Jan Frederik Solem

Alder: 59
  RSS

Om Jan Frederik

Trønder og katolikk, bosatt i Oslo

Følgere

RE: Munker var ikke kristne

Publisert over 11 år siden

10.04.10 kl. 14:50 skrev Sara Azmeh Rasmussen:

Det kan i hvert fall ikke bestrides at klosterkulturen er et rikt og vesentlig kapittel av kristendommens historie. Innenfor middelalderens klostre, fikk kristne idealer om lydighet, fattigdom og kyskhet en egenartet sosial og kulturell manifestasjon. Munker dannet en egen stand som skilte seg fra både lekfolket og de geistlige og satte varige spor på den autoritative teologien og folkereligiøsiteten. Og nå kommer bomben: Klostrene hadde ikke noe med kristendommen å gjøre. Det hele var et påfunn som ikke hadde noen hjemmel i Bibelen.

 Innlegget ble publisert i Aftenposten 16.09.2009

Klostrene ble til fordi Gud-søkende kristne mennesker ikke ville la eneboerne i ørkenen (de såkalte ørkenfedrene) i fred til å be i ensomhet. Disse elevene ble også eneboere, og det finnes en festlig Monty Python-sketsj der man zoomer ut og får se et mylder av eneboere som går rundt på et lite område... Der er et snev av sannhet i den sketsjen. I dette kollektivet fant noen på å lage en regel - det vi nå kaller for klosterregel - som regulerte hvordan man best kunne leve sammen.

Har du lest Benedikts regel? Det er en riktig praktisk håndbok, som jeg vet mange kristne forsøker å tillempe til sine ganske alminnelige liv i verden - i tillegg til at den naturligvis følges i Benediktiner-klostre og Cistercienser-klostre.

Det er nok helt korrekt (men slett ingen "bombe") at klostre er et "påfunn" som ikke nevnes i Bibelen, men å snakke om "hjemmel"? Forventer du at kristne vil forkaste datamaskiner fordi de ikke er nevnt - og dermed ikke har "hjemmel" - i Bibelen? Klostre er i utgangspunktet en praktisk ordning for noen som opplever et slikt bønne- og arbeidsfellesskap som noe de foretrekker fremfor både singelliv og ekteskap. Gode erfaringer gjennom mer enn 1500 år har vist verden at klostre er et svært nyttig "påfunn" - noe du selv anfører.

Men du tar helt feil når du sier at munker ikke var kristne. Selvsagt var de det. Dersom en kristen velger å bli munk, slutter han da ikke å være kristen - han blir en kristen munk. I håp om å bli en enda bedre kristen, faktisk.

Gå til kommentaren

Skriftemålets ukrenkelighet

Publisert over 11 år siden

Bruker katolske prester taushetsplikten som skjold? Blir den misforstått og misbrukt?

Jon Magne Lund mener dette, og viser til en artikkel av avgåtte ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes - som hadde så stor innflytelse i Kirkedepartementet at jeg har hørt ham litt spøkefullt omtalt som "erkebiskop Fisknes". I Den norske kirke opererer man åpenbart med unntak fra taushetsplikten; det er opp til ekspedisjonssjefer i Kirkedepartementet å avgjøre.

I Den katolske kirke er imidlertid skriftemålet ukrenkelig. Så ukrenkelig at hellige prester - for eksempel St. Jan Sarkander og St. Jan Nepomucky - har lidd martyrdøden heller enn å bryte seglet. Alfred Hitchcocks film I Confess (1953) er en annen god illustrasjon: en mann skrifter et mord for en prest, og presten blir deretter selv anklaget for dette mordet...

Lund skriver:

"Men er katolsk kirkerett overordnet norsk rett? Den katolske kirke mener nok det, men så langt jeg vet, finnes det intet religionsfrihetsprinsipp som justerer dette. Dette må bli et diskusjonstema i tiden som kommer: Kan man som katolikk påberope seg at andre lover enn den norske gjelder i overgrepssaker? For å trekke en noe haltende parallell: Hva med norske muslimer som sier seg bundet av islams hellige lov shari`a?"

Dette siste anser jeg for å være et slag under beltestedet. For de fleste nordmenn assosieres shari`a - med rette eller urette - med offentlig pisking, stening, avhugging av hender og hoder. Slik får Lund katolsk kirkerett til å virke riktig så skummel.

Imidlertid er Den katolske kirkes alvorligste straffereaksjon såkalt ekskommunikasjon - at en person ikke kan gå til skrifte eller motta nattverden. For oss troende er dette naturligvis svært alvorlig, men tross alt ikke fullt så uopprettelig som for eksempel halshugging. Så lenge det er liv, er det håp!

Er katolsk kirkerett overordnet norsk rett? Som jeg sa i et intervju på Aftenpostens web-tv her på onsdag, står ikke katolikker over loven. Men katolikker må samtidig forholde seg til Kirkeretten. I alminnelighet vil det bety at katolikker forutsettes å leve et forbilledlig liv, overhodet ikke i nærheten av å bevege seg i lovens gråsoner. Men dersom vi har å gjøre med et totalitært samfunn, der man kan pålegges å gjøre ting vi katolikker mener er syndig eller ondt - da kan vi ikke være med lenger. Om nødvendig må vi da ta den straff som samfunnet pålegger oss for å ha utfordret urettferdige lover. Da kan en katolsk prest risikere å tilbringe noen år bak murene (her i Norge slipper vi heldigvis å utsettes for tortur, lemlestelse og henrettelser) for sin fasthet.

Dette er Georg Fredrik Rieber-Mohn selvsagt klar over. Jeg er overbevist om at han ikke antyder at katolske prester skal bryte skrifteseglet, det er å trekke hans uttalelser for langt - det er å trekke i tvil hans integritet som katolikk.

Dersom det er fremkommet opplysninger som ikke er beskyttet av skrifteseglet, for eksempel fra en varsler (som i Müller-saken), kan saken imidlertid stille seg annerledes. Det er utvilsomt dette Rieber-Mohn snakker om.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere