Jogeir Lianes

Alder: 44
  RSS

Om Jogeir

Samfunnsengasjert IT Ingeniør som opplever at det moderne "tolerante" samfunn blir mer og mer intolerant.

Følgere

@Sissel

Publisert over 9 år siden

Dette er det sentrale i det ondes problem. Personlig er dette det vanskeligste å komme til rette med når det gjelder Herren. Det er skrevet side opp og side ned om dette i utallige bøker og det er alt for stort til å gå nærmere inn på her. For meg blir det til slutt en erkjennelse av at Gud er så  uendelig mye større enn oss. I Bibelen blir mennesket beskrevet som støv, og som alt annet i den boken så stemmer det så utrolig godt overens både åndelig og vitenskaplig. Etterhvert som mennesket har lært skaperverket å kjenne er det lite om noe som er en mer treffende om mennesket enn støv når vi tenker på det uendelige verdensrom. Gud har gjennom sitt skaperverk  erklært sin storhet som for alltid vil gjøre mennesket lite og ubetydelig. Likevel står det jo i Salme 8:

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,

5 hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?

6 Du satte ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og ære.

Bibelen er tydelig på at Gud er opptatt av sin egen ære. Dette er det viktigste for han. Det er noe som protesterer vilt i meg ved dette, samtidig må jeg erkjenne at han som har skapt alt vi ser og som holder skaperverket oppe ved sitt ord og sin kraft han fortjener all pris og all ære. Om Gud skapte Satan for å gi mennesket et valg mellom Godt og ondt slik at mennesket hadde et reelt valg i å ære Gud så er det tungt å svelge for min rettferdighets sans. Men i Jesus ser jeg også Gud som elsker det han skapte og som gjør alt for å berge det. Kristendommen er uendelig interessant. Den er simple nok for alle mennesker å forstå og samtidig kompleks nok at selv den mest vise blir til skamme. Kristendommen er overhodet ikke svart hvitt, en må holde mange tanker i hode samtidig.

Gå til kommentaren

@Johannessen

Publisert over 9 år siden

Jo, men det ligger en innebygd motsetning i det du sier her.

Jeg tror mange kristne kan kjenne seg igjen i  Mark 9,24 "Jeg tror,hjelpmeg iminvantro"

Når det er sagt så skjønner jeg ikke helt problemstillingen du vender tilbake til. Dersom det er slik at en ønsker å tro, men ikke får det til så vil det fortsatt være mulig å be om troens gave. Mange er det opp igjennom historien som har bedt uten å tro. Det er en gjerning man kan bestemme seg for å gjøre i motsetning til å tro som ikke er mulig uten en overbevisning.
Dersom det som du dier ikke er noen å henvende seg til med en slik bønn så betyr det jo at vedkommende ikke tror på en Gud i utgangspunktet og for vedkommende personlig er jo da din problemstilling uvesentlig.
Dersom Gud finnes og det er to utganger på livet er din problemstilling likevel vesentlig, og da regner jeg med du sikter til om dette kan være rettferdig mennesklig sett?
Med et slikt utgangspunkt vender vi tilbake til problemstilllingen om hvorfor man ikke tror.

Gå til kommentaren

@Sissel

Publisert over 9 år siden

Jeg tror Gud har gitt oss et meget godt bilde av hvem han er i sitt ord.
Han er kjærlighet, men han er også hellig. Disse to går hånd i hånd og han kunne ikke vært det ene uten det andre. Heldigvis er det Gud som dømmer til slutt og der er det ihvertfall full rettferdighet, og mer enn det trenger ikke vi mennesker å spekulere i. Vår oppgave er å forkynne til frelse for hver den som tror.
Problemet når mennesker prøver å gjøre Gud strengere enn han er er at vi fratar Gud hans egenskap som nådlig, langmodig og rik på miskunn. Problemet når vi prøver å gjøre Gud mild og snill, er at vi fratar Gud egenskapen som hellig og allmektig. Samtidig undergraver vi nødvendigheten av at Gud selv måtte lide og dø for å frelse mennesker fra synd. I Jesus ser vi Gud personifisert både som nådig og som dommer. Begge deler er like sanne og særdeles farlig er det når mennesker begynner å fjerne disse egneskapene fra Gud både i den ene og andre retningen. At vi mennesker har problemer med å forstå at Guds nåde holder for slike som Hitler står i samme forhold som at vi mennesker har problemer med å forstå at Guds hellighet og straff må komme for at det igjen skal gjenopprettes rettferdighet på jord.

Gå til kommentaren

Å svare på spørsmålet

Publisert over 9 år siden

Jeg mente ikke å omgå spørsmålet, men synes at svaret er gitt. Nei, man kan ikke velge å tro på noe man ikke tror på slik jeg ser det. Derfor er det jeg opplever som interessant heller spørsmålet hvorfor vil man ikke tro, evt klarer ikke tro selv om man evt vil tro. Når man begynner å diskutere slike ting blir det ofte interessant, og mange biter faller som regel på plass for hvorfor Bibelens budskap tross enkelt å forstå og enkelt å ta imot likevel blir vanskelig å tro på for mange. Det er mulig at dette "hvorfor" blir for personlig for mange til å ta opp her.
Bibelen er klar på at budskapet den serverer er en snublestein som mange vil forkaste.
Jeg hørte om en person som mente at det var alt for vanskelig å bli kristen, det var så håpløst med alle budene. Når så vedkommende hørte den bibelske sannheten at Jesus tar imot enhver som påkaller hans navn og tror på han, ja selv Stalin kunne komme til himmelen om han begynte å tro på Jesus og hans soning for våre synder før han døde. Nei da fikk pipa en helt annen lyd. Nei det var alt for lettvint at det var slik.        Dette viser ganske godt snublesteien.

Jesus tar imot alle akkurat som de er, men han vil gjerne få gjøre noe i en som betyr at når man fortsetter å følge Han så blir budene lettere å bære fordi det er noe man selv vil etterhvert.
Bibelen er tydelig på at troen er en gave fra Gud, så om det er vanskelig å tro, kanskje man kan be om å få troens gave? 

Gå til kommentaren

@Johannessen

Publisert over 9 år siden

For det første "enkelte" er en udefinert mengde og burde ikke være et ord å bruke mye tid på. Det er uansett ikke opp til meg å definere innenfor/utenfor.

Ditt andre spørsmål er i det hele tatt et bevis for at du ikke vil forstå mitt innlegg. For en som har et skriftsyn som tilsier at Bibelen er Guds ufeilbarlige inspirerte ord er Jesus sitt ord om å være eneste veien til frelse selvsagt. Her er det ikke snakk om å ikke skjønne. ALLE skjønner det Jesus sier her, noen vil ikke TRO det. Grunnen til at de ikke vil tro det er hva som er interessant.

"Kan man i det hele tatt velge å tro på noe, dersom man faktisk ikke tror på det? Vil ikke det være uærlig og hyklersk?"  Dette er smør på flesk slik jeg ser det, man kan ikke tro på noe man ikke tror på. Så enkelt er det. Spørsmålet er hvorfor ikke Sverre Avnskog tror på dette. Det er enkelt å forstå, det kreves ikke noe av et menneske av evner, IQ og gjerninger for å tro det. Derfor blir spørsmålet hvordan Avnskog ser på Bibelen. Han ser tydeligvis ut til å ha noen tanker omkring bibelens budskap siden han tror på en himmel osv, for meg virker det som en typisk plukk og miks. Man "tror" på det man liker selv, og velger å ikke tro på det man ikke liker. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere