Jogeir Lianes

Alder: 44
  RSS

Om Jogeir

Samfunnsengasjert IT Ingeniør som opplever at det moderne "tolerante" samfunn blir mer og mer intolerant.

Følgere

...

Publisert over 10 år siden

For meg ser det ut som at det eneste Hans-Petter Halvorsen kan er å hovere over menigsmotstandere og indirekte kalle de for dumme, og ignorante. Å legge ned noe arbeid i saklighet for å begrunne sine karikerende uttalelser ser ut til å mangle.

Bare fortell meg hva jeg har sagt som er feil i det jeg har poengtert så er det kanskje mulig å ta deg som en seriøs meddebattant.

Du har ditt syn, jeg har mitt. Jeg har ingen grunn til å karikere deg som dum av den grunn. Det har heller ikke du. 

Når det tar 120 år å fjerne en enkel verifiserbar "sannhet" fra noen lærebøker er det kanskje ikke så rart at jeg ikke har samme tiltro til "systemet" slik du ser ut til å ha.

Gå til kommentaren

tja nesten...

Publisert over 10 år siden

Dette blir bare delvis riktig Tom. Dersom livet ikke ble til av seg selv gjennom naturlige prosesser og dette blir bevist hva er da alternativet? Det vil ihvertfall ikke være en annen naturvitenskaplig teori. Da må det bety at noe metafysisk står bak. Bibelens troverdighet vil da på dette punktet komme svært styrket ut.

Gå til kommentaren

Nye briller?

Publisert over 10 år siden

Så du mener altså at religion skal presenteres som fakta? Og på det uærlige grunnlaget skal barn gjøre seg opp en mening? Her har du altså verdens aller best beviste teori, en teori som har stått i over 150 år og sidestille dette med påstander i en gammel bok?

Det aner meg at herr Skoug trenger nye briller. Hvor i mitt innlegg foreslår jeg at religion skal presenteres som naturvitenskap? Din frustrasjon over annerledes tenkende er såpass tydelig i måten du skriver og kan se ut som om ødelegger din evne til å lese skikkelig.

Mitt argument er at veldig mye av det som står i våre lærebøker som fakta ikke er det. Det betyr ikke at jeg har tenkt å undervise gud i naturfagstimen. Det jeg ønsker er at lærebøker var redelige overfor det vi faktisk kan si med sikkerhet og det som er antakelser.

La meg ta et eksempel for å understreke mitt poeng.

På slutten av 1800 tallet kom det et "bevis" på evolusjonen fra Haeckel som i enkle ordelag sa at vi på menesklige fostre kunne se utviklingen mennesket har hatt via amfibier osv osv fram til dagens mennesket. Dette ble vel bevist som fusk og fanteri allerede ti år etterpå. Med moderne vitenskap har dette "beviset" også blitt refusert. På Berkely Universitet i USA ble ikke denne løgnen tatt ut av biologi lærebøkene før i 2002.  Det måtte altså gå 120 år før noen endelig tok affære.  

Båvalens bekken er et annet "bevis" på evolusjon som lærebøkene har vært fylt med. Det var hevdet at dette var et ubrukelig organ og en etterlevning fra en evolusjon. Forskning har for lenge siden funnet ut at dette slett ikke er et ubrukelig organ for hvalen. Dette hindrer ikke lærebøker å fortsette å kalle dette bevis for evolusjon.

Jeg savner ydmykhet fra de som hevder å være vitenskaplige, men overser bevis de ikke liker og kjører på med bevis som til tider er svært omdiskutert. Hvis Skoug er så livredd for kreasjonister som angriper hull så kan jeg absolutt ikke forstå det. Dersom dette er grunnløse anklager faller de av seg selv, dersom de peker på problemer som gjør at vitenskapen må endre sine læresetninger og dermed trer nærmere sannheten er det bra for all vitenskap. Dersom de tar feil, men gjør at endel forskere blir litt mer skjerpet i sitt arbeid og gjør en bedre jobb så ser jeg ikke faren i det heller.

Når det gjelder Skoug sitt savn etter teorier fra naturvitenskapsmenn som støtter en annen teori enn Skoug bekjenner seg til:) så er de der, men blir aldri tatt inn i de store science journalene av den grunn at de setter spørsmålstegn ved "etablerte sannheter". Forskeren som hadde studert granitt og etter 20 års forskning måtte konkludere med at det han så i granitt umuligjorde at jorden noengang kunne ha vært en glødende smeltet stein masse fikk ikke bare sparken fra universitetet han hadde jobbet ved, men boken hans som klarte å så sterk tvil om dette ble trukket fra markedet etter en vannvittig heksejakt.

At det er endel her inne som holder gjeldende vitenskaplige teorier for hellige får stå for deres egen regning.

Jeg er overbevist om at dets mer vi finner ut av disse tingene som vi bare såvidt har begynt å skrape i overfalten på, så er det mang en lærebok som må omskrives. I mellomtiden håper jeg at vi kan lære våre barn, og ikke indoktrinere dem med falske bevis. I samme slengen lærer vi de kanskje noe om ydmykhet som en ekstra bonus.

Som er kuriosotet:  ( En vanlig glødepære kan bare vare 1000 timer sier alle som lager disse, men lyspæren Thomas Edison fant opp for 140 år siden lyste 1500 timer:)

Gå til kommentaren

Å vite eller å tro

Publisert over 10 år siden

Liker ærligheten din Robert. En kristen kan ikke vite det. Det er derfor første trosartikkel er ganske klar: "Jeg TROR på Gud fader, den almektige himmelens og jordens skaper......"

Gå til kommentaren

Fundamentalistisk vitenskap

Publisert over 10 år siden

Noen her synes det skulle være vanskelig å bli en vitenskaplig fundamentalist.
For meg synes ikke dette å være særlig vanskelig å gi eksempler på. Vitenskapsmenn sin hang til å kunne gi svar de ikke har grunnlag for å komme med lever i beste velgående og er fundamentalistisk på alle måter. Harald Eia sitt program viser vel litt hvor komisk det kan bli når man i vitenskapens navn prøver å lage seg et grunnfjell for egne holdinger til livet ut ifra "vitenskapen".

Du sier kanskje at dette gjelder selvfølgelig ikke i NATURvitenskapen. Jeg opplever vel at naturvitenskapen faller i akkurat samme fallgruve som den Jørgen Lorentzen så brutalt er blitt et ikon for.

Vi stammer jo som kjent fra apene, dette finnes det uttallige beviser for. Et eksempel er jo Lucy the missing link (funnet i 1974). Dette fossilet er godt nedtegnet i utallige lærebøker, fint illustrert med mennesklig formede føtter. Det de samme bøkene ikke sier noe om er at Lucy's benrester utgjør 40% av et fullt skjelett og at funnene stopper ved knærne. Funn av nyere fossiler lik Lucy har alle apeføtter. Hvorfor blir Lucy da alltid avbildet med mennesklige føtter og ikke føtter slik alle aper har med gripeevne? Dette er ikke vitenskap, men bevisst utelatelse av informasjon for å støtte en spesifikk teori.

En annen trådstarter har jo nevnt umuligheten ved at liv oppstår av seg selv. Han bruker riktignok matematikk for å underbygge at det likevel kan være mulig. Vel, han om det. En matematiker vil si at ved en så ekstrem lav sannsynelighet vil det aldri skje. Muligheten for at livet på jorda oppstod ved en tilfeldighet er umulig både kjemisk, biologisk og matematisk. Likevel er vi her så det må ha skjedd? Det er ikke vitenskap ihvertfall, det er TRO!

Når de forskjellige fossile lag ble datert på 1800 tallet hadde de ingen form for radioaktive dateringsmåter. De ANTOK at lagene måtte ha blitt formet over så og så lang tid. De samme forskerne ville vel ha datert "little great canyon" ved mount st Helens som millioner av år gamle hadde det ikke vært for at vi vet hele dalen ble laget på under en uke i 1981. Det samme ANTOK forskere som har datert iskjerneboringer fra Grønland. De sier at vi kan se på lyse og mørke ringer i isen og lese ut fra det både tid og klima. De ANTOK dermed at dybde slik og slik var så og så gammel. Dette fikk seg ganske nylig en stor knekk da de skulle grave ut noen gamle amerikanske bombefly som nødlandet på Grønland under 2. verdenskrig. De lå i et lag som skulle tilsi de var tusenvis av år gamle...

Oljen, gassen og kullet vi bruker dannes over millioner av år , eller? Da Mount St. Helens hadde utbrudd i 1981 ble sjøen Spirit lake fyllt opp av trær slik at en kunne gå tørrskodd fra den ene til den andre siden. Barken ble gnisset av stammene og dannet et halv meter tykt lag på bunnen. Forskere som har studert dette laget mener at det vil være kull om ca 30 år. Hvor er behovet for millioner av år?

Ole D. Saugstad kan umulig vite oksygennivået før, men jeg regner med at vitenskapen ANTAR noe om dette. (Det må den jo også gjøre for å stemme overens med resten av teorien.)

Tar bare med dette sitatet:

Utsnitt hentet fra Bulletin of American Meteorological Society

“…geologist know from thei analysis og the oldest known rocks that the oxygen level of the early athmosphere had to be much higher than previously calculated. Analysis of these rocks, estimated to be more than 3.5 billion years ago, found oxidized iron in amounts that called for atmospheric oxygen to be at least 110 times greater and perhaps up to one billion times greater than otherwise accepted.”)

(Rav fossiler muligjør antakelser for at oksygennivået tidligere var opp imot 40% høyere enn nå.)

The Big Bang (som er en veldig uklar vitenskalig samlebetegnelse) er jo nærmest bevist, da er disse sitatene morsome:

Russel Humphreys PH. D. Physics (Evolusjonist)

"... the quantized distribution of galactic red shift, observed by various astronomers seems to contradict the Copernican principle and all cosmologies founded upon it - including the big bang."

Halton Arp Astronom ved Mount Wilson and Palomar observatories: (evolusjonist)
" the fact that measured values of redshifts do not vary continuously but come in steps - certain preferred values - is so unexpected that conventional astronomy has never been able to accept it, in spite of the owerwhelming observational evidence."

Det han egentlig sier her er at selv med overbevisende observerbare fakta nekter noen å tro at dette kan stemme. Hvorfor? Fordi det bryter radikalt med de teorier de har, eller for å si det på en annen måte. Det bryter med deres TRO. Dette ligner da veldig på religion...

Er dette jeg har pekt på beviser for eller mot noe som helst? Nei det er det ikke, men det er en indikasjon på at vitenskap også bør tas med en stor dose salt.

Jeg er ikke imot at evolusjon blir lært i skolen, men jeg skulle like at alle fakta ble presentert skikkelig og at elevene på det grunnlag kunne gjøre seg opp en ærlig mening. Alle Vi tror.... og Vi antar.... skulle virkelig vært med som en naturlig del av pensum for å stimulere til kritisk tenkning. Naturvitenskapen har endel mennesker som desperat ønsker å fjerne Gud fra likningen. Dette nok til at de tilbakeholder vital informasjon omkring sine "bevis". Naturvitenskapen er også full av antakelser og tro. Disse er igjen bygget på vitenskapmannens tro og verdigrunnlag. Kan endel vitenskapsmenn bli fundamentalistisk, ja nok til å velge bort deler av vitenskapen som ikke passer i deres eget verdensbilde? Ja.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere