Knut Nygaard

Alder: 68
  RSS

Om Knut

Er bare en "simple man" som er glad i Jesus og mennesker. Er gift med Sidsel og vi har fire barn. Vokste opp på Hamar og bodde 12 år på Gjøvik før vi endte opp i byen mellom de syv fjell...en by som vi trives i. Jobber i den kommunale barneverntjeneste og har gjennom årene gjort meg mange erfaringer i ulike miljø. Av og til tar skrivekløa meg og er opptatt av mangt innenfor etikk, livssyn, politikk og samfunnsspørmål.

Følgere

Likeså det å få skrudd av og ned asylstrømmen. Fikk dette nylig på min epost: "Når man får innvilget opphold, så har det seg slik at Lov om Folketrygd slår inn for fullt, ref §§ 1.7, 3.2 og 3.3. Det betyr at for en flyktning med opphold, så vil de

få full grunnpensjon, overkompensert tilleggspensjon, fullt særtillegg og fullt barnetillegg, hvis de har barn. Dette får de uten opptjeningstid.

For en nordmann er opptjeningstiden 3 år for AAP og uførepensjon, og 40 år for alderspensjon ved fyllte 66 år. Har du ikke 40 år i perioden fra du er 16 til 66, får du tilsvarende avkorting.

Full pensjon (eller AAP) er 6 G som utgjør 540 408,- pr. år, som igjen utgjør 45 034,- pr. mnd. Av dette får man 66% som, utgjør 29 722,- brutto pr. mnd. Det betyr, at for å oppnå fullt innslag på 6 G, må man ha tjent 540 408,- i gjennomsnitt av de 3 beste årene, regnet 5 ligningsår tilbake, eller 540 408,- det siste hele ligningsåret.

Mitt spørsmål blir da; hvor mange i dette landet tjener 540 408,- pr. år?

I tillegg til dette er trygden/pensjonen for flyktninger med opphold
overkompensert, og de får fullt særtillegg. Særtillegget utgjør 90 068,-
pr. år, som igjen utgjør 7 505,- pr mnd.

Barnetillegget utgjør 36 027 pr. år pr. barn. som igjen utgjør 3 002,- pr. mnd. pr. barn.

Dette betyr at en enslig flyktning uten barn får 29 722,- + 7 505,- som utgjør 37 227,- brutto pr. mnd. Vil en enslig flyktning med liten eller ingen utdannelse oppnå en slik lønn ved arbeid?

For ektepar med 2 barn. 29 722,- x 2 = 59 444,- pluss barnetillegg 3 002,- x 2 = 6 004 pluss særtillegg 7 505 x 2 = 15 010,-. Dette utgjør pr. mnd. for denne familien 80 458,- brutto pr. mnd. som igjen utgjør 965 496,- pr. år. Da har jeg ikke tatt med andre kostnader så som bolig, inventar, integrering og tilrettelegging i lokalsamfunnet osv.

Antageligvis har disse personene liten eller ingen utdanning, og skulle de ta seg arbeid, vil de mest sannsynlig ligge langt under landsgjennomsnittet når det gjelder lønn. Med en slik trygd/pensjon som her skissert, tror du virkelig at disse vil ta seg arbeid og gå ned i lønn?

Sett i lys av at de langt fleste nordmenn ikke oppnår fullt innslag på trygd/pensjon på 6 G. Så får flyktninger med opphold adskillig mer en nordmenn, som har arbeidet et langt liv.

Hva skal man synes om en slik forskjellsbehandling. De fleste som blir syk går så lenge sykemeldt at når den permanente uføretrygden skal regnes ut så er avkortningen i lønnen mer en 66%. Her valser de altså rett inn og har krav på nesten 40 000 kr utbetalt i måneden og de har aldri bidratt til statskassen. Skjønner alle nå hvorfor denne
asylstrømmen må stoppes.

Gå til innlegget

IS hevder nå at de har drept det norske gisselet som de har hatt i Syria - Ole Johan Grimsgaard Ofstad som ble tatt som gissel i januar, men holdt skjult for norsk presse fram til at ble avbildet til salgs i magasinet til IS - Dabiq i

overgangen august september.  IS snakket sant den gang og det er dessverrer all grunn til å tro at IS snakker sant  også nå - og som vi i tillegg selv kan se,så tyder alt på det

http://heavy.com/news/2015/11/new-isis-islamic-state-news-videos-pictures-ole-johan-grimsgaard-ofstad-fan-jinghui-for-sale-slaves-dabiq-magazine-execution-uncensored-youtube/3/ 

Teksten under er:  "Above, Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, of Oslo, Norway, is purportedly shown following his execution. Norwegian Prime Minister Erna Solberg has confirmed that a Norwegian citizen was being held hostage by the Islamic State. Solberg said Norwegian officials have been working on bringing Grimsgaard-Ofstad home for some time, according to VG, calling it a serious and complicated matter. “The kidnappers have presented a series of demands and significant amounts of ransom money,” she said. “We cannot give in and won’t give into pressure from terrorists and criminals. Norway does not pay ransom.”  Etter dette ble han lagt ut på salg.  For meg ligger det en statlig selvmotsigelse i bistanden gjengitt ovenfor.  Holdningen i bunnen er nok til å hindre en framforhandlet offentlig løsning, men løsninger kunne vært en miks av så mangt på bakrommet.

Den 10.09.15 skrev jeg denne kommentaren:

Vi hører på nrk at Ole Johan Grimsgaard-Ofstad har vært gissel siden januar 2015 solgt oppover i den "gesjeften", slik at han nå sitter i gul kjeledress og venter på sin skjebne, mens Norge snart oversvømmes av fortroppen som kan inneholde hvem som helst og hva som helst.

http://heavy.com/news/2015/09/ole-johan-grimsgaard-ofstad-norway-norwegian-isis-isil-prisoner-hostage-ransom-poster-photos-family-dabiq-chinese-fan-jinghui-iraq-syria-video/

Hvem er så Ole Johan Grimsgaard-Ofstad? Våre promigrant Kristiansen - sier har Ole Johan satt seg selv i denne stilingen - vi får prøve å finne ut for timeglasset hans er i ferd med å renne ut og Norge har råd til mangt, men tydeligvis ikke å forhandle fram en løsning for en av Våre.

http://heavy.com/news/2015/09/ole-johan-grimsgaard-ofstad-photos-pictures-norway-norwegian-isis-isil-islamic-state-prisoner-hostage-ransom-poster-dabiq/2/

På facebook ser jeg at Kahrs har vært innom Ole Johan. Den 21. 01 skriver Ole Johan at han er i Idlib- "I finally made it" , så det er tydelig at han har ønsket å ankomme dette stedet. Han skriver at han skal til Hama imorgen. Det er over 4000 som har gitt sine likes til denn opplysningen.

18.01 legger Ole Johan inn en link til en nyhetsklipp med overskrift: "Turkey says No-fly Zone needed to protect Aleppo from Assad's forces"

Ole Johan har forut for dette noen innlegg som går på ytringsfriheten som leder oss fram til 18.01 der han delte Foreign Affairs sitt bilde "The majority of Syria's Islamist fighters claim to prefer democracy over an Islamic state". De påfølgende innlegg er preget av Charlie Hebdo.

Stopper der - men til herrene i Midt-Norge og Sør - har det egentlig noe å si om dette er en mann som ble drevet av sin masteroppgave eller andre intensjoner av mer politisk journalistikk - han er ihvertfall ikke godkjent av IS som annet enn salgsvare - jeg tenker at Erna og Brende-gutten skulle ha snakket med Israel - de vet å verdsette en jøde opp mot tusen arabere - ja, du kan jo ta en tlf. Kristiansen bare for å høre hva en nordmann er prissatt til i ISverdenen.

Vi gir ikke etter for krav, sier Erna. Nei vel - da vet vi det. Dette er vår nye hverdag. Kidnappinger kan skje hvor som helst i verden. Vi er salgsvare ut fra adresse - som noen er flyktninger - kanskje - ut fra adresse - andre garantert migranter.

Stordalen - hvor er du? Du er ikke offisiell norsk politiker. Slår du nummeret så kan du ordne en deal uavhengig av vår norske politiske holdning. Idag skal det samles inn summer til de vi ikke vet hvem er som oversvømmer vårt myndighetsapparat for denne bransjen. Hva med å bruke en brøkdel av denne summen - ta det gjerne fra migrantpotten og gi det til Stordalen slik at han kan finne mellommenn for dealen - kanskje vår mann i Larvik melder seg - slik at vi slipper å se en grusom snutt med en norsk mann i gul dress. 

Vi lever nå i en hverdag der alt kan skje hvor vi enn går og hvor vi kan ende opp som gissel - vet da at du allerede da er så god som død - gjør deg rede selv som det selvsagt svir å vite at Norge ikke bryr seg nok til å finne en kreativ løsning - tenk om mulig fortsatt positivt om nasjonen, men trolig vil du aldri mer få oppleve neste 17. mai.

Gå til innlegget

Er løpet kjørt for "vår" Mullah?

Publisert over 5 år siden

Ja, vi er vel mange som har undret oss over hvordan denne inntil nylig fritt-gående mullah har fått pleie sin hverdag av oss med her i naivismens blomsterdal. Nå er det mer muskler i Italia og nå rulles det tilsynelatende opp et omfattende nettverk

som med IS-tilknytning skulle skade både "blomsterdalen" og andre egnde mål for islam i rendyrket krig og sverdvariant.

Legger inn en snutt fra minst feb. 2013 der vi først møter IS-banneret, så "vår" Mullah og deretter en militant gruppe på ca. 50 mann.

https://www.youtube.com/watch?v=m17Lvivbkws 

Gå til innlegget

Klassekampen har Hareide som viktigste sak i artikkel: "Beredt til å trosse Frp." Vi har undret oss over hva som har skjedd med Hareide siden Merkel inviterte til migrantinvasjon, men vi skjønner nå mer og mer at han bare er politisk løpegutt for

en Bondevik som maner for at Frp ikke skal være en del av det politiske forliket om migrantene.  Den tidligere statsminister har tydeligvis glemt hva det vil si å sitte i regjering der Frp bl.a. har statsråder på viktige områder som finans, justis og integrering.    

Godhetsnaivistene frontes bl.a. av Krf og ingen andre enn Frp har tydelig tatt til orde for innstramninger og tiltak for å snu migrantstrømmen.  3 mnd har nå gått siden demningene brast fullstendig og Europa oversvømmes av folk som vi ikke vet hvem er eller hvor kommer fra har satt seg i bevegelse for selv å velge ut hvor de vil flytte inn.  Ingen har pr. idag funnet STOP-knappen og alt tilsier at dette vil fortsette inntil Europa som helhet og Norge som nasjon velger å våge en politikk som grenser til det inhumane.  Hvis ikke vil dette fortsette i det nærmest utømmelige med de konsekvenser det gir.  Dette har hverken Krf eller Frp noen politisk styring på, men signalene som blir gitt poltisk fra nasjonen Norge blir fanget opp av både migranter og industrien bak disse.

Regjeringen foreslår blant annet å omdisponere 4,2 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet til tiltak her hjemme – noe KrF-leder Knut Arild Hareide omtaler som «uaktuelt». Samtidig har Frp gjort det klart at dersom partiet ikke får betydelig gjennomslag for innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, vil partiet måtte gå ut av regjering. 

Her er vi da ved stridens kjerne og Krf og Frp er tydelige på at dette er vinn eller forsvinn.  Jo, Krf kan sikkert politisk mene det de sier og vi som har fulgt godt med partiet over år har vært urolig for vinglingen som såkalt sentrumsparti.  I den tid jeg stemte på partiet - et drøyt tiår tilbake, så var det så uvisst hvor de ville legge seg blokkmessig at jeg tok kontakt med fylkeskontoret - ble roet ned med at disse sosialistiske utspillene bare var å ta som en del av det politiske spillet - og at partiet ville legge seg til sjuende og sist der det i utgangspunktet den gang ble antatt - å ligge i sentrum.

Nå har partiet beveget seg i sosialistisk retning og det skjer koblinger som vi aldri tidligere kunne tenke oss - sett ut fra den kristne grunntanke - der f.eks. SV og Krf finner hverandre i byråd her i Bergen.

Nå er det gjerne ikke mye annet enn grunntanken som skiller en del av det Krf og SV bedriver av politiske utspill bortsett fra at man en gang trodde at Krf hadde med visdommen fra grunntanken inn i det politiske landskap, mens SV hadde mye av det samme,- men hentet fra en annen og mer religionsfiendtlig ideologi - men det er tydeligvis ikke så farlig lenger bare islam vokser seg stor og ukontrollerbar inn i hverdagen vår.

Krf har fått samme tonen i språket mot Frp som muslim-light Tajic kan prestere. Vil Krf at Frp skal vokse til SD høyder, så kan de bare fortsette å sende paria-kortet - det hjelper hverken migrantene eller verdens virkelige flyktninger et døyt. Hareide og Grande burde sammen med SV og MDG stilles i den nasjonale gapestokken i minst ei uke som advarsel for sine bidrag til nasjonal splittelse.

http://www.klassekampen.no/article/20151102/ARTICLE/151109996

Gå til innlegget

Migrantstrømmen

Publisert over 5 år siden

Legger inn til en link til kart som viser oss bevegelsene i migrantstrømmen inn over Europa over tid basert på data fra FN. Hvert punkt som til enhver tid beveger seg på kartet representerer 25 asylsøkere - altså tilsvarende en full buss. Du kan

klikke deg inn på f.eks. Norge - du skal få en link der du selv kan regulere farten på migrantstrømmen.  Tallene øverst viser hvor mange som har ankommet siden 2012. 

Det mangler data fra Danmark, Belgia, Østerrike, Spania, Finland, UK og to andre land.

FN anslår at i tidsrommet april 2011 - sept. 2015 er det en halv million fra Syria som har ankommet Europa.  I sept. var tallet 68734.  De neste denne mnd. i antall er Afghanistan med 20598 og Irak med 14120.

En oversikt i høy hastighet for hele Europa fremstår slik - beklager bakgrunnsmusikken, men det er islam som er på vanding inn over oss - vi vil etter hvert se svært så tydelig hvilke land som har fått de fleste

https://www.youtube.com/watch?v=T-lapy_hNxQ

Når du har sett halve denne snutten på 2:35 oppleves behov for mer kunnskap om hva som foregår - det finner du på linken her

http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere