Jogeir Lianes

Alder: 44
  RSS

Om Jogeir

Samfunnsengasjert IT Ingeniør som opplever at det moderne "tolerante" samfunn blir mer og mer intolerant.

Følgere

Å argumentere skikkelig ja...

Publisert rundt 9 år siden

Vel jeg henviser stadig til at dette er hva Bibelen beskriver. Det er ikke noen seriøse kjennere som vil kunne si at det jeg har skrevet ikke står klart og tydelig i Bibelen. Om man dermed tror på det er en annen sak. Dersom du mener jeg ikke argumenterer bibelsk korrekt så får du heller vise meg de plassene i Bibelen som forteller at det ikke er to utganger på livet, at Jesus ikke døde for syndere og ikke forbereder en plass for oss i himmelen, osv osv. Beklager Johannessen, men at du muligens ikke er enig i det Bibelen tydelig taler har lite med min argumentasjon å gjøre. Når jeg etterlyser noe mer konkret ifra Hermod så handler jo det om at hans kommentar gir en karakteristikk av Gud som lite overbærende. Jeg viser til klare Bibelske vedtatte sannheter om det motsatte, og jeg lurer på hvor han har sin karakteristikk ifra. At disse sannheter også er forkynnende har ingenting med at det ikke er saklig bibelsk argumentasjon i en samtale omkring Gud.

Gå til kommentaren

Heldigvis

Publisert rundt 9 år siden
Hermod Herstad – gå til den siterte teksten.

Vi får bare håpe at Sissel er litt mer overbærende med sine barn enn Lianes sin Gud er?

er det ikke min gud, i mening av, en jeg har funnet opp selv. Det er Bibelens Gud. Samtidig får jeg kalle ham min Gud og far.
Jeg vet ikke hvor du står Hermod, men dersom du ikke tror så har du ihvertfall med sitatet over vist litt om hvorfor. Er han ikke snill nok for deg? Han er grunnen til at du eksisterer, han døde for deg, og ønsker for deg en evighet med rettferdighet og glede på tross av at både du og jeg har gjort ting som skulle gjort samfunn med han umulig. Jeg skjønner ikke helt hva som er så uoverbærende med det.... Kanskje du kan argumentere skikkelig istedetfor å slenge karakteristikker?

Gå til kommentaren

Spørsmålet er...

Publisert rundt 9 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

og jeg kan ikke tro annet enn at de som mener at Gud forkaster og stenger ute dem som ikke kan tro, tar feil

hvilken guds åpenbaring har du dette fra Sverre? Dersom det er Bibelens Gud du mener så gi meg bibelsk åpenbaring om Gud som underbygger det du mener. Uten dette belegget vil det for meg se ut som du, som Frode skriver, har skapt Gud i ditt eget bilde. Her kommer skriftsyn inn igjen. Dersom vi ikke tror at Gud har åpenbart seg gjennom et verk som er forståelig for mennesker så har vi ingen åpenbaring om Gud og vi kan like godt bli ateister. Dersom vi mener at en almektig Gud har åpenbart seg gjennom en tekst som vi kan forstå så kan ikke vi velge og vrake hva det er vi ønsker å tro og ikke. Denne gud kan heller ikke motsi seg selv i sin åpenbaring. Dette argumentet alene utelukker at Bibelens Gud kan være den samme som f.eks koranens Allah. Mennesker som plukker litt her og litt der trenger jo strengt tatt ingen åpenbaring for gjennom sin gjerning og sine ord vitner de jo om at de selv klarer å finne sannheten om Gud uten hjelp fra det åpenbaringen klart sier om Gud. I mine øyne er dette mildt sagt å ha ganske høye tanker om seg selv...

Gå til kommentaren

@Sissel

Publisert rundt 9 år siden
Sissel Johansen – gå til den siterte teksten.

Jeg ville ikke gjort det for mine barn. Ville du, Larsen?

Vi tenker kanskje ulikt her, men ville du hatt roboter som barn Sissel? Som ikke hadde noe annet valg enn å gjøre slik du sa. Ville du kunne glede deg over at de var lydige? Ville du kunne ha følelser som ømhet og omsorg for et slikt robot lignende barn? Du ville jo i en slik verden selv være en robot som ikke kunne ha vært ulydig mot dine egne foreldre. Ville du kunne blitt en god omsorgsperson ved å være bundet av andres vilje over ditt liv?
Jeg opplever dette som litt av Guds utfordring. Han kunne skapt flere engler som slavisk fulgte hans minste vink, men dette er verdiløst. Det er ikke verdifullt å bli æret av noen som ikke kan annet. Mennesket er skapt i Guds bilde, høyere enn englene. Han har til og med gitt oss den største gave, nemlig fri vilje. Dette er både en velsignelse og en forbannelse for mennesket. For å ha riktig fri vilje måtte vi ha et valg. Her valgte vi feil og både Gud og mennesker har måttet bære konsekvensene av dette feiltrinnet. Noen stiller spørsmålstegn ved om mennesket egentlig har fri vilje, og det er mange gode argumenter. Likevel tror jeg vi har det. Det at Gud, som eksisterer utenfor både tid og rom, vet alt som skal skje er ikke et logisk hinder for fri vilje. Dette vil også naturvitenskapen hevde, da den vil si at tid kun er en fysisk tilstand til alle atomene i universet. Vil igjen anbefale den linken jeg henviste til i første innlegg. Sissel har brukt bilder om barn. Jeg har selv 3 barn og selv om det er fryktelig mye slit så er det verdt det. Det mener også foreldre som har fått barn med store skavanker både fysisk og psykisk. Når vi kan tenke slik, er jeg sikker på at Gud også evner å tenke at det er verdt det til slutt. Akkurat som om jeg ikke kan tvinge mitt barn å være sammen med meg, kan heller ikke Gud tvinge sine barn samfunn med han. Hva er egentlig fortapelsen? Det er en evighet borte fra Gud, en valgt evighet borte fra Gud. Når det er sagt så kan det ut ifra Bibelen se ut som Jesus selv forkynte i dødsriket. Dette kan gjelde for alle mennesker som noengang har død både i fortid og framtid. Dette er mulig da dette ligger utenfor tid og rom. 

Gå til kommentaren

@Sverre

Publisert rundt 9 år siden

Dersom jeg Sverre hevdet at det var tragisk med alle som gikk fortapt samtidig som jeg hevdet bibelens sannheter omkring hva Jesus sier om å være veien sannheten og livet. Hadde jeg ikke da automatisk satt meg til dommer og erklært  hvem som kommer til himmelen og ikke?
Dette er ikke min oppgave. Det er Gud som dømmer og hvordan han vil gjøre det er det kun han som vet.

Isolert sett er jeg helt enig med deg at det er tragisk med enhver som ikke blir frelst. Denne nøden burde vært mye større for en kristen og hadde den vært det så hadde den kristne vært villig til å ofre mye mer av sin tid, komfort og penger her i den korte tiden vi har på jorda for om mulig å redde noen flere. Dette hadde også vært et stort vitnesbyrd for den som ikke tror. Desverre er det som bibelen sier at det er vanskelig for en rik å komme inn i himmelens rike.

Det er paradoksalt nok i vanskelige tider at kristne blir de beste vitnesbyrd. For den som tror er det naturlig for det er da man opplever størst bruk for Gud, holder seg nær han og gjennom nærheten til Guds ord blir mer preget av Guds sinnelag for medmennesker, og Guds rike får fremgang.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere