Jarle Veland

Alder: 73
  RSS

Om Jarle

Følgere

Kapitalismen må reddes

Publisert over 3 år siden

Kapitalismen trenger en oppjustering.

La oss være enige om en sak: De som skaper verdier skal ha gevinst av disse.
Hvem er så disse? I første rekke er det de som har initiativ, skaperkraft og midler til å realisere sine ideer.
Disse må vi hegne om og oppmuntre og gi en rikelig del av det som skapes.
Men disse er ikke alene om å skape verdiene. De som arbeider for disse grunderne er også viktige for at alle skal lykkes.
Derved skal også disse ha sin del av verdiskapningen. Mange bedriftseiere er flinke til å verdsette og ta vare på sine medarbeidere, men ikke alle.
Og den gode kapitalismen ser ut til å ødelegges av enkeltes grådighet. Gleden av å skape noe må vel måles på annet enn bankkontoen? Kapitalismen forutsetter et element av omsorg og omtanke for andre dersom den ikke skal bli dødelig.
Jeg har hørt at Sveits skal ha en lov som definerer maksimal prosentvis forskjell mellom høyest og lavest gasjerte i et selskap, og mener det bør være en nødvendig del av en fremtidsrettet og levedyktig kapitalisme.
Så er det også en tredje part som gjør det mulig å skape verdier, nemlig samfunnet. Et grunnleggende forhold som kommunikasjon gjør det mulig å skape formuer som ikke var mulig i tidligere tider. Gutenberg ble aldri rik fordi samfunnsforholdene ikke ga muligheter til det. Samfunnet som legger til rette for at verdier kan skapes skal også ha sin del av verdiskapningen.Det kalles skatt. Internett har gjort det mulig å skape enorme verdier og samfunnet skal ha tilbake en del av disse verdiene for i det hele tatt og å ha gjort det mulig. Desverre ser vi blant disse massive skatteunndragelser ved å overføre fortjeneste til skatteparadiser, og her må det internasjonal lovgiving til før ulikheter fører til uro og opprør.
Så er det ett element til . Skal kun den ene av de tre parter som skaper verdier få overført disse verdier til neste generasjon, og ikke de to andre? Jeg mener vi må finne måter å løse dette også, men uten å svekke bedriftene. Kanskje ved å overføre eierandeler i stedet for arveavgift? Men la oss være enige om at verdier som skapes skal komme de tilgode som skaper dem samtidig som vi som sivilisert samfunn skal ha omsorg for de som ikke har samme evner og muligheter som de fleste andre.
Kapitalismen trenger en oppjustering før griskhet og grådighet ødelegger den.

Jarle Veland

Gå til innlegget

Rettferdig deling?

Publisert over 5 år siden

Regjeringen vil dele ut av oljefondet til det norske folk, i form av skattelettelse

Da bør det vel være slik at alle får likt siden fondet eies av alle? Slik er det ikke. Regjeringen synes de rike fortjener mer enn de fattige når det gis etter inntekt og ikke likt til alle. Det skal visstnok være vekstfremmende, men i så fall burde vel de fattigste få mest for å få julene til å gå mer rundt. Det er jo de som har minst å rutte med og som derved kan øke omsetningen?

Gå til innlegget

Et nødrop

Publisert nesten 6 år siden

Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.

 Vi er kommet i egoismens tidsalder.

Eksemplene er mange og noen er groteske.

Som denne: To i et sameie ønsker noen centimeter bredere parkeringsplass så det blir litt lettere å åpne dørene på sine store biler.Inntil i fjor høst eksisterte en mangeårig gjensidig bytteordning der handikappede kunne bytte til en bredere plass og friske byttet til en alminnelig. En skulle tro at alt var duket for at friske og handikappede kunne leve og bo godt i samme blokk. Alle hadde en fast plass i garasjen. Men så ville ikke lenger de friske bytte til en alminnelig plass. Konsekvensen er at de handikappede ikke lenger kan parkere i garasjeanlegget, for plassene er for trange. Og da er det helt greit at handikappede blir kastet ut av den varme, tørre garasjen og henvises til å parkere ute i allslags vær. Hjelpemidlene kan ikke stå ute og kan derfor ikke nås fra bildøren. Helt greit så lenge den ikke-handikappede kan ha litt romsligere parkering tørt innendørs. For en frisk er det bekvemmelighet , for den syke er det avgjørende.

Så grotesk at du ikke tror det er sant? Jo det er sant i et sameie i Lyderhornslien i Bergen. Og ikke nok med det. Når den ene handicappede protesterer fordi norsk lov sier at ingen i et sameie kan gis fordeler på beskostning av en annen, så starter grov mobbing..(Hvor er du Elden som forsvarer de svake?)

Dette er et sykdomstegn i vårt land, og sotten finnes flere steder. Litte Steven som spiller med Bruce Springsteen sier at amerikanerne har erstattet kunst med et egoistisk behov for penger og suksess mens samhold og brorskap er borte.

Og i bedriftslivet er ærlighet ertattet av profittenkning.

Nibarnsmor netthetses fordi hun har så mange barn, og noen synes det er greit å dope ned en jente slik at man får bruke hennes kropp.Meg og mine behov er overordnet all anstendighet

Den barmhjertige samaritan var en gang et ideal, men er blitt en tulling som risikerer livet og til og med penger og på å hjelpe en stakkar. Vi er på gale veier.

 

Noen bukker under , de klarer ikke presset og tar sitt liv.Nylig ble en bedriftsledelse i Sverige dømt for å ha mobbet en ansatt inn i selvmord. Jeg har forrettet i noen begravelser der mennesker har drevet andre inn i døden med mobbing.

 

Den første saken gjelder min søster, mangeårig smertepasient med smerter som økte sterkt etteer en mislykket operasjon på isjasnerven. Noen dager kan hun gå, og det var nok til at noen var frekke nok til å stille spørsmålstegn om hun var handicappet. Dette er grov mobbing.Men mange dager kan hun ikke. All bruk av foten øker smertene, sterke nervesmerter er noe av det vanskeligste å lindre. Og halve året er hun forsiktig med å gå ut for hun vet at synkende temperaturer øker smertene på et blunk. Det er uverdig at handicappede ikke har trygghet for sin livssituasjon.

Hun og andre i tisvarende situasjon trenger et lovvern som gir trygghet i egen bolig. som her når de kjøpte bolig med "livsløpsstandard.Dette finnes ikke i dag. Loven sier ingen i et sameie kan gis en fordel på en annes bekostning,men da må en gå til søksmål, noe en uføretrygdet ikke tør fordi en ikke har tåd til å tape..

Så nødropet er dette.:

Finnes der en i rgjeringen eller en annen politiker som vil jobbe for at handicappede skal få ha trygghet i egen bolig og ikke settes i en langt vanskeligere livssituasjon p.g.a. andres egoisme? Mindretallsvernet må gjøres reellt.

 

Og/eller- finnes der noen med hjerte og penger til å føre en sak  for å se om lov om mindretallsvern kan være en hjelp til henne og andre i tilsvarende situasjon.

Dette kan være en  prøvesak som kan skape  presedens.

 

For noen står det om helse, for andre står det om livet.

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Handicappede og manglende lovvern.

Publisert nesten 6 år siden

Det finnes ikke lovvern som sikrer at en handicappet kan ha trygghet for å bli boende i sin bolig når et sameie kan forvanske og forverre den handicappedes forhold inntil det uutholdelige.

I teorien har lovverket et vern for at flertallet i et sameie ikke kan skaffe seg fordeler på bekostning av andre. Bare i teorien.

I praksis kastes nå handicappede ut av innendørs parkering og henvises til å parkere ute i all slags vær fordi noen med store biler vil ha mer plass til sine biler. Dette skjer nå i Bergen i Lyderhornslien.

Det høres groteskt ut, og det er det. Lovverket har et teoretisk vern, men hvilken mulighet har en handicappet som strever nok med å få hverdagen til å henge sammen til å gå til sivilt søksmål.Det koster penger og krefter som få handicappede har.

Saken er som følger:  En handicappet kjøper bolig med livsløpstandard og innedørs parkering. Kommunen stiller krav til at det skal være handicapparkeringsplasser. Så seksjoneres sameiet og parkeringsplasser tildeles de enkelte leilighet, dog med en klausul om en bytteordning som tilsier at handicappde skal stå på tilpassede plasser. Deretter opphever flertallet denne bytteordning. Bergen kommune godtar dette under henvisning fra formann i sameiet om at det skal opprettholdes handicapplasser inne. Det viser seg at formannen har løyet til kommunen, men kommunen vil ikke se mer på saken ut fra at det "ikke angår liv og helse". Dette er selvsagt feil og vitner om manglende kunnskap, men de handicappede trues nå med borttauing om de parkerer på handicapplasser.

Saken har to sider. Det ene er den ekstreme egoisme som utvises når en person synes det er greit at en handicappet skal slite ute i snø og uvær med rullestol mens vedkommende funksjonsfriske skal kunne gå tørt inn i sin bil uten anne ulempe enn å ikke kunne åpne døren på vid vegg.

Den annen side er at vi trenger et fungerende lovvern som gjør det til en offentlig og ikke en privat sak når en handicappet utsettes for at et flertall i et sameie skaper  så sterkt belastende vilkår  at hverdagen sterkt forverres eller at handicappede mobbes ut av sine hjem. Folk har tatt sitt liv for mindre slik jeg har sett det i min tid som styremedlem av LEVE-Hordaland.

Et samfunne bedømmes ut fra hvordan de svakeste behandles, og vi kan ikke være bekjent av at handicappede er fritt vilt for andres egoisme. Lovverket må klart og tydelig si at ingen kan fratas vesentlige forhold ved sin bosituasjon uten samtykke fra den som rammes, og at dette er noe som tilsynsmyndighet, som er kommunen , pålegges å sørge for at etterfølges.

Gå til innlegget

Makt fra demokrati til lukkede styrerom?

Publisert nesten 7 år siden

Norge vil nå henge seg på bølgen med udemokratiske frihandelsavtaler.

 Næringsminister Monica Mæland synes det er greit å overføre makt fra folkevalgte organer til multinasjonale selskaper.

Bilaterale investeringsavtaler (BIT) kalles dette som skal gi pengemakten rett til å stevne land for en internasjonal domstol dersom land innfører lover som kan føre til mindre inntekter for selskapet.. To eksempel på galskapen i i dette er at et fransk selskap saksøker Egypt fror å ha økt minstelønnen for folk og at Canada er saksøkt for et midlertidig forbud mot fracking.

Ministeren påpeker at selskpene ikke kan saksøke for politiske vedtak, kun for tapt fortjeneste, som om det gjør noen forskjell. Det blir jo likevel i effekt at pengemakt truer demokratisk valgte regjeringer til å gjøre som de vil. New Zealand ga nylig etter for slikt press.

Avtalen kan rett nok gjøre det tryggere å investere i utviklingsland, og således fremme handel, men kan også fremme uansvarlige investeringer ved å senke risikoen. Uansett er prisen er for stor. Altfor stor, og det er betenkelig at nåværende regjering med et pennestrøk vil avgi makt de er valgt til å forvalte for landets innbyggere.

Demokratiet står på spill nå, presset fra ekstreme islamister og fra multinasjonale selskaper hvis styrende verdi er mest mulig profitt til de som har penger å investere.

Luxemburg har skapt et skatteparadis der multinasjonale selskaper kan trikse seg bort fra å betale skatt, og med en slik avtale vår regjering og andre lands regjeringer nå vil inngå vil selskapene kunne saksøke de land som vil tvinge dem til å betale skatt.

Går det an å håpe at regjeringen snur, og viser at de er for demokrati ?

Jarle Veland

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere