Jens Lunden

Alder:
  RSS

Om Jens

Følgere

Regjeringsmakt på (billig)salg?

Publisert rundt 3 år siden

Regjeringsmakt på (billig)salg?

Hva er det som foregår i KrF for tiden? Selger de medlemskap til tusener av nye medlemmer og gir dem stemmerett til hvem som skal velges til de ekstraordinære fylkesårsmøter og videre til landsmøtet som skal avgjøre hvilken regjering vi skal ha? Virker ikke dette litt snuskete og slett ikke så veldig demokratisk.? For noen hundre kroner kan du bli den stemmen som avgjør hele valget. Aldri har det vært billigere å kjøpe ny regjering? Hvorfor tas ikke dette perspektivet frem? Hva har jeg misforstått? Jeg trodde faktisk ikke at vi drev med slikt i Norge. Flere av de nye medlemmene har allerede sagt at de melder seg ut igjen straks hvis avgjørelsen ikke går deres vei. Driver vi med slikt allikevel?

Jens Lunden

Gå til innlegget

NRK har i seks uker latt seg bruke av en fysiker til å mobbe alternativ medisin og kalt det folkeopplysning.


NRK har i seks uker latt seg bruke av fysikeren Andreas Wahl som mobbeorgan. Wahl mener han med vitenskapen på sin side fritt kan komme med kategoriske og ondskapsfulle påstander om alternativ medisin.

Til min overraskelse følger Vårt Land opp 3. oktober med et to siders intervju med Wahl, et intervju som fremstår som en hyllest til ham og hans materialistiske og godtroende tillit til den skolemedisinske «vitenskap» som sannhetsvitne om mennesket. Dette var desto mer overraskende på bakgrunn av kulturredaktør Olav Egil Aunes kloke og vidsynte kommentar til programmet 6. september i år.

Bivirkninger. Selv er jeg skolemedisinsk utdannet lege. Etter å ha opplevd tallrike bivirkninger og negative personlighetsforandringer hos mine pasienter som den skolemedisinske forskningen ikke hadde avslørt, begynte jeg å stille spørsmål ved de forskningsmetoder skolemedisinen hadde brukt og fortsatt bruker.
For sann vitenskap skal stemme med virkeligheten og kunne forutsi hva som vil skje i fremtiden. Jeg vendte meg derfor til alternativ medisin for å se om de hadde metoder som bedre stemte med virkeligheten og hadde mindre bivirkninger. Til min overraskelse fant jeg der resultater som jeg bare kunne drømme om med min skolemedisinske bakgrunn. Det førte til årelange studier i homeopati og akupunktur og en mye dypere innsikt i hva som virkelig kan helbrede et menneske.

Fysikers tro. Hva får en fysiker til å tro at han uten utdannelse i medisin, uten forståelse av mennesket som et helhetsvesen, uten erfaring med helbredende behandling, kan opptre som sannhetsvitne og folkeopplyser? Vet han hvor kortvarige forsøk som gjøres i skolemedisinen og at selv om du får påviselige effekter på kort sikt, er ikke det ensbetydende med en langsiktig positiv effekt på totalhelsen til pasienten? Vet han at sykdommer forårsaket av behandlingen er en av de hyppigste dødsårsaker i vestlige land?

Til tross for mange gode resultater på enkelte områder av skolemedisinen, er det også all grunn til å søke mer skånsomme og stimulerende metoder som kan gi pasienten helsen tilbake og bevare den uten å måtte stå på medisiner med sterke bivirkninger resten av livet. Vet han at forskningen i medisin finansieres og styres av multinasjonale firmaer som ligger på toppen av listen over verdens største pengemaskiner og forurensere? Vet han at den «beste» medisin for disse firmaene er en dyr medisin som flest mulig bruker og som de er avhengig av å bruke resten av livet? Forstår han hvilke konsekvenser det får?

Ikke en maskin. Mennesket er en helhet av kropp, følelse og tanke, og det som på kort sikt kan fjerne kroppslige symptomer, kan på lang sikt skade helheten. Det nytter ikke å redusere et menneske til en maskin som selv en fysiker kan forstå og isolert korrigere kjemi og fysikk. Det hele mennesket krever ydmykhet og omsorg. Har han mot til å si til alle de tusener av pasienter som har berget liv og helse ved hjelp av alternativ medisin at de har blitt lurt? Har han mot til å mobbe metoder som gjennom tusener og hundreder av år har vist sin effekt i virkeligheten og også blitt bekreftet av tallrike forskningsresultater når en bedømmer totaleffekten av metoden? Har han hjerte til å advare mennesker mot metoder som kanskje for dem kan bety liv og helse?

Har han det, skremmer det meg at det er den slags mennesker NRK velger til å opplyse oss om hva som er sant og sunt.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere