Jogeir Lianes

Alder: 44
  RSS

Om Jogeir

Samfunnsengasjert IT Ingeniør som opplever at det moderne "tolerante" samfunn blir mer og mer intolerant.

Følgere

@ Magnus

Publisert rundt 7 år siden

Hei Magnus, jeg vil ikke på noen måte avvise historisk forskning på generelt grunnlag. Den er ikke irrellevant, men hvilke pillarer bygger den på og hva er en kristens primærkilde når det kommer til hva som er sannhet?

For meg er dette helt klart Bibelen. Bibelen forteller meg at alt det skapte en gang var uforgjengelig. Dersom det er sant vil vitenskapen støte på en ugjennomtrengelig barriere dersom den skal prøve å fortelle noe om den tidsperioden der skaperverket var uforgjengelig fordi alt vi kan erfare, observere, repetere og teste i dag viser at skaperverket er forgjengelig. Vi står altså blottet for vitenskapelige redskaper i møte med denne bibelske sannheten. Det vi da prøver å si om denne perioden basert på våre observasjoner av et forgjengelig skaperverk vil mest sannsynlig bli galt. Har Gud lurt oss på noe vis? Nei langt ifra for han har jo gitt oss detaljert kunnskap om at det en gang var uforgjengelig og at Han selv har gjort sitt eget skaperverk forgjengelig. Dette har jo vitenskapen bevist i ettertid da den har vist oss at skaperverket en dag skal dø. Det er forgjengelig akkurat slik Gud fortalt oss flere 1000 år før vi selv oppdaget det.


Problemet oppstår når mennesker godtar den største Jesus fornekteren i den vestlige verden, naturalismen og dens antakelser om fortiden, som sannhet, og prøver å tvinge en teologi igjennom fra denne virkelighetsforståelsen. Problemet kommer selvfølgelig ifra at dette paradigmet hviler på grunnantakelsen om at skaperverkets prosesser alltid har vært de samme, jorden har alltid vært lik, jmf. 2.Pet 3.3-..., noe Gud altså sier det ikke har vært. (Det skal presiseres at for ikke troende er det det eneste rasjonelle å tro på da vi aldri har observert noe annet de siste 200 år. Jeg hadde trodd på det selv om jeg ikke trodde mer på Skaperen enn det skapte.)

Alle bevis bygget på denne grunnantakelsen er det som gjør at Jørgensen kommer så ekstremt skjevt ut i forhold til skriften. Han er heller ikke særlig konsekvent for han hevder at den naturlige åpenbaringen viser at det aldri har vært noen global flom og overstyrer derfor det Bibelen sier om dette, men han holder fast på konservative tanker om f.eks. samliv enda man ut fra den naturlige åpenbaring kan se flere dyr som har homofil praksis og noen hevder, uten at vi kan vite det, at homofili er medfødt. Han plukker altså løst fra det som passer han i den naturlige åpenbaringen og forkaster det som passer for han i den spesielle åpenbaringen. Men det er ingen konflikt mellom den spesielle og den naturlige åpenbaringen. I en fallen forgjengelig verden forventer vi å se fallets konsekvenser i praksis som i dyrene og naturkatastrofer som i flommen. Det finnes mange vitenskapsfolk som forsker under det bibelske paradigmet om en god begynnelse med stort hell. Slik som Dr Raymond Damadian (oppfinner av MR maskinen) og Stuart Burgess (Designer av den mest kompliserte delen på den dyreste satelitten ESA noengang har skutt ut) for å nevne et par.

Er det flere enn kristne som setter spørsmålstegn ved rådende paradigme? Ja absolutt gå inn her: http://www.dissentfromdarwin.org/ Her finner du ca 1000 forskere med doktorgrader innen relevante fagfelt som f.eks. har motforestillinger mot Darwinismen. 

Når Jørgensen bruker et forgjengelig skaperverk som lesemal for Guds uforgjengelige ord er det klart det blir problemer. Vi vil aldri kunne ha nytte av en dialog med mindre han er villig til å legge denne malen bort som tolkningsgrunnlag for Bibelen. Det betyr ikke at jeg ikke har respekt for Hallvard, for det har jeg. Han har i motsetning til mange innen NLM et logisk konsekvent syn innenfor det verdensbilde han holder. Jeg skriver her for at de som ønsker å stole på Bibelens ord kan ha konkrete holdepunkter i møte med det forfeilede utgangspunkt Jørgensen representerer. 

Gå til kommentaren

1: Hallvard Jørgensens bibelsyn er ikke basert på hva Bibelen sier, men på hva mennesker sier om Bibelen, særlig representert med såkalt moderne forskning som Jørgensen stadig fremhever. Han lar altså sitt syn på den naturlige åpenbaring komme i konflikt med den spesielle åpenbaring. Denne konflikten finnes egentlig ikke.

2: Modernitet har ingenting med sannhet å gjøre så «moderne» forskning kan vi redusere til forskning. Å basere sitt bibelsyn på historisk forskning er et vaklende fundament da innebygget i enhver forskning er endring, og historisk forskning kjennetegnes ved at «den tok feil i går», herav viktigheten i det tomme utsagnet «moderne».

3: All naturvitenskaplig forskning om fortiden er basert på en antakelse som aldri kan bevises men må tros. Å forklare dette her tar for mye plass, men læresetningen er at: Skaperverkets prosesser alltid har vært de samme. I praksis fører dette til at den forgjengelighet som ligger i naturlovene vi i dag observerer alltid har vært slik siden skapelsen. (Dette er rasjonelt å tenke menneskelig sett, men man må samtidig sette til side åpenbaring fra Skaperen, Jesus, som sier noe annet.)

4: Bibelen sier klart at hele skaperverket en gang var uforgjengelig. La Hallvard Jørgensen prøve å forklare for deg et uforgjengelig skaperverk med dagens observerbare forgjengelige prosesser. Det lar seg ikke gjøre. Jørgensen står dermed igjen med å måtte fornekte også denne bibelske sannhet og igjen står en Bibel ribbet for en god begynnelse. Syndefallet, forbannelsen og dommen (flommen) får ingen praktiske konsekvenser, eller skjedde ikke. Hvorfor trenger vi en frelser hvis det ikke var noe fall? Hvorfor lengter det skapte etter forløsning hvis død og lidelse har eksistert fra begynnelsen av? Hvorfor skal vi frykte den kommende dommen med ild, hvis vi ikke tror at dommen ved vann har skjedd? Jørgensens bibelsyn utsletter behovet for frelse og for dom. Jørgensens Jesus er ikke troverdig i det han sier og apostlene kan man ikke ta alvorlig i alt de sier. Håpet om en ny jord hvor rettferdighet bor er blitt en blind tro, fratatt ethvert historisk og reelt holdepunkt.

5: Resultat: Behovet for kristendom er strengt tatt fjernet helt, og annet er ikke å vente når det er mennesker som dikterer betingelsene. Jørgensens bibelsyn vil ha som logisk konsekvens at alle kristne dogmer er oppe til evaluering da de alle direkte eller indirekte er fundamentert i 1. Mosebok som vi ikke kan stole på. Hvem skal evaluere sannheten i dem. Jo ethvert menneske, men for Jørgensen er det klart at det bør være en stor sammensetning av lærde, som f.eks. representert ved DKK.  Vi sitter altså igjen med det Bibelen sterkt advarer oss mot nemlig å måtte stole på eget vett.

Gud har heldigvis ikke overlatt oss til Jørgensen og likesinnedes skiftende moderne forskning, som er basert på at elendigheten vi omgir oss med alltid har eksistert. Kristne har et mye bedre holdepunkt enn som så.

Gå til kommentaren

Om overtro

Publisert rundt 8 år siden

Hmm, skal vi se. Innleggsskriver tror at den virkelighet han er endel av oppstod av seg selv, at liv kan skapes av ikke liv og at informasjon oppstår spontant uten intelligens. Hvem som er mest overtroisk i denne sammenheng kan definitivt diskuteres. Han har også konstatert at han tror på en vitenskap som har uniformalisme som fundament. At alle prosesser vi ser i dag alltid har vært like. Siden ingen var der i fortiden og kan fortelle oss at dette faktisk stemmer så må han, dersom han ønsker å fremstå med noe som helst integritet, måtte innrømme at hans verdensbilde med alle sine bevis er basert på et fundament som ikke er bevisbart, men må tros.
Da innleggsskriver viser seg å ha en overtro større enn religiøse mennesker så kan man jo spørre seg om alle ateister bør slutte som journalister? Det som er historisk empirisk sannhet er ihvertfall at de ikke bør bli politikere. Ateistisk styrte land har vært de værste regimer gjennom hele menneskets historie i antallet drepte og undertrykte. 

Gå til kommentaren

? Davidsen

Publisert over 8 år siden

"Dermed var det heller ikke slik at Lyells uniformisme var "farget av et bevist oppgjør med Moses autoritet; å detronisere Moses (dvs. Genesis, Bibelen) fra naturforskning", selv om mange synes å tenke slik, senest Erik Newth i Aftenposten nylig."

Jeg regner jo med at du er kjent med følgende sitat fra brevet Lyell sendte til Scrope: "I am sure you may get into Q.R. [Quarterly Review] what will free the science from Moses, for if treated seriously, the [church] party are quite prepared for it. A bishop, Buckland ascertained (we suppose [Bishop] Sumner), gave Ure a dressing in the British Critic and Theological Review. They see at last the mischief and scandal brought on them by Mosaic systems … ."

Mulig du har sjekket Lyell godt og kan mene at han ikke hadde noen agenda, men ut ifra følgende brev, kan det virke for meg som han absolutt hadde en agenda om å fjerne Bibelens virkelighetsforståelse fra vitenskapen.
Uniformalismen som teori har naturlig nok ingen preferanse annet enn å forklare geologi i lys av prosessene man ser i dag. Når jeg setter uniformalisme opp imot 2.Pet. 3 så opplever jeg det tydelig at nettopp tankegangen om at "alt er som det har vært" er hovedessensen for de som velger å forkaste Bibelens syn på historien. Dessuten er Jesus helt tydelig på at de som forkaster Moses (sine skrifter) vil forkaste han (Joh. 5.47-48).

Gå til kommentaren

harmonering på hvilket grunnlag

Publisert over 8 år siden

At endel ønsker å harmonere darwinisme med kristen tro er greit nok. Fra reformasjonen fikk vi uttrykket "skriften alene". Når man da skal harmonere menneskelige tanker opp imot kristen tro kan det kanskje være greit å prøve å harmonere det mot Bibelen, og ikke opp imot hva forskjellige kristne måtte mene eller har ment om hist og hint? I så måte opplever jeg slike debatter å ligne endel andre mer moralske debatter i vår tid. Disse prøver å rasjonalisere menneskelige tanker for å få de spiselige for kristne mennesker. Å harmonere de med skriften er en umulig oppgave og derav den totale mangel på henvisninger dit. Det er mulig Skriften for mange er blitt redusert til en bok som kun inneholder sannhet av moralsk og åndelig karakter. Dersom dette er tilfellet, blir neste logiske skritt å peke på hvorfor dette skal være sant dersom bibelen er så totalt ute å kjøre sannhetsmessig på de historiske aspekt som er grunnlaget for det hele.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere