Jan Frederik Solem

Alder: 59
  RSS

Om Jan Frederik

Trønder og katolikk, bosatt i Oslo

Følgere

Publisert rundt 9 år siden
Hermod Herstad – gå til den siterte teksten.

Vi ser helt klart disse nyansene Lie. Jeg håper du også er litt overbærende med oss som prøver å nyansere historien om kristenheten som kun en positiv kraft i historien, og som den eneste positive kraft? :-)

Jeg trodde denne tråden handlet om hvordan man kan begrunne menneskeverd (og kanskje derigjennom menneskerettigheter) og naturrett? Forøvrig er vel ingen her uenige i at f.eks. de gamle greske filosofer også var en positiv kraft i historien?

Det er litt kjipt om det ikke kan finnes filosofiske begrunnelser for naturretten som ligger til grunn for idéen om grunnleggende menneskerettigheter! Det må da finnes? Hva med Sokrates? Platon? Aristoteles?

Gå til kommentaren
Torleiv Haus – gå til den siterte teksten.

I kampen mot slaveriet var det særlig kvekerne som førte an, og deres motivasjon hadde en klart kristen begrunnelse.

Jeg vil også henlede oppmerksomheten på Bartolomé de las Casas (1484-1566), en dominikanerbror (medbror av salig Arnfinn Haram, som mange på Verdidebatt kjenner):

Bartolomé de las Casas spent 50 years of his life actively fighting slavery and the violent colonial abuse of indigenous peoples, especially by trying to convince the Spanish court to adopt a more humane policy of colonization. And although he failed to save the indigenous peoples of the Western Indies, his efforts resulted in several improvements in the legal status of the natives, and in an increased colonial focus on the ethics of colonialism. Las Casas is often seen as one of the first advocates for universal Human Rights.

Så kampen for å fastslå alminnelige menneskerettigheter ble innledet lenge før opplysningstiden, av prester som selvsagt hadde en kristen inspirasjon og en kristen begrunnelse for sine bestrebelser.

Gå til kommentaren

Henry Ford som Hitlers inspirator

Publisert rundt 9 år siden

Hadde Luther hatt samme maktposisjon og rådighet over de samme ressursene som Hitler, så ville antagelig Holocaust ha blitt gjennomført allerede på 1500-tallet. Hitler nærte en dyp respekt for Luther og hans arbeid. Han siterte ham naturlig nok ofte i sine taler og mente at “Luther, hvis han hadde vært her, ville gitt oss sin velsignelse”. Det er det liten tvil om at han hadde rett i.

Det er kanskje betimelig her å henlede oppmerksomheten på en svært interessant artikkel publisert i LMD for noen år siden, USA som rasistisk forbilde.

Interessant nok er Hitlers klareste antisemittiske forbilde ikke Martin Luther, men Henry Ford:

Veggen bak Hitlers skrivebord, i hans private kontor, var dekorert med et stort bilde av amerikaneren Henry Ford. Bilmagnaten Fords bok The International Jew ekstremt brutal antisemittisme. Hitlers Mein Kampf er full av ideer og direkte sitater fra boken. Både Joseph Goebbels og Alfred Rosenberg nevnte boken som en viktig kilde til Det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderpartis ideologi. De amerikanske eugenikernes oppslutning om de fleste av nazistenes rasepolitiske tiltak, bidro vitenskapelig til å legitimere Hitlers rasiststat. 

Henry Fords antisemittisme er også omtalt i wikipedia-artikkelen om ham. Bare nevner det, nå som denne tråden har endt opp i hitling, og dermed erfaringsmessig nærmer seg slutten.

Gå til kommentaren

Noen skoler har allerede slike samtaler

Publisert over 9 år siden

For å teste at foreldre ikke har tvunget barnet foreslår hun at man innfører et regelverk som krever at skolen har en samtale med barnet for å finne ut om barnet er enig med sine foreldre om å gå på den religiøse skolen eller ikke.

Jeg har forståelsen av at St. Sunniva (katolsk grunnskole i Oslo) allerede har samtaler med foreldre og barn før opptak, der barnet selv spørres. Så kan man sikkert problematisere hvor uavhengig (spesielt yngre) barn er i en slik intervjusituasjon, men de kan utvilsomt spørres - og ville for eksempel kunne gi uttrykk for at de heller ville gå sammen med nabobarna eller noe sånt. Kanskje er det slik i andre religiøse friskoler også - slik at et eventuelt regelverk ville slå inn åpne dører?

Gå til kommentaren

RE: Teologer eller prester?

Publisert rundt 11 år siden

09.08.10 kl. 14:30 skrev Knud Jørgensen:

De betyr også at vi må fortsette med å bygge ned det konstantisnke klerikale system, med et skille mellom prest og lægfolk - clerici et idiotes ble de to kallt på Konstantins tid; idiotes = lægfolk.

Jeg har forsøkt å google kilden til distinksjonen clerici et idiotes, og finner på en italiensk webside at dette sitatet tillegges Gratian som virket i Bologna på 1100-tallet:

Con la società ormai tutta cristiana, si arriva ad affermare che “duo sunt genera christianorum: clerici et idiotes” (decretum Gratiani, 1140).

Teksten fra den viktige kirkerettslige samling Decretum Gratiani er gjort tilgjengelig av Bayerische Staatsbibliothek, og det nærmeste jeg kommer er

DECRETI PARS SECUNDA
CAUSA XII.
QUESTIO I.

Dette ligner på sitatet ditt, men betyr vel ikke helt det samme (?) og er iallfall ikke et nøyaktig sitat. Se link til selve teksten, der ordet laici brukes. For ordens skyld, jeg er ikke spesielt latinkyndig - og hører vel dermed hjemme i kategorien idiotes ;-)

Alternativt stammer uttrykket clerici et idiotes fra en annen kilde. I tilfelle skulle jeg gjerne vite hvilken?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere