Jan Isakson

Alder: 61
  RSS

Om Jan

Følgere

Journalistisk etikk, redelighet og menneskesyn blir satt på prøve når man skal ta for seg Visjon Norge og Hanvold.

Saksinnholdet i Hanvolds teologi og virksomhet er for meg mindre interessant enn Vårt Lands presentasjon av saken.

Når ett av avisens ankepunkter mot predikanten er Hanvolds anvendelse av judasbegrepet i sin omtale av medarbeidere i en e-post, blir det mer enn pussig at journalisten selv insinuerer at slike som Hanvold skal pisket – for det gjorde jo Jesus selv, etter sigende. Teknikken med å finne populistisk dekning i skriften – er lett gjenkjennelig. Imidlertid, en journalist i VL burde holde seg for god til å oppfordre til vold mot annerledes troende –for det er faktisk det som hentydes her.

En annen pussighet er hans anekdote om Hanvolds hensynsløse bilkjøring. Hva har denne historien i artikkelen å gjøre?  Er ikke saken i seg selv så graverende at det er fullstendig unødvendig å grave fram momenter som ikke har noen relevans? Eller mener journalisten at vedkommendes bilkjøring er relevant? Hanvold har tilsynelatende karakterbrist på mange felt, så om det er sant, usant om det er relevant eller irrelevant, sentralt eller perifert – så er det på sin plass – om det kan være med på å sverte vedkommende – for å styrke egen sak?  For noen av oss som har vært så heldige å ha fått med logikkdelen i det gamle Examen Philosophicum  - fremstår dette som både usaklig og irrelevant.

Saken er muligens at Gjøsund har gått og ruget på denne gamle historien om bilkjøring (en SUV, sic) og søleskvetting – og tenkt at den skal han nok få bruk for en vakker dag (min spekulasjon). Hvorfor tok ikke journalisten kontakt med Hanvold og forklare hva som hadde skjedd? De bor jo i samme gate. Kanskje forklaringen var at han slett ikke observerte fotgjenger Gjøsund - hin forgagne, sølete marsdag? Men da hadde det jo kanskje ikke blitt noen god historie - til spott og formålstjenlig spe.

Jeg har aldri sett ett program på VN, jeg så ikke NRK Brennpunkt og jeg forstår ikke at noen vil gi penger til Hanvold og VN, men jeg synes likevel at journalister skal holde seg til fakta og ikke pynte sine historier med anekdoter, følerier og tendensiøse gjengivelser av skriftsteder. Da viskes forskjellen bort mellom den som angripes og den som angriper.

Slik sett er det ikke store forskjellen mellom Hanvold og Gjøsund. Med retoriske kunstgrep, emosjoner og tendensiøs gjengivelse blir dette en artikkel «som lurer de minst ressurssterke ( jamf. Gjøsund)». Bilfortellingen – blir til en bilmetafor – som utnyttes til uelegant sverting.

Beklager å måtte si det, men i denne saken får jeg ikke tillit til hverken Hanvold eller Gjøsund.

For å bruke journalistens ord, litt omskrevet: Det er ikke ulovlig å skrive artikler på den måten – men det er uetisk.

Gå til innlegget

Hvor går Europa?

Publisert over 6 år siden

Er dagens flyktning - innvandring forbigående eller vil den vare i 5 år til?

Ønsket om å hjelpe mennesker i nød er heldigvis en ryggmarksrefleks hos de fleste i vår kultur.

Vurderingen av kompleksiteten bak dagens tragiske situasjon krever mer enn ryggmarksrefleksjon....

Videdosnutten er en smule til ettertanke - konklusjonene er ikke klar..

https://www.youtube.com/watch?v=X-IiF0QYIXs

Gå til innlegget

Skifte av livssyn - en troverdig reise?

Publisert over 10 år siden

Når en leser og hører en del av disse trosreisene fra gammel sorg til ny glede - dukker spørsmålet opp – kan man stole på disse menneskenes – siste - personlige erfaringer og vurderinger når det gjelder menneskesyn og virkelighetsoppfatning?

Og er de så viktige – disse tankene som vi enkeltvis har i hodet - og litt pompøst kaller for livsanskuelse?

Det ulmer en antagelse om at det mennesker sier og skriver – det kan man slett ikke stole på.

Jo mer skråsikkerhet i overbevisningen – jo større grunn til skepsis.

Dette er jeg ikke helt sikker på……

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere