Jan Frederik Solem

Alder: 59
  RSS

Om Jan Frederik

Trønder og katolikk, bosatt i Oslo

Følgere

Det er det "tro" innebærer, faktisk

Publisert nesten 6 år siden
Det er dette som forundrer meg. Hvordan kan kristne og muslimer snakke om respekt for "feil tro" uten å ta inn over seg at de sitter i glasshus.

Det var visstnok noe med "den første sten".

Glasshus og glasshus, fru Blom...

Troende kristne og muslimer er (hellig) overbevist om noe som enten er sant eller ikke sant. Det er ikke slik at man går rundt og tror at det er 50% sjanse for det ene eller det andre - man tror at man selv tror på en sannhet, noe som betyr at den annen tror på en løgn.

Kristne tror at Jesus Kristus stod opp fra de døde, og at Muhammed ikke var noen profet.

Muslimer tror at Muhammed var en profet, og at Jesus ikke døde på korset - og følgelig ikke stod opp fra de døde heller.

Ateister tror hverken på Gud, profeter eller oppstandelser.

Disse tre alternativene (det finnes selvsagt flere, men jeg nevner bare tre) er gjensidig utelukkende, og de som står for dem har en dyp overbevisning om at de selv står for sannheten.

Ingen ønsker vel at barn - hverken egne eller andres - skal lære å tro på (det man selv oppfatter som) løgner på skolen. Det er derfor ikke så rart at det nærmest til enhver tid pågår en religiøs og ideologisk idékamp om hva skolen skal inneholde. Men det er helt klart at det ateistiske standpunkt ikke er nøytralt, men et eget alternativ - og det er nok mye dette kampen står om.

En venninne som deltok som katolsk representant i et utvalg for religionsdialog for noen år siden, gjorde forøvrig en interessant observasjon: representantene for HEF og Den norske kirke stod sammen på den ene siden i viktige etiske spørsmål, mens alle de andre - katolikker og muslimer og hinduer osv. - stod på den annen.

Gå til kommentaren

Som om vi ikke klarer det bedre selv

Publisert nesten 6 år siden
Og da er det altså det gamle omkvedet om at HEF vil ødelegge kristendommen. Noe som er en sannhet med såpass store modifikasjoner at det begynner å ligne på en løgn, men som er et like sikkert tegn på at det blir jul som sutring over handelsstanden. Og så kan man jo diskutere om teolog Ellen Hageman er ute etter å ødelegge kristendommen også.

Det sies at da Napoleon truet med at han kunne "knuse" Kirken, sukket kardinal Consalvi og ristet på hodet av keiserens enfoldighet: "Når vi geistlige har mislyktes i å ødelegge Kirken med 1800 år på oss, tror De virkelig at De kan klare det?" svarte han.

Prester og teologer klarer erfaringsmessig å skade kristendommen mest selv. HEF er bare amatører i sammenligning ;-)

Gå til kommentaren

Med hjertereligion - mener du bønnen?

Publisert nesten 6 år siden
Bastrups spørsmål om «Mysteriet eller Allahs uforstyrrelige harmoni» slår meg som litt vel spissformulert (sufi-retningene innen islam preges jo nettopp av mystisisme og spiritualitet). Det penser oss likevel inn på det jeg anser for å være en svært viktig problemstilling (og som VL-journalisten raskt som intervjuet meg fanget opp), nemlig om vi har en 'hodereligion' eller en 'hjertereligion'. Det vi trenger er etter min mening hjertereligion; hva vi tenker i våre små hoder er mye mindre viktig enn hva vi - i interaksjon med Gud og medmennesker - opplever i våre hjerter.

Det er interessant det du skriver, Anfindsen. I katolsk tradisjon er det helgenen, det forbilledlige menneske som nødvendigvis er et bønnens menneske, som har noe å lære bort - ingen blir erklært som kirkelærer, doctor communis ecclesiæ, som ikke først er helgenforklart. Det er teologi på knærne som bringer hode og hjerte sammen.

Du sier i VL-intervjuet at du "savner det kroppslige i protestantisk kristendom". Ja, den norske lutherske tradisjon er jo i stor grad en lesende kristendom - haugianerne ble til og med omtalt som, nettopp, lesere. Kroppslige uttrykk som å korse seg, bøye seg, knele, stå - å bevege seg under bønn - har man skydd som noe fremmed, noe katolikker og ortodokse gjør. Med forbehold om at enkelte "kroppslige" bønnetradisjoner kan ha overlevd lokalt i Norge, slik som rosenkransen ("be på band") overlevde i Trøndelag helt inn i forrige århundre, overlevert som skjult familietradisjon fra mormor og mor til døtrene.

Har du gjort deg noen erfaringer i "fremmede" kristne sammenhenger, for eksempel ved å besøke klostre der man praktiserer og lærer bort sine bønnetradisjoner? De er lettere å komme til enn de fleste - selv de som tilhører samme kirke - er klar over.

Gå til kommentaren

Er det Bibelen eller Jesus som er grunnlaget?

Publisert nesten 6 år siden
Altså: Forskninga viser at Bibelen står i ein større og kompleks historisk straum. Dette inkluderer Jesus.

De kristne er kristne fordi de tror at Jesus er Kristus, Messias, oppstanden fra de døde, "både Gud og mann" som det står i salmeboken. Og da leser man Bibelen i lys av denne tro, slik apostlene og evangelistene lærte oss - de som forholdt seg til førstehånds vitnesbyrd, og ikke bare det de skrev ned av disse vitnesbyrdene.

Men du later til å ville konstruere en ny Jesus på grunnlag av den rene tekst og refleksjoner over denne teksten, illustrert av det historikere og arkeologer 2000 år etter mener å vite, uten å ta hensyn til Kirkens overleverte tro - enten man tenker på overleveringen manifestert som apostolisk suksesjon, eller en ubrutt kjede av "Evangelisk Sandheds Lærere". Er det da egentlig Vårherre (Jesus, Guds sønn) du forholder deg til, eller bare "Your own personal Jesus" - en Jesus helt etter ditt eget hode?

Gå til kommentaren

Katolske tidebønner

Publisert nesten 6 år siden
Randi Nilsen – gå til den siterte teksten.
Jeg er imponert over ortodokse og katolikker som ber tidebønnen. Jeg hadde for en stund siden lyst til å gjøre det samme. Jeg fant bare ortodokse tidebønner på youtube. Skulle gjerne hatt katolsk tidebønn, for jeg syns det er veldig vakkert. Men jeg har siden holdt meg til samtale med Gud. Og det kan jeg gjøre når som helst på dagen. Det er veldig godt, og gir veldig mye.

Muslimene lærte opprinnelig dette med tidebønner fra de østkristne, som faktisk også brukte bønnetepper på Muhammeds tid :-)

Alle katolske prester og ordensfolk, og veldig mange legfolk, ber tidebønner daglig den dag i dag. Men katolikker flest er bare anbefalt til å gjøre det, det er ikke noe pålegg.

Jeg har ellers skrevet noe om tidebønnene i min artikkel Tidebønnene - hvorfor og hvordan? 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere