Joanna Bjerga

Alder: 53
  RSS

Om Joanna

Spaltist, journalist, medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Mest opptatt av tro og livssyn, miljøvern og flyktningesaken. Blogger på www.jojobjerga.com

Følgere

Ikke min ingress

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.

så jeg står ikke helt inne for den... Jeg vil ikke si at den reforhandles. Kirkens syn på ekteskapet er helt konsekvent, men holdningene til homofile og lesbiske som personer har heldigvis endret seg over tid. Og det må det være lov  å være glad for. 

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Men når det gjelder den åpenbaringen som Joseph Smith påstår seg å ha hatt, så kan man uten videre avvise den å være fra Gud. For Gud gir aldri et budskap til noe menneske som inneholder at "du er bedre og spesiell framfor alle andre", og at "alle andre er utenfor min vilje, og du er den eneste som jeg har behag i".

Men det var heller ikke det budskapet Joseph Smith fikk. Ydmykhet er helt klart en forutsetning for i det hele tatt å ha noen kommunikasjon med Gud. 

Gå til kommentaren

Nøkkelordet her er KAN

Publisert over 2 år siden

Hva var det du tenkte  (da du skrev  dette) kunne komme til å provosere? 

Du må jo ha tenkt hva det var siden du formulerte deg slik. Kan du si noe om hva det var?

Jeg blir ofte litt forbauset over hva lesere reagerer på. Det er ikke sjelden helt andre ting enn det jeg i utgangspunktet tror det vil bli. Denne gangen var det nok Det første syn; at Joseph Smith i det hele tatt kunne påstå at han hadde fått besøk av Gud og Jesus. Men det ser ut som det som engasjerer mest er påstanden om at vi tror at det var et frafall fra den opprinnelige kirken, og at det var nødvendig å gjenopprette den, fordi det impliserer at de kristne kirkene på Joseph Smiths tid var på avveie. 


Gå til kommentaren

Du har rett

Publisert over 2 år siden
Det var det du hadde å si? Du har jo ikke forholdt deg til noe som helst av innholdet i det jeg sa, men kommer kun med en flåse-bemerkning. Skal det være kommunikasjon..? Mener du f.eks. at det som står I Wikipedia-henvisningene er uriktig..?

Det var flåsete av meg. Men det er virkelig vanskelig å forholde seg seriøst til Wikipedia og South Park. Ja, den norske Wikipedia artikkelen er full av feil og uriktigheter. Hver gang vi prøver å rette den opp, blir den etter kort tid endret tilbake, av en anonym kilde som tydeligvis ikke vil oss vel. 

Det er nok ikke heller slik at vi tror at hele "den universelle kristenheten har vært ført bak lyset siden begynnelsen".  Ja, vi tror at det skjedde et frafall, en oppsmuldring og gradvis forvanskning av det opprinnelige kristne budskapet og kirken som organisasjon, men vi tror også at kristenheten hele tiden har forvaltet mye - veldig mye - av det opprinnelige og sanne. 

Jeg synes en tidligere moderne profet, Gordon B. Hinckley  sa det ganske fint: 

...For centuries the heavens remained sealed. Good men and women, not a few—really great and wonderful people—tried to correct, strengthen, and improve their systems of worship and their body of doctrine. To them I pay honor and respect. How much better the world is because of their bold action. While I believe their work was inspired, it was not favored with the opening of the heavens, with the appearance of Deity...

We testify in humility but with gravity and absolute sincerity. We invite all, the whole earth, to listen to this account and take measure of its truth. God bless us as those who believe in His divine manifestations and help us to extend knowledge of these great and marvelous occurrences to all who will listen. To these we say in a spirit of love, bring with you all that you have of good and truth which you have received from whatever source, and come and let us see if we may add to it...

(Hvis du er interessert, kan du lese hele talen hans her)Gå til kommentaren

Nettopp!

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

Faderen har gitt Jesus all makt i himmel og på jord.  Husk at DGTs Gud er Jesus. :-)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere