Jan Frederik Solem

Alder: 59
  RSS

Om Jan Frederik

Trønder og katolikk, bosatt i Oslo

Følgere

Skolelærdom

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen – gå til den siterte teksten.
Det første du lirer av det er rett og slett ynkelig, og det vet du selv...

Historie var noe jeg lærte på skolen og det lenge før jeg ble adventist. Om jeg henviser til alt mellom himmel og jord så finnes det allikevel de som fornekter alt som blir sagt.

Og du tror at historiebøkene som har vært i bruk i norsk skole de siste hundre år ikke er pro-lutherske og anti-katolske? Da tar du feil. 

Hvis du vil henvise til bestemte skolebøker, kan du jo gjøre det istedenfor. Men referanser bør du kunne hoste opp, ikke bare henvise til din hukommelse.

Gå til kommentaren

Syndsforlatelse vs. avlat

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen – gå til den siterte teksten.
Jeg tror f.eks. ikke jeg kan oppnå syndsforlatelse (avlat) ved å dra på en pilegrimsreise. Det gjør katolikkene.

Syndsforlatelse og avlat er ikke det samme i katolsk teologi. For å si det enkelt: Syndsforlatelse innebærer at man får tilgivelse for sine synder og på nytt er på rett spor til himmelen. Full avlat innebærer at man ikke må innom Skjærsilden først - på vei til himmelen. 

Gå til kommentaren

Interessant adventist-synspunkt

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen – gå til den siterte teksten.
Om det så bare var ett eneste menneske som var slått i hjel så er det like ille som et sted mellom 50 og 100 milioner

Det er et veldig interessant synspunkt. Så Varg Vikernes (som ble dømt for ett mord) er like ille som Hitler og Stalin?

Ellers antar jeg at det er Ellen Gould White som er din hovedkilde til historiekunnskap? Siden man bør oppgi sine referanser ved gjengivelse av historiske opplysninger.

Gå til kommentaren

Cui bono?

Publisert over 6 år siden

Når man ikke helt skjønner hva motivet er for det overraskende sterke engasjementet fra Vårt Lands journalister - og Fylkesmannen - i denne saken mot Den katolske kirke, kan man spørre seg: "Cui bono?"

Jo flere registrerte medlemmer i "dissentersamfunn" det blir, jo større "påslag" må kommunene budsjettere med når de bevilger penger til Den norske kirke. Konsekvensen er at kommunene i en trang økonomisk situasjon må bevilge mindre til Den norske kirke og/eller sørge for at det gjøres så vanskelig som mulig å få godkjent medlemmer i dissentersamfunn. Det er ingen tvil om at Fylkesmannen bevisst har gjort det vanskeligere og vanskeligere de siste årene, med stadig nye forskrifter.

Vårt Land ønsker å holde oppe nivået på de kommunale bevilgningene til Den norske kirke. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland ønsker det samme, og det var jo nettopp hun som - i sin tid som kirkeverge i Oslo (2006-2011) - plutselig ville sette opp prisen vesentlig på utleie av kirker til Den katolske kirke. Protestantiske frimenigheter skulle derimot ha vilkår som før. Derfor rant forhandlinger om å få feire katolske messer i Mortensrud kirke hver søndag ettermiddag ut i sanden, og en filippinsk frimenighet fikk raskt tildelt denne slot'en før man hadde klart å løse dette. At noen i menighetsrådet dengang ikke ønsket å leie ut til katolikker, er en kjent sak - men Kirkevergens manøvre var påfallende anti-katolske.

Da Tromsø domkirke vinteren 1944-45 var brukt som husly for flyktninger fra Finnmark, lot den katolske sogneprest Den norske kirke holde gudstjeneste i den katolske Vår Frue kirke. Ja, katolikkene i Norge har også lånt ut kirkerom til Den norske kirke når behovet var der, uten å tjene penger på det. Økumenikk i praksis.

Ellers vil naturligvis rettsvesenet behandle anmeldelsene, uavhengig av hva Dagbladet og Vårt Land skriver. Kanskje vil heller ikke Fylkesmannen komme gjennom denne saken uten skrape i lakken. Det gjenstår å se.

Gå til kommentaren

Kopernikus var troende katolikk

Publisert over 6 år siden

Han var til og med engasjert nok til at han tilhørte St. Dominikus' tredje-orden - det vi idag kaller legdominikaner (som f.eks. Sigrid Undset ble 400 år senere). Så hvorfor man fremstiller ham som en slags tidlig protestant - eller til og med ateist - i opposisjon til Den katolske kirke generelt og dominikanerordenen spesielt, det er nå litt pussig. Synes nå jeg.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere