Johannes Strømstad

Alder: 66
  RSS

Om Johannes

Gift, tre sønner, tre svigerdøtre, tre barnebarn.

Følgere

Bønn er aldri unyttig!

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Jo, vi trenger regn, men det er nok andre bønnesvar som ville være viktigere. Om Norge fortsatt er et kristent land kan jeg ikke bedømme og det er ikke min oppgave heller. Men det er fortsatt mange kristne i Norge, og mange som ber. Det har likevel blitt en vanlig oppfatning at vi ikke skal be om ting som ser umulig ut. Og vi skal ikke be om noe som vitenskapelige metoder, f eks meteorologi, sier oss at vi ikke kan få. Da mener jeg at vi er ille ute og kjøre. Og jeg tror at Gud ønsker å tale til oss og få oss til å våge å vise at vi ber om regn selv om Yr sier at det får vi ikke.

Skulle Gud høre oss? Selvsagt gjør han det! Men hvilke svar han vil gi oss er jeg veldig spent på. Jeg tror at alle som ber får et svar slik Gud vil gi den enkelte. Men når jeg skriver dette så er det med et håp om at han også vil gi et felles svar som mange kan forstå. Det kunne vi trenge!

Det er jo nettopp for at Jes.59,2 ikke skal ramme oss at vi bør bruke denne sjansen og synliggjøre at det fortsatt er mennesker i dette landet som vil og kan vende seg til Gud når noe blir vanskelig, på tross av YR.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Jeg støtter det som Nygaard sier om den praktiske ordningen av kirken. Så vil jeg etterlyse hva man nå tenker om den åndelige siden ved kirkens virksomhet. Dette er jo nå definert i paragraf 9 i kirkeloven. Her beskrives menighetenes hovedoppgave; å forkynne Guds ord. Jeg finner ikke noe tilsvarende i det nye forslaget. Man tenker vel at dette er selvsagt og at det skal være opp til Kirkemøtet å "administrere" dette. På Hedemarken er det imidlertid stor motstand mot/ingen forståelse for paragraf 9. Kirkens oppgave er å døpe, vie og begrave sine medlemmer.  Å vekke og nære det kristelige liv i sognet er det liten interesse for. Hva skjer når (ikke hvis) denne tanken får gjennomslag i Kirkemøtet? Og hvordan skal menighetsrådet forsvare sitt åndelige engasjement når man ikke lenger har denne lovteksten å vise til?

Gå til kommentaren

KIRKEVALG 2

Publisert nesten 12 år siden

I mitt første innlegg sa jeg at jeg ikke kan akseptere en VALGORDNING som favoriserer så sterkt de som står lenger fram i alfabetet.

Jeg vil presisere at jeg mener valgordningen i seg selv var veldig bra. Men den har avslørt to alvorlige svakheter:

Kirkerådet har selv ikke maktet å holde styr på de ulike valgordningene. Det kommer tydelig fram på side 118 i valghåndboken hvor man i $12-1 sier: Inneholder stemmeseddelen flere avkrysninger i samme kolonne, eller andre avmerkningereller tegn, anses de nederste avkrysningene for uskrevne."  Her har man glemt at man skal ha preferansevalg og at lista er alfabetisk. Det er forstemmende å opservere at ingen i systemet har oppdaget dette! Dette er en grov prinsipiell feil som undergraver tilliten til valgadministrator. Hvis alt annet hadde vært i orden er det stor sannsynlighet for at dette ville fått konsekvenser for en del av de kandidatene som stod langt nede på lista. Men det er en annen svakhet som nok har fått langt større betydning:

Valgresultatet viser med all ønskelig tydelighet at et stort antall av velgerne ikke har kunnskap om kirken og heller ikke har giddet å skaffe seg det. Som medlemmer av FOLKE-kirken har de bare brukt sin rett og slengt noen kryss øverst på stemmeseddelen før de puttet den i urna. Mange fryktet nok at det ville gå slik, men vi hadde ikke drømt om at det skulle bli så tydelig.

Den store spenningen nå er om kirkeledelsen makter å snu seg hurtig rundt å ta konsekvensene av dette FØR de ulike grupperingene får lagt strategi inn i situasjonen. Eller må vi som stod på nedre halvdel av listene organisere en aksjon?

 

Johannes Strømstad

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere