Jarle Veland

Alder: 73
  RSS

Om Jarle

Følgere

Jekka opp prestepensjon

Publisert nesten 7 år siden

I VL i dag problematiseres det at prester har fått ekstra lønnstrinn like før de gikk av. Fokuset er feil

Det er et problem at lønnen settes opp like før presten går av. Men fokus er totalt feil når det påstås at dette koster staten mange penger. I virkeligheten er det en besparelse.

De fleste prester ligger i bunnen av sine lønnskalaer i sin tjenestetid, og boplikten har kostet mange av oss mye penger. Problemet med at lønnen settes opp på slutten av tjenesten er at lønnen skulle vært satt opp lenge før. Her har staten spart mye penger.Ser man på livslønn og tap ved boplikt er prester blant de lavest lønnede i landet, og det er noe av grunnen til at mange har gått over i andre yrker eller vegrer seg for å gå inn i tjenesten.Derav prestemangel.

Ved å sammenligne med en kamerat for noen år siden var det klart at jeg hadde tjent mer på å være bussjåfør enn prest med den arbeidstid jeg hadde. La oss få slutt på uskikken med å sette opp lønnen på slutten ved å sette opp lønnen lenge før. Og tenk om vi kunne fått samme ordning som stortingspolitikerne har bevilget seg selv, at pensjonen reguleres i takt med de aktives lønn. Så hadde vi hatt litt mer å betale huslånet med, det som er stort fordi vi ikke hadde den subsidiering andre i samfunnet fikk med rentefordeler.

Gå til innlegget

Prost og problemprester

Publisert over 7 år siden

New Public management i kirken? Kommentar til prost Rune Ertzeid.

Prost Ertzeid vil tydeliggjøre prostenes lederrolle for å kunne hanskes problemprester. Mitt inntrykk er at problemprester har blitt håndtert til nå, bortsett fra at ledelsen oftest har vært altfor sene til å gripe inn. Og da noen ganger på feile måter p.g.a. manglende kompetanse.

Problematisk blir det imidlertid når Ertzeid definerer prostens rolle som å lede, fordele og kontrollere prestens arbeid. Da er vi lett over i New public management der presten blir mer en tjenestefunksjonær som prosten sender hit og dit for å utføre tjenester som så skal rapporteres i nødvendig antall eksemplarer.

Soknet er grunnenheten i vår kirke, med sognepresten som leder av prestetjenesten der. Det må være i kirkens interesse å stå på dette med en mest mulig selvstendig prestetjeneste lokalt i samarbeid med det lokale menighetsråd og de andre ansatte i soknet.

Så skal prosten se, dyktiggjøre, oppmuntre og korrigere menighetsprestene når det er nødvendig. Dette er fremtidens ledelsesfilosofi, og faktisk også måten Jesus ledet disiplene på.

Men å fordele arbeidet er noe som løsner prestens tilknytning til sitt sokn dersom det betyr at han/hun skal sendes rundt omkring i prostiet for å utføre enkelttjenester. Det vil også fremmedgjøre folk fra kirken ved at forrettende prest ikke lenger er å finne lokalt, men kan være timer unna. Og kontroll, det smaker av New public management, og det er slike stygge ord vi ikke skal bruke i kirken .

Gå til innlegget

Klima kilometeravgift

Publisert over 8 år siden

Hvordan kan vi begrense det markedskreftene har innført, nemlig at varer fraktes verden rundt på sterkt forurensende skip?

Findusfisken i frysedisken har vært fraktet herfra, til Kina for bearbeiding, og så tilbake. Og vi gleder oss over rimelig fisk uten tanke på den belastning dette har medført på klimaet. Skjorten jeg kjøper er fraktet fra Bangladesh med en følge at havet stiger litt mer slik at de som laget den snart må flykte fra sitt lavtliggende land. Vi trenger ikke bare kortreist mat, vi trenger kortreiste varer også om jorden skal forbli levelig. La meg derfor foreslå en ny avgift, nemlig klima km-avgift på varer som selges her i landet. Avgiften skal selvsagt brukes til klimatiltak
Gå til innlegget

Flere eller færre prester?

Publisert rundt 10 år siden

Hvem har rett?

Kirkeministeren hevder det har blitt 40 flere prestestillinger 2009 til 2011, mens ledren av presteforeningen sier det har blitt færre. Bare den ene kan ha rett. Vær så snill og hjelp meg finne ut av det.

Hvordan er det i ditt bispedømme?Er der blitt flere eller færre prestestillinger, og hvor mange?

Gå til innlegget

Englevakt?

Publisert nesten 11 år siden

Er Gud allmektig eller er han noe annet?

Englevakt?

 

Hvor var den allmektige Gud i de grufulle hendelser på Utøya og i Oslo?

Hvorfor tillater en allmektig Gud slikt?

Spørsmålene er naturlige å stille om Gud er allmektig, og det påtrengende spørsmål blir da hvorfor lar han noen overleve, og andre ikke? Har noen englevakt og andre ikke?

Jeg tror ikke Gud er allmektig i den forstand at han er den eneste makt. Begrepet er i sitt opphav et aktivt og ikke et statisk begrep, og bør ikke oversettes allmektig, men seirende.

Det onde er reellt, og har makt i denne verden, slik vi har sett demonstert.

Samtidig har vi sett hvordan det ut av det onde og meningsløse vokser frem et samhold og vilje til noe godt.

Slik var det i Jesu liv. Hans undere har som fellesnevner at en ond situasjon vendes til noe godt.

Hva dette betyr er at vi må ta det onde på alvor som ondskap. Rundt oss og i oss.Onde ting skjer, som ulykker og ved at mennesker overgir seg til det ondskap.

Vårt kall som mennesker er å kjempe mot det ondskapen, i oss og rundt oss.

Jeg leste en bok om noen av de verste gestapister. Det mest skremmende var hvor alminnelig deres bakgrunner var, og hvordan de trodde som ABB at de faktisk gjorde noe positivt. Ondskap kan krype inn på oss og i oss .

Gud er i mitt bilde ikke allmektig, men seirende i kampen mot det onde, og i det ligger et kall til å å kjempe mot det onde, i oss og rundt oss. Slik kan noen få englevakt når vi rundt dem er bevisste på å være Guds medarbeidere i kamp med det onde i oss og rundt oss.

Og kanskje er det den seirende Gud vi ser virksom blant oss når onskap ikke utløser ondskap men kjærlighet.

Sogneprest Jarle Veland

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere