Knut Nygaard

Alder: 68
  RSS

Om Knut

Er bare en "simple man" som er glad i Jesus og mennesker. Er gift med Sidsel og vi har fire barn. Vokste opp på Hamar og bodde 12 år på Gjøvik før vi endte opp i byen mellom de syv fjell...en by som vi trives i. Jobber i den kommunale barneverntjeneste og har gjennom årene gjort meg mange erfaringer i ulike miljø. Av og til tar skrivekløa meg og er opptatt av mangt innenfor etikk, livssyn, politikk og samfunnsspørmål.

Følgere

Obama som generalsekretær i FN?

Publisert over 5 år siden

Trolig er det ingen fare for det - trolig er dette bare arabisk sladder - ikkje veit eg, men tenk om det var en snev av sannhet i det . og ... er det i det hele tatt mulig? Det er kuwaitiske Al-Jarida som gjør et nummer av at president Netanyahu

vil motarbeide planer om å lansere snart avgående president Obama som kandidat til å ta over etter generalsekretær Ban Ki-moon som er ferdig i sitt embede ved utgangen av 2016. Også moderate arabiske regjerninger skal være enig med Netanyahu om at dette skal hindres - det er da med tanke på at president Obama er den beste presidenten Iran noen gang har hatt.

Det skal være godt i gang med sonderinger innen demokrater, republikanere og jødiske diplomater hvorvidt det å lansere Obama er noen (god) ide. 

Netanyahu skal ha gitt følgende uttalelse til avisen i Kuwait:  "“Wasn’t eight years of having Obama in office enough?” Netanyahu is quoted in the Kuwaiti daily as telling associates. “Eight years during which he ignored Israel? And now he wants to be in a position that is liable to cause us hardships in the international arena.”

I tillegg til Iran og dårlig diplomatisk kjemi så tilføres som sannsynlig at Obama's flørting med det muslimske brorskap og forsøket på å alliere seg med politisk islam er mer enn nok til å sende en eventuell lansering i retur.

Avisen viser til at Israel ved Netanyahu har kommet nærmere et samhold med de moderate arabiske nasjoner.

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Report-Netanyahu-to-lead-effort-in-thwarting-Obama-bid-for-UN-chief-440873

Hvis vi så ser på listen over tidligere generalsekretærer, så har det ikke vært noen fra Nord-Amerika.  Nå er jo FN for det første lokalisert til New York og USA er medlem av Sikkerhetsrådet som er de som godkjenner lansert kandidat. 

Listen over land som har hatt embedet er som følgende i stigende rekkefølge:  Storbritannia, Norge, Sverige; Burma, Østerrike, Peru, Egypt, Ghana og Sør-Korea. 

Jo, geografisk står gjerne Nord-Amerika for en utnevnelse av kanidat - men - både Canada og også Australia skulle være mer gangbare for verden anno 2017 enn Obama med sin historikk.

I tillegg kan nevnes at det ikke tidligere er lansert noen kandidat fra et land som er medlem av Sikkerhetsrådet - se for deg .. Putin?  - og - Sikkerhetsrådet har ikke for vane å avslå fremlagte kandidater - den jobben må skje før forslaget havner der.

https://no.wikipedia.org/wiki/FNs_generalsekret%C3%A6r

Gå til innlegget

Human rights oppgjør med godhetstyranniet

Publisert over 5 år siden

Jo, vi var mange som var innom "den barmhjertige samaratian" i de tider hvor det ikke var måte på hvor mye toleranse, barmhjertighet og naiv nestekjærlighet der vi - helst alle - skal tro på de beste hensikter i mennesker - at de var minst like ok

som speilbildet av en selv - de myke verdier - i sum stort sett verdier som av nyankomne muslimer anses som svakhet.  Her er det bare å vandre eller sykle inn og forsyne seg av de mest attraktive koldtbordene. 

I og med at vi blir ansett svake og er svake - vi vokter ikke våre ytre grenser - stille få krav - så vil islam iblant oss gå seg til i en fart som selv du ikke hadde forutsett.  Det av vi er svake og underkastende vil og smitte over på de etniske og vi vil se mange som vender seg til islam ut fra vurderinger om at de gir seg i lag med en stekere ideologi.   

Jeg er ikke medlem av statskirken, men jeg fikk med meg politikerbiskopen Gunnar Stålsett.  Jeg syntes det var ekkelt hvordan han brukte kirken og kappene som forkle for politiske budskap. 

Det følgende er skrevet av Sidsel Nesse: 

Kortversjon av «Den barmhjertige samaritan»

En jødisk mann blir overfalt av røvere og mange går forbi den halvdøde mannen uten å hjelpe. En samaritaner stoppet opp, stelte sårene hans og brakte ham til et vertshus. Han betalte verten for å stelle mannen og sa seg villig til å betale mer dersom verten hadde mer utlegg.

Denne historien vil Stålsett at vi skal lære av. Som Stålsett skriver: «Samaritanere og jøder hadde ikke noe med hverandre å gjøre. Han [samaritaneren] er en fremmed, med et annet språk, en annen tro. Det er ham Jesus gjør til rollemodell.»

Vi legger merke til at samaritaneren førte jøden til det nærmeste stedet han kunne få hjelp. Han påla ikke andre å betale for opphold og stell. Han ga heller ikke andre dårlig samvittighet fordi om de ikke bidro. Han gjorde det motsatte av hva en godhetstyrann ville ha gjort. Han betalte av egen lomme og ga beskjed om at verten skulle få flere midler om han anså det som nødvendig. Han forsøkte ikke å presse andre til å handle slik som han selv gjorde og fordømte dem heller ikke.

Hadde samaritaneren vært en godhetstyrann, ville følgende hendelser kunne ha utspilt seg

Samaritaneren ville tatt jøden med seg til vertshuset og bedt verten om å pleie mannen til han ble frisk. Dette måtte da skje på vertens bekostning. Hvis verten ikke hadde vært enig i at denne mannen nå var hans ansvar, ville han blitt definert som en ond person. Samaritaneren ville også ha framhevet at en god og rettskaffen mann ville gi jøden opphold også etter at han var blitt frisk, siden det var så urolig i jødens hjemtrakter. Jøden måtte selvsagt også få lov til å hente sin kone og alle sine barn slik at de også kunne bo på vertshuset.

Hvis verten hadde protestert og sagt at han ikke hadde plass, ville samaritaneren ha stilt spørsmål ved vertens hjertelag.  Der det er hjerterom er det nemlig også husrom. Samaritaneren ville også ha påpekt at verten burde gi mannen en jobb slik at han kunne forsørge familien sin. Hvis verten hadde protestert og fortalt at han allerede hadde store problemer med å gi sine egne sønner jobb, ville samaritaneren stilt spørsmålstegn ved vertens moral og påpekt at en god mann ville vise nestekjærlighet og barmhjertighet overfor de svake. Ønsket ikke verten framstå som en god mann?

Jesus manipulerte ikke

Slik jeg tolker bibelhistorien, utla ikke Jesus sine lignelser på en slik måte at han spilte på folks samvittighet. Han viste oss i stedet hvordan vi burde handle. Han følte seg ikke høyt hevet over dem som ikke gjorde som ham selv og foraktet ingen.

Noen godhetstyranner vil for eksempel forakte dem som vil hjelpe flyktninger i deres nærmiljø siden de selv betrakter det som mer høyverdig å hjelpe flyktninger til et godt liv i Norge.

En godhetstyrann vil for eksempel ikke selge bilen eller hytta for å hjelpe de nødstedte, men vil i stedet mene at andre (staten) må bidra. En godhetstyrann påpeker gjerne at de som er urolige for framtiden, er dårligere mennesker enn de som ikke er urolige. En godhetstyrann vil også ofte forakte dem som føler seg utrygge. Disse blir gjerne stemplet som fulle av fremmedfrykt eller fremmedfiendtlige, og en godhetstyrann mener at et godt menneske ikke vil la seg styre av slike følelser. Kort sagt vil en godhetstyrann betrakte det den står for, det den forfekter og egne ideer som høyverdige og rakke ned på dem som mener noe annet.

I et samfunn der mennesker blir stemplet som gode/onde ut fra en rekke parametre definert av dem som anser seg selv som «de gode», vil frykten spre seg. Når jeg hører folk si «Dette sier jeg til deg under fire øyne. Hvis jeg sier dette høyt, kan jeg nemlig bli stemplet som ond og egoistisk», innser jeg at godhetstyrannene har stor makt. Det er skremmende og en klar trussel mot demokratiet.

Jesus lærte oss hvordan vi kan påvirke på en ærlig og redelig måte – nemlig ved eksemplets makt. Han fikk aldri noen til å føle seg små fordi de ikke gjorde det samme som ham. Han rettferdiggjorde heller aldri seg selv eller dømte andre ut fra sine egne forestillinger. Tvert imot, han ba den som var uten synd være den «som kastet den første stein». Et eksempel til etterfølgelse?

http://www.rights.no/2015/12/godhetstyranniet/
Gå til innlegget

Alltid påkoblet

Publisert over 5 år siden

I dag våknet jeg med en inderlig takknemlighet over at vi, som troende, ikke ble overlatt til oss selv i vår vandring gjennom vårt jordiske liv. Ja, det er herlig å være frelst, født på ny og ikledd Den Hellige Ånd.

Guds sendelse av Ånden sidestilles med hans sendelse av Sønnen - Gal. 4:4-7 Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få barnekår. Og fordi vi er sønner, har Gud sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!

Vi, som er frelst, er løskjøpt fra lovens forbannelse og gitt inngang til en ny avhengighet der vi, som barn, er avhengige av Gud. Denne avhengigheten er sann frihet.

Jesus kaller Ånden "en annen talsmann" - Joh. 14:16 - og sidestiller ham dermed med seg selv og fremstiller det som en stor glede at Ånden skal komme - Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere evig.

Denne "annen talsmann" er ikke vår talsmann( advokat. trøster, hjelper, "tilkalt") overfor Faderen - det er det Jesus som er, men han er Faderens talsmann overfor oss.

Ved Den Hellige Ånd settes vi, som troende, inn i en forening med Kristus. Under Jesu jordeliv var disiplene hos ham - ved Ånden er vi nå i ham og han i oss.

Ved at Ånden føder oss som tror på ny, så etableres et nytt, umiddelbart gudssamfunn - vi blir gitt barnekår. Ånden er barnekårets Ånd.

"Alpha and Omega" - Israel and New Breed - nærmest en forsmak på himmelen.

https://www.youtube.com/watch?v=hLzX3rpbfSA

Alltid nærværende - du har Gud i deg...og du og Han har samfunn med hverandre. Du er aldri ensom. Et av Guds forbundsnavn er Herren den nærværende. Du kjenner deg ikke lenger forvirret for du har en visshet om at han bor i deg. Den du er på innsiden er ditt virkelige jeg. Skriften sier at ditt innvendige menneske - eller hjerte - har øyne. Paulus ber om at ditt hjertes øyne skal åpnes, slik at du ser den herlighet, som bor i deg (som født på ny) og som finnes hos Gud og som er gitt til deg ved den Hellige Ånd (Ef. kap. 1 v. 17-18).

Ditt innvendige menneske har og ører, slik at du kan høre hva Ånden sier. Den har og munn, så den kan tale om for deg hva Gud har sagt. Gjennom den Hellige Ånd; den tredje personen i guddommen, åpenbarer Gud sin vilje for deg i ditt aller helligeste- i din ånd. På dette vis blir vi ledet av Guds Ånd.

Ved å ha samfunn med den levende Gud så det former det deg individuelt Som kristne har vi ulike tjenester. Derfor kan det godt være at noen mer enn andre har dette kall i seg til å ta vare på de utstøtte og de som ligger nede, mens andre har f.eks. evangelisering, menighetstjeneste eller rene administrative oppgaver. 

I min hverdag - enten det er på jobb i barneverntjenesten eller når jeg tar f.eks. en tur ut - så er jeg alltid påkoblet.  Jeg håper jo at de fleste som tror kjenner seg slik, men jeg ble usikker.  Tenk hvis menigheten fungerte ut fra "alltid påkoblet".  Og for egen del - hvis "alltid påkoblet" kunne være frikoblet slik at de en møter i arbeid og kunne bli invitert og møtt på fritiden.   

I jula feirer vi og Jesu fødel. Årsaken til at Jesus kom var at han skulle beseire Satan og gjøre ham maktesløs. Det som skjedde når mennesket ved Adam falt i synd var at foruten å dø åndelig, så ble det også en trell under djevelen. Djevelen stjal kontrakten som mennesket hadde fått av Gud. Mennsket havnet i åndelig fattigdom og død. Før syndefallet så fantes ingen sykdom. Så snart mennesket hadde fallet begynte sykdom, hat, opprør og alt negativt å manifistere seg. Det var djevelens natur som hadde kommet over mennesket.

Så kom Jesus. Han ble føst til denne jord avlet av den Hellige Ånd og født av jiomfru Maria og på denne måten ble han som det står i Hebr. 2, 14 og 14 : "Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djelvelen, og befri dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv." Jesus hadde en jordisk mor og en himmelsk far.

Iblant tror vi at Jesus kom bare for å vise oss at han var Guds sønn, men det er ikke hele sannheten. Han var 100% Gud og 100% menneske. Jesus sier i Mark. 10,45 følgende om seg selv: "For Menneskesønnen har ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv i løsepenge for mange."

Hva hendte på korset? Ikke noe menneske ...ingen humanisme...ingen nyåndelighet ..ingen pasifisme...ingen sosialisme..kunne løse mennesket ut ...Jesus kom for å dø. Rom. 6,23 sier at: "Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre."

Altså kom Jesus, Guds sønn, som både var Gud og menneske. Han var 100% menneske og kunne derfor dø som menneskehetens representant. Han var 100% Gud og var derfor uten synd og kunne derfor død en stedfortrendende død...for deg ...og for meg. Han var uskyldig, men tok på seg alle andres synd; et syndoffer. 

Slik er nå jeg - i takknemlighet over at vi i vår vandring gjennom livet har en mulighet til å være alltid påkoblet i relasjon med det guddommelige.


Gå til innlegget

Hva vil skje i 2016?

Publisert over 5 år siden

Nye 365 dager står for døren. Hvert sekund skjer det noe verden rundt som gir små eller store overskrifter. Noen områder og tema framstår som mer alment forutsigbare - noen kan være tikkende og ulmende der en ny gnist gir fryktede og uønskede

konsekvenser - noen kan oppstå mer i øyeblikket som terror, angrep og opptøyer som kommer mer eller mindre fra det skjulte intet. 

Council on foreign affairs er en tenketank som prøver å se vår hverdag i utgangen av 2015 med et framtidig perspektiv på hva vi kan forvente oss fra hovedlevrandører til nyhetsbildet i 2016.  De har kommet fram til disse:

Here are the top items of concern:

• the intensification of the civil war in Syria;
• a mass casualty attack on the U.S. homeland or a treaty ally;
• a highly disruptive cyberattack on critical U.S. infrastructure;
• a severe crisis with or in North Korea;
• political instability in EU countries stemming from the influx of refugees and migrants;
• continued political fracturing of Libya;
• heightened tensions between Israelis and Palestinians;
• intensified political violence in Turkey;
• increased political instability in Egypt;
• increased violence and instability in Afghanistan; and
• continued fracturing of Iraq due to territorial gains by the self-proclaimed Islamic State and ongoing Sunni-Shia sectarian violence. 

Ikke veldig overraskende, men trolig ligger det i disse som er listet opp her et ment poeng i at disse bør det jobbes forebyggende i forhold til for de som ser seg involvert eller i mulighet til å bidra. 

Mange av oss på vd vil trolig reagere på at Ukraina ikke lenger er med på topplisten.  Mangt dreier seg om en i verdenssammenheng liten sirkel rundt de sentrale områder i Midt-Østen.  Videre - at Midt-Østen flytter inn i Europa.  Vi må ha i mente at listen i hovedsak er sett ut fra et USA perspektiv og ikke har samme nærhet til alt som vi kjenner på. 

Tja, hvordan var så forutsigelsene fra samme tenketank for 2015?  Trolig fanget ingen opp at Merkel surret med tanken om å ville invitere Midt-Østen? 

En oversikt over forutsigelser for 2015 på kartet på linken

http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/ 

Mangt i den lille sirkelen i Midt-Østen har kort avstand til staten Israel.  Vi er noen, som mer enn andre, har et våkent øye og hjerteforhold til nasjonen - som i dag - da trolig Israel har vært inne i Syria og ryddet opp i regnskapet knyttet til den libanesiske militante lederen Samir Kuntar.

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Israeli-officials-praise-reports-that-terrorist-Samir-Kuntar-killed-in-Syria-437840 

Dette som et eksempel på en hendelse som kan gi både ante og uante eskaleringer.

Hvor sterke brytninger vil Europa og Norge oppleve i 2016 er og vanskelig å fange opp.   Tror vi får fortsette å følge med på Hårstads utlegeninger og heller legge til og trekke fra etter vår egen vurderingsevne - i alle fall - enighet om at situasjonen i Midt-Østen og mellom muslimer sjia og sunnier vil være sentrale i 2016 - om Europa revner vil og være et tema.

Gå til innlegget

Asylindustrien

Publisert over 5 år siden

Selvsagt kan det være mange motiver som ligger bak det å være åpen for migrasjon i ukontrollerbare former. Vi merker nå at det nærmest ikke er måte på hva som kan benyttes til husing og førstebase for reisende og de som har vært tidlig ute har

allerede skodd seg bra på UDI's mangel på tankegang knyttet til mottak i tider hvor invasjonen når store høyder. 

Nå- er det noen som fortsatt tror på stor migrasjon og stille ymse mottaksmuligheter åpne.  Her i nabolaget kaster den pengesterke skipsrederdamen Torunn Økland seg ut i det og tilbyr den slottsllignende villaen sin - som hun trolig vil slite med å finne en kjøper for i disse mer varslede økonomiske nedgangstider - til disposisjon for asylindustrien.

Her et lite innsyn i herligheten som vil møte disse som har blitt programmert til Norge - her vil førstedestinasjon overgå de villeste fantasier - jungeltelegrafen vil ikke stå stille etter ankomst - her vil det bli fart i eventuelle reisende som fortsatt tviler.

http://www.bt.no/bolig-old/Mangemillionaren-er-lei-regn_-men-far-ikke-solgt-2821430.html 

Jo, vi skjønner at det kan være vanskelig å finne en kjøper som er villig til å betale ca. 80 mill., så hvorfor ikke dra inn litt ekstra? 

Boligen viste seg imidlertid å være vanskelig å selge. Etter lang tids forsøk på salg, gjorde Økland blant annet eiendommen om til et lite luksushotell, med seks rom til 2.000 kroner per døgn. Samtlige rom skal ha tilgang til egen balkong.

Ifølge VG gikk fristen for anbudskonkurransen om å opprette nye aslmottak ut fredag. Utendingsdirektoratet (UDI) ønsket seg 30.000 nye plasser. På sine egne nettsider opplyser UDI å få ha fått inn 115 anbud, 26 fra region vest, der Øklands villa skal være et av forslagene.

VG har avslørt hvordan investorerer har fått millionutbetalinger fra UDI for å leie ut akuttplasser for asylsøkere.

Gjennomsnittsprisen på disse plassene har vært så høye som 781 kroner per døgn, per beboer, og ligger nå på litt under 700 kroner. Ordinære mottaksplasser har en gjennomsnittspris på under 300 kroner.

Kan bli vanskelige overganger for eventuelle asylanter i denne villaen - trolig er det ikke spart på noe innvendig heller. Hun bestitter trolig fortsatt en liten ridderborg ute i Blomsterdalen - ja, bare hør på adressen - nærmere Paradis er det ikke mulig å komme, men den nok anvendelig for en håndfull enn dette luksushuset for hva skal asylanter tro etter mottak her? Hvordan blir overgangen til eget krypinn - eventuelt utreise til Langtvekkistan? Tror ikke dette fremmer integrering. Noen boliger mer enn andre hemmer fordi de skiller seg ut på en overdreven måte og ikke er representativ. Foreslår at Økland selger boligen - hvis mulig i økonomiske nedgangstider og kjøper seg en brakkelandsby eller et par tre fjellhotell som ikke går i hop økonomisk. Men - Økland værer penger og er villig til å ofre en villa hun har lagt ned mange kroner i, men trolig er ikke penger det store problemet for damen - det er nok et større problem hvor hun skal gjøre av de.

I nærheten av der jeg vokste opp vurderes det og å etablere et mottak.  På Åker gård, som har en ærverdig historie, holdt Distriktskommando Østlandet til.  Vi, som var naboer, hadde respekt for det bevoktede området og holdt avstand.  Hva borgere i nærområdet vil gjøre etter at også denne dels verneverdige bygningsmassen blir mottak vites ikke, men også her har industrien tro på vedvarende vandring og pågang av reisende.

http://www.h-a.no/nyheter/naermer-seg-mottak-paa-aaker-gaard 

Hørte på nyhetene på vei til jobb at det varsles av ordførere fra alle partier om at det er plass til flere reisende.  Noe sier meg at det er svært få som tenker så langt at de tar med omkostningene på sikt og f.eks. tenker hvor blir det av en asylant etter ferdigbehandlet søknad? 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere