt?

Hvorfor ikke vise at vi både vil bli RAUSERE og utvikle et BEDRE demokrati ved å foreslå nettopp en dobling av u-landshjelpen? Vi har råd til det og jeg er sikker på at det faktisk ville gi bedre avkastning på våre oljepenger enn dagens plassering.

Men norske politikere er nok på tross av den siste månedens mange fagre ord fortsatt mest opptatt av å sikre sine egne posisjoner. Mitt svar til dette er å stemme BLANKT denne gangen.

Johannes Strømstad

Gå til innlegget

Norge - et flerkulturelt samfunn?

Publisert nesten 12 år siden

Hva menes med et flerkulturelt samfunn? Er Norge et flerkulturelt samfunn eller er det noen som ønsker seg at det skal bli det? Hvor mange er det i så fall som står bak dette ønsket og hvilke konsekvensanalyser har man i tilfelle utført?

Jeg spør fordi jeg som snart ferdig lærer føler meg som hår i suppa når jeg hevder at Norge IKKE er et flerkulturelt samfunn. men et kristent samfunn med stort rom for andre kulturer. Påstanden om det flerkulturelle samfunn mener jeg er propaganda framsatt (med stort hell) av krefter som vil feie vekk alle spor av kristendom i samfunnet.

Kultur er etter min mening i denne sammenheng mer enn å danse reinlender, lese dikt eller lage bilder. Her handler det om hele nasjonens ståsted og fundament. Er det virkelig slik at vi av hensyn til et fåtall innvandrere, som det tross alt er, må være villige til å skifte ut / modifisere hele fundamentet?

Mangfold er en styrke, hevdes det. Ja, men ikke på den måten det blir når du blander vin og bensin. Det blir kaos og ødeleggelse. Hvordan skal det kunne unngås hvis samfunnet skal bygges på mange ulike kulturer? Er det påbud om burka og omskjæring man ønsker å få inn i som en styrke i vårt samfunn?

Ja, la oss ta imot (det aller meste av) de ulike kultur-uttrykkene med åpne armer! Men la oss også ha mot, styrke og innsikt til å bevare vår egenart og vårt verdigrunnlag!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere