John Eivind Marstad

Alder: 63
  RSS

Om John Eivind

Rutebilsjåfør. Pensjonert offiser fra Sjøforsvaret.

Følgere

Publisert rundt 2 år siden

Artikkelen gir en bra analyse og konklusjon!

Se også: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11743900-krf-s-veivalg-vingling-i-sentrum

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden

For meg blir omtalen av «nestekjærlighet» noe av det som gjør Kr.f sin politikk uklar. Er det godt og riktig å overføre til statsstyret, normer for hvordan vi skal forholde oss til hverandre som individ? Hvordan er forholdet mellom kristen nestekjærlighet og sosialistisk solidaritetstenkning? Hvor går eventuelt grensen for en kollektiv tvangsmoral (f.eks via skattlegging)  i forhold til de kristendemokratiske prinsipper?

Jeg tenkerat slike spørsmål bør avklares nærmere, både mot Fremskrittspartiet og mot sosialistisk  side,  før man inngår et formelt og varig regjeringssamarbeid.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Otto Strand – gå til den siterte teksten.

Jo, det er et godt poeng å forholde seg til omgivelsene slik de faktisk er, og jeg er enig i at Arbeiderpartiet har blitt mindre sosialistisk og mer borgerlig med årene. Imidlertid bør man primært søke samarbeid der man har størst ideologisk slektskap. Et samarbeid med Arbeiderpartiet trekker også SV og muligens Rødt med på lasset.  Og, hva skulle tilsi et skifte nå?

Når du trekker fram skattepolitikken som et område der Kr.F har mer å hente på sosialistisk side, så er det et eksempel på et område der man må se ut over retorikken, og heller vurdere virkemidlene. Alle ønsker velfungerende offentlige tjenester og velferdsordninger. Spørsmålet er da hvilke virkemidler virker best for å klare å finansiere dette? At skattelette for næringslivet fremstilles som å ta fra de fattige og gi til de rike, blir en karrikatur.

Gå til kommentaren

Kristendemokratiet

Publisert over 2 år siden

Takk for klargjøring av begrepet kristendemokrati! For meg fremstår dette som gode konservative, sosialliberale borgerlige prinsipper. Det blir for meg uklart når man fremstiller dette som en "tredje vei" og vinglete når man kan se for seg regjeringssamarbeid med sosialistiske partier.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Takk for dine kommentarer. Jeg tenker:

1. Å anerkjenne at noe sies eller gjøres i oppriktig kjærlighet, er ikke det samme som å anerkjenne at det er riktig eller godt. En mor som konsekvent skjemmer bort sitt barn gjør det antakelig av kjærlighet, men det er gjerne ikke bra for barnet i det lange løp.

2. I Matteus 13 forteller Jesus en lignelse om ugress i hveteåkeren. Tjenerne spurte så sin herre: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’ ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Sagt med andre ord: La oss unngå at det beste blir det godes verste fiende.

3. Jeg skulle ønske at bedehusene og lekmannsorganisasjonene kunne innta en rolle for å å fremme klassisk, evangelisk kristendom i samspill med og til støtte for alle gode krefter i Den norske Kirke - for å lede mennesker til evig liv og frelse i Jesus Kristus. Splittelse gjør oss ikke sterke. 


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere