Jogeir Lianes

Alder: 44
  RSS

Om Jogeir

Samfunnsengasjert IT Ingeniør som opplever at det moderne "tolerante" samfunn blir mer og mer intolerant.

Følgere

Skriftsyn

Publisert over 9 år siden

Hele denne saken dreier seg til syvende og sist om skriftsyn. Enten tror man at bibelen er Guds inspirerte ufeilbarlige ord, eller så tror man at det ikke er det. Når bibelen mister sin autoritet som Guds ord er veien banet for alle mulige tilnærminger ala det vi kan lese noe av her. Bibelen er helt tydelig på frelsen og hvem som kommer til Himmelen. Den er også tydelig på at den gjelder alle og at alle er ønsket, men at mange vil velge det bort. At enkelte mennesker velger å ikke tro at Jesus er eneste vei til frelse er det dette dreier seg om. Når Sverre Avnskog prøver å hinte om at kristne sitter å godter seg over at folk går fortapt så er nok det for det meste galt, men...
For min egen del kan jeg si det slik. Dersom andre menneskers frelse ikke betydde noe for meg hadde det vært forholdsvis meningsløst å ofre så mye tid og penger på nettopp å få fortelle det glade budskap til andre mennesker. Når det er sagt er det likevel noe i meg som noen ganger ønsker at Jesus skal komme igjen og dømme verden og gjenopprette sann rettferdighet og å tørke bort enhver tåre så fort som mulig. Disse to ønskene ligger i stadig konflikt. Samtidig er jeg bare et menneske, og må innrømme at noen ganger blir jeg så lei av alt tullet, uretten og alle "idiotene" som gjør at jeg får nok med meg og mitt. Dette er ikke hjertelaget Jesus ønsker jeg skal ha, og jeg må igjen be om at Jesus må skifte steinhjertet med et kjøtthjerte som er bildet som bibelen bruker. Dersom noen her tror at veien til himmelen går gjennom hvordan kristne er eller hvordan kirken er så tar man grundig feil. Kirken skal ikke til himmelen, men en del av medlemmene der skal forhåpentligvis dit.

Det at endel her er åpne for at andre veier fører til Gud, er jo et trosspørsmål. En ting er helt sikkert og det er at ved å kunne tro dette så må man forkaste bibelens budskap, og man har gjort Jesus til en løgner. Dersom alle religioner er åpenbaringer fra den samme Gud, som hevder å være sannhet personifisert så kan ikke diss åpenbaringene ha motsetninger i seg. Den Gud som har skapt alle ting, bør også vite hvordan skaperverket er laget. For deg som er interesset i dette vil jeg sterkt anbefale følgende link: (Engelsk)
http://www.gty.org/video/Pulpit/V8290-326

Gå til kommentaren

:))

Publisert over 9 år siden

Nei, det må du minst ikke tro...

Det har vært stor enighet innenfor mye i naturvitenskap som man siden har ment var feil, for ikke å snakke om innenfor den historiske vitenskap som mye av ET bygger på. At man senere oppdager at man før hadde feil er nødvendigvis en del av den vitenskaplige metode. Ergo står jeg godt for at et konsensus ikke alltid gir noen videre sannhet utover enn at det nettopp er et konsensus. (Her snakker jeg i vid forstand, jeg er fullstendig klar over at det på mer detaljert plan blir kranglet så fillene fyker også innenfor ET rammen...) 

Gå til kommentaren

:)

Publisert over 9 år siden

Jeg legger merke til at RHHH glatt unngår å svare på det han blir utfordret på, og at han tydeligvis tenker at angrep er beste forsvar, unnskyld, jeg mente å si angrep er eneste forsvar. Det føyer seg vel inn i hvordan jeg til stadighet opplever debatter med evolusjonister. De angriper og latterliggjør, men når man prøver å holde dem ansvarlig ovenfor sin egen blinde trosretning blir det spakt fra de fleste. Jeg tør å være konkret, det gjør en jo utsatt for angrep. Nå var det riktignok RHHH som savnet konkretisering her og så langt har han ikke kommet med noe som helst for sitt eget standpunkt. Det eneste han indirekte hele tiden henviser til er et vitenskaplig konsensus. Jeg tror ikke at et konsensus gjør at noe blir sant vitenskaplig, så igjen etterlyser jeg kalde harde observerbare fakta som viser macroevolusjon og bevis som rettferdiggjør din tro på at liv kommer fra ingenting. Siden denne teorien er så full av empiriske bevis så bør jeg vel strengt tatt kreve ihvertfall 6-7 håndfaste eksempler på at en art er blitt en annen. Vel av erfaring vet jeg at jeg trenger ikke holde pusten....

Gå til kommentaren

Sannhet, hva er det

Publisert over 9 år siden
Rune Huseby – gå til den siterte teksten.

og jeg respekterer ikke folk som bruker sin tro til å spre løgner.

Hva er sannhet og hvem er det som kan hevde å ha sannheten. Jeg kan ikke hevde å inneha dette selv, og ihvertfall ikke på et slikt felt som vi her diskuterer. Personlig støtter jeg meg på en åpenbaring som hevder å være åpenbart av selve Sannhten selv. Hva andre underbygger sin sannhet på får de svare på. Generelt vil jeg være klar på hva jeg mener er sannhet og hvorfor, og forsiktig med å bli så veldig opprørt over at andre  farer med "løgn". Selvfølgelig er det endel felt som vi kan hevde sterkere som f.eks gravitasjon og at 1+1=2. Samtidig kan ingen av de to foregående eksempler bevises vitenskaplig/matematisk. Dette i seg selv bør mane alle og enhver til en god porsjon ydmykhet. Den som blir sint hevder inndirekte å sitte på sannhten selv og det er ikke bare en liten smule arrogant. Nå begynner dette å tipe litt i filosofisk retning, så Haug kan jo slenge seg på denne.

Gå til kommentaren

@Rune

Publisert over 9 år siden
Rune Huseby – gå til den siterte teksten.

Men å se hvor langt inn i dette alternative universet disse første kreasjonistene hadde klart å lure seg selv var skremmende.

Hei Rune, først vil jeg si at dersom du har opplevd at kristne mennesker er uærlige så er jo det leit i seg selv. En kristen er en som pga at han ikke klarer å leve slik han burde har søkt hjelp hos han som klarte det. Vi er feilbarlige mennesker som vil svikte og såre andre. Derfor er det ikke andre mennesker man skal sette sin lit til, men til Gud. Som en kristen taler sa det. Når du skal finne din nr 2 (ektefelle) er det viktig å vite hvem som bør være din nr 1 (Gud). Når han får hjelpe oss og vår lit er satt til han kan forholdet til nr 2 bli godt selv om vedkommende ikke vil klare å leve opp til de forventninger og behov vi har til de.

At det ikke henger flust av kildehenvisninger i en slik debatt er vel heller regelen enn unntaket, men jeg ser du setter en annen standard for en kreasjonist enn du vil sette til deg selv og dine meningsfeller. Jeg får bare forholde meg til det. Når det gjelder eksemplet med løven kommer det fra professor i zoologi fra sør afrika og tidligere evolusjonist Walter Veith. Jeg sa heller aldri at det skulle være c14 i lava, dersom du leser det en gang til vil du nok forstå det. Det er vel kalium-argon som brukes til det.
Jeg ser at det argumentet som faktisk var linket til gadd du ikke å kommentere. Du prøver heller å diskreditere med det du føler er enklest å ta. Vis meg heller et "100 millioner" år gammelt fossil av et dyr som lever i dag som viser makro evolusjon så kan vi begynne å diskutere troverdighet.

Jmf. sitatet ditt så burde du være klar over at det samme og mer til kan sies om dine egne meningstrosfeller. F.eks. tok ikke Berkely universitet ut "sitt bevis for evolusjon" ang stadiet i et mennesklig foster. Heckel? før i 2001. Dette var over 100 år etter at "beviset" var motbevist som tull og tøys. Når det gjelder å være konkret tror jeg du bør se noen debatter mellom evolusjonister og kreasjonister. Det er virkelig ikke evolusjonisten som er konkret, det er i de jeg har sett helt motsatt. Etter at mange evolusjonister ble feid av banen i filmede debatter mot kreasjonister er det blitt særdeles lite populært blant ET tilhengere å debattere kreasjonister. De har mange unnskyldninger for hvorfor. Dersom ET har så gode empiriske bevis burde det være lett for en ET tilhenger å utdebbatere en kreasjonist, men dette skjer ikke.

Du har rett i en ting og det er at det trengs noe guts for å hevde at flommen ikke er et eventyr. Motforestillingene du ramser om tilkjennegir to ting. Du vet ikke mye om vitenskaplige teorier som ligger til grunn for å tro at det stemmer. Du bruker karikerte briller så det holder.

Hvor ble det av alt vannet, vel bibelen forteller at det aller mest av vannet kom fra kildene i dypet. Dette ble tenkt på som helt uttenkelig inntil russerne som er de som har boret lengst ned i jordskorpen plutselig støtte på vann der ingen trodde dette skulle finnes. Dersom dette stemmer, var det ergo mye mindre vann på jordas overflate før flommen enn nå. Idet hele tatt må jordas overflate ha utartet seg vesentlig annerledes. Ergo det var ikke 9km høye fjell. Det var muligens ikke salte hav i det hele tatt, men grunnvann pleier jo å ha noe mineraler i seg så kanskje de salte hav er et resultat av flommen. Dette er ihvertfall biologisk sett en absolutt mulighet når man ser på fisker. Alle fisker kan se ut til å stamme fra ferksvann, for den delen som regulerer saltinnholdet i nyrene på alle disk er skrudd av hos saltvannsfisk...

HVor ble det av alle dyrene som druknet? Vel du ser ikke ut til å kunne mye om flom. Forskere som studere enorme "landslides" kan fortelle deg at over 50% av alle slike enorme masseforflytninger ikke overaskende skjedde under vann. Spørsmålet er ikke hvor ble det av alle dyr som druknet, men hvor ble det av alle dyr som ble begravet av enorme mengder masser som flommen skapte....Det kalles fossiler i dag.

Det er langt å gå for noen og enhver til sør amerika. Istiden gjorde at verdenshavene hadde lavere vannnivå enn i dag. Dette muliggjør landbruer mellom nesten alle kontinent såvidt jeg har forstått. Jeg regner med at de 4000 år omtrent siden flommen holder i massevis for dyr å komme seg både hit og dit.

Hvor mange dyr tengtes egentlig i arken? I bibelen står det at Noah skulle velge ut to fra hver ART. I og med at en ulv f.eks har genmaterialet til alle kjente hunderaser så forteller det noe om hva som ikke trengte å være med. De som har regnet på arter har funnet ut at det trengtes ca 390 forskjellige par. Sjødyr og insekt trengte man ikke tenke på. Dette betyr i praksis at det var var god plass på arken både til dyr og for. (Hvordan kom dinosaurene med da? Vel kanskje Noah også hadde intelligens og tok med seg et par egg, eller 2 små dinosaurer? Bare en tanke)

Vel jeg er sikker på dette nok ble litt for lite konkret for deg. Du startet ditt innlegg med å sitere mitt spørsmål og endte opp med å ikke forsvare ditt eget syn overhodet, men angripe mitt. Ikke tok du fatt i det ene eksemplet jeg viste heller ang. manglende makro evolusjon. Kanskje du for din egen del nå kan prøve å forsvare din egen trosretning. Jeg har allerede en tro og trenger ikke en ny religion. Siden ogsåevolusjonister er så flinke å være konkrete gleder jeg meg til å se dine konkrete observerbare fakta på hvorfor jorden er gammel og hvordan en art er blitt en annen art.


 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere