John Grindsland

Alder: 28
  RSS

Om John

Følgere

Beste preken fra en ikke-kristen

Publisert over 10 år siden

Bill Maher er ny-ateismens komiker, og selv om mange troende vil reagere på hans konfronterende tone, så har han dessverre noen meget legitime poeng i sin kritikk.

Gå til innlegget

“Det kristenkonservative grumset”

Publisert nesten 11 år siden

Denne krasse formuleringen er ikke min egen, men tittelen på en kronikk i Korsets Seier, skrevet av en av Pinsebevegelsens egne, Magnar W. Karlsen. Denne artikkelen kommer som en reaksjon på massemorderen Anders Behring Breiviks forestillinger om “kristne nasjoner” og “kristen kulturarv” og påfølgende uttalelser fra “kristne” småpartier her på Verdidebatt. Karlsen skriver:

“Jeg håper Pinsebevegelsen tar et tydelig oppgjør med en grumsete sammenblanding av evangelium, Israel-profetier og politikk. En pinsebevegelse som er nytestamentlig, evangelisk og Jesusorientert både i sine holdninger og sine handlinger.”

Det er tydeligvis mange kristne som tror at Norge er, i hvert fall en gang var, en kristen nasjon. Høyrøstede stemmer på Oslo Symposium, kristenfolket.no, Visjon Norge og i Norge IDAG er talsmenn for dette perspektivet. Dette faller på sin egen urimelighet, da denne verdens riker aldri kan tilhøre Kristus eller være Ham lik, bare enkeltmennesker. Et partiprogram, en ideologi eller en etikk gir ingen nåde, folk trenger Jesus, ikke en bestemt regjering.

I sin bok “The Myth of a Christian Nation” tar den amerikanske apologeten Gregory A. Boyd (her til lands kjent som forfatteren av Brev til en skeptiker) ett oppgjør med nasjonalromantiske forestillinger og patriotiske idoler i den amerikanske kirken som kom sterkt til syne under presidentvalgkampen i 2004. Her refereren han til sosiologien og mener at mange kristne bedriver en meningsløs kamp for å innføre/opprettholde en sivilreligion gjennom politisk aktivisme, en tom religion som ikke har noe annet for seg enn den kulturelle funksjonen at den kan bidra til felles verdensbilde, historie, tradisjoner og helligdager. Søren Kirkegaard hevdet i sin tid at den verste form for vranglære er når den kristne tro bare blir et kulturaspekt.

Og nettopp dette synet på kristendommen som et kulturaspekt som kommer sterkt til syne i Breiviks manifest. I sitt hule forhold til kristendommen ser han på den som nazistene så på den i sin tid, en etnisk stammereligion som definerer “oss” mot “dem” i kulturkampen mellom ulike grupper.

Jeg støtter Magnar Karlsens uttalelser og håper flere kristne tar seg tid til til å reflektere over sammenblandingen av evangelium og politikk som har økt i omfang de senere år, og åpner for at kristendommen kan bli kapret av hvem som helst som mener den kan tjene sin sak.

Gå til innlegget

Mirakler for salg?

Publisert rundt 11 år siden

http://youtu.be/jYjgeayfYPI

Den britiske illusjonisten og hypnotisøren Derren Brown hadde i påsken premiere på en dokumentar med tittel "Miracles for Sale" (kan sees over) der hans premiss er å vise at amerikanske helbredelsespredikanter bruker suggerende virkemidler for å skape illusjonen av helbredelse, mens det eneste som egentlig forandrer seg i et lengre perspektiv er størrelsen på predikantenes bankkontoer.

Som en som er vokst opp på Levende Ord kjenner jeg igjen mye av virkemidlene Brown beskriver. Jeg selv gått frem til forbønn for vonde knær og skuldre, noen ganger har jeg ikke kjent mer til det, andre ganger kom smerten tilbake og jeg har tenkt at det var mangel på tro (uten at jeg la så veldig mye mer tanke og selvbebreidelse i det). Nå har jeg heldigvis i løpet av årene funnet såpass trygghet i troen på Jesus Kristus og hans verk på Golgata at dokumentaren over fører ikke troskrise for min del, men jeg forstår at for mange med karismatisk bakgrunn vil lure på hva man sitter igjen med hvis en så stor del av trospraksisen skulle vise seg å være egne følelser.

Jeg er veldig interessert i høre hva dere andre på Verdidebatt mener om dokumentaren til Derren Brown.

PS: for ordens skyld vil jeg presisere at jeg i teorien tror Jesus Kristus kan helbrede den dag idag, men jeg blir veldig usikker på hvordan dette utføres i praksis når jeg ser nevnte dokumentar.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere