Knut Nygaard

Alder: 68
  RSS

Om Knut

Er bare en "simple man" som er glad i Jesus og mennesker. Er gift med Sidsel og vi har fire barn. Vokste opp på Hamar og bodde 12 år på Gjøvik før vi endte opp i byen mellom de syv fjell...en by som vi trives i. Jobber i den kommunale barneverntjeneste og har gjennom årene gjort meg mange erfaringer i ulike miljø. Av og til tar skrivekløa meg og er opptatt av mangt innenfor etikk, livssyn, politikk og samfunnsspørmål.

Følgere

"Du er miraklenes Gud"

Publisert rundt 5 år siden

Noen av oss har kanskje fått med seg forkynnelse og lovsang fra Jesus Culture med base i Bethel Church i Redding, California. De har siden starten i 1999 fartet verden rundt med et radikalt helovergitt budskap og lovsang som vitner om det samme.

Særlig den yngre garde av troende har disse på øret.  Grunnstammen i Jesus Culture er Kim Walker-Smith og Chris Quilala.  Sistnevnte ble gift med Alyssa og de har flere barn - det siste barnet kom for tidlig18.09

https://www.facebook.com/chrisquilala/photos/a.10152422799055792.1073741826.112949365791/10153573076370792/?type=3&theater

og ble siden et forbønnetema verden rundt.  Etter 3 mnd. ebbet livet ut og er nok et bevis på at vi kristne ikke er fri for livets motbakker. 

I går var jeg innom den siste CD''n til Jesus Culture der Chris Quilala innleder sangen "Miracles" med å proklamere nødvendigheten av å holde opp som sannhet Guds ord selv om en selv har fått erfaring med livets utfordringer og skjørhet.  En herlig sang som satt inn i denne forhistorien og dere som har facebook kan jo bla litt og skjønne at det er ikke lett å reise seg til denne proklamasjonen så kort tid etter. 

https://www.youtube.com/watch?v=RDyMy5tXfMQ

Vi, som troende, kan vitne både om motbakker og at Gud er miraklenes Gud - motbakkene til tross - og personlig har jeg hatt mer enn nok - er at Gud er miraklenes Gud - det er dette vi holder oppe som sannhet og gir videre til de som akkurat nå befinner seg i en av livets motbakker.

Gå til innlegget

Barnevernsansatte og trusselnivå

Publisert rundt 5 år siden

Jeg er og sterkt kritisk til at Partiet De Kristne kaster seg på denne kampanjen i en barnevernssak. Trusselnivået i barnevernet burde være et fellesanliggende for alle politiske partier å holde nede - ikke å bidra til å hause opp.

Det har i det siste vært mye sagt og skrevet på vegne av en norsk/rumensk familie som mest sannsynlig har fått sine barn midlertidig sikret i barneverntjenesten i påvente av en trygg vei videre enten via dialog og sikkerhet for at foreldrene har endret seg til troverdighet m.h.t. slik jeg har forstått det anvendelse oppdragervold/impulsiv vold som her til lands gikk ut på dato for ca. 30 år siden - minst - eller at det ikke er mulig å fremskaffe slike endringsbevis og barna går fra midlertidlig til mer varig plassering. 

Istedenfor å gå i dialog med barneverntjenesten - innrømme sin brøde helt eller delvis og akseptere tiltak som gjør det mulig å tro de på endring, så har en heller gått til fronting av saken som  den om mulig skal endre barnevernet i Norge slik at det blir en mindre trussel for familier som ikke er vant til denne slags norsk myndighetsutøvelse. 

Det er særlig land i Øst-Europa inkl. de baltiske stater som sliter med å ta inn over seg at i Norge så er det norsk barnevernlov og medfølgende nasjonale føringer som gjelder. 

I og med at denne omtalte familien skal være kristne, så har deler av kristenverdenen kastet seg på kampanjen mot Gestapo-metodene som norsk barnevern utfører.  Brukte gårsdagen på et kommentarfelt knyttet til følgende overskrift i Dagen:  "Gestapo-metoder fra barnevernet"

http://www.dagen.no/Nyheter/sterk-kritikk/%E2%80%93-Gestapo-metoder-fra-barnevernet-297679 

Som dere ser så var det noe rumensk interesse.  Tonen var imidlertid god - ja, bedre enn det som den pleier å være på vd på dette tema.   

Vi i barnevernet er selvsagt klar over at vårt virke kan sette i gang sterke følelser.  Vi vet og at mennesker kan glemme at vi er ansatt og nærmest tro at vi personlig er ute etter de.  For egen del hadde jeg i lang tid mitt navn knyttet til en slik barnevernkristisk side - rett og slett fordi jeg var den personifiserte saksbehandleren - en sak som var innom nyheter både på tv og i media ellers bl.a. fordi den inneholdt såvel kidnapping som kirkeasyl.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Smapenger-i-erstatning-etter-Knut-saken-2473875.html

Nå leser jeg i VL at leder i partiet De Kristne, Erik Selle, på sin facebook har kastet seg på kampanjen utsprunget fra nevnte sak og at han har lenket til en side som viser bilde og navn på de som en mer generelt barnevernhatende blogg har funnet er de ansvarlige for at barna pr. dags dato ikke er hos sine foreldre, men er plassert i barnevernets regi ut fra et vedtak som trolig er gjort etter en paragrag i lov om barneverntjenester - trolig     § 4-6 andre ledd:  "Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. 

Vi i barnevernet har hatt  hatlister på nett så lenge det har vært mulig.  Langt etter pensjonsalder og skifte av stilling ligger navn på tidligere barnevernere tilgjengelig.  Nå er det jo ingen som vet om noen leser disse i stor grad, men hensikten kan oppnås alt etter som mennesket er skrudd sammen - noen tåler ikke den merbelastning yrket medfører - tar trusselnivået på alvor og skifter beite. 

Vi skal til en liten kommune i Sogn der navn og bilde at både barnevernere og andre - bl.a. rektor på den skole der trolig barna bekreftet voldsbruken - kontaktlærere til barna som trolig deltok som trygghetspersoner i samtaler barna hadde om forholdene hjemme - ordfører og rådmann er mer perifere etter min vurdering, men så kommer det bilder på de som utførte jobben sin i samsvar med norsk lov - 3 kvinner - med navn og bilde.  Også disse på skolen vil bli sett som medløpere særig hvis meldingen og kontakten ble etablert via de til barneverntjenesten.  Her er jo de i embeds medfør i en situasjon hvor de ikke kan sitte på eventuell informasjon om vold og overgrep.

Slik blest denne saken tydeligvis er opphauset til av foreldre og medspillere, så er jeg der at nå  vurderer jeg det dithen at det er tråkket over en grense.  Vi lever i en stadig mer internasjonal hverdag og Mangfoldssamfunnet vokser seg til i riket - en dag er jeg nærmest på besøk i arbeidstiden en eller anne plass i Afrika før lunch for deretter å være i Øst-Europa etter lunch.  I hjemmebesøk er vi uten sikkerhet og selv om vi er to har vi ingen sjans hvis noen vil  - og utenfor arbeidstid så .... 

Jeg synes det ikke lenger går med denne type uthengning - jeg er og sterkt kritisk til at et parti kaster seg på denne kampanjen på denne personifiserte måten.  Trusselnivået i barnevernet burde være et fellesanliggende for alle politiske partier å holde nede - ikke å bidra til å hause opp.

Gå til innlegget

"De vantro troende"

Publisert rundt 5 år siden

De fleste av oss på vd har hørt eller fått med seg navnet Reinhard Bonnke og hans evangeliseringskorstog i Afrika. Bonnke gir Markus 16 innhold, mening og retning - vi skulle gjerne ha gjort noe - litt - som minnet om han, men ... i steden gir han

oss mest ... dårlig samvittighet.  Disiplene var disipler og Bonnke er Bonnke.  Nå er Reinhard 75 år og har for lengst gitt stafettpinnen i organisasjonen Christ for all nations videre til mannen som en gang jobbet på lageret i samme organisasjon - David Kolenda.  Det er mang en Guds mann som har fått store oppgaver fordi en var tro i de små.   

Bonnke var i romjula i Kansas City der også jeg var store deler - på nettet. 

Reinhard begynner i Markus 16 der temaet til å begynne med er "De vantro troende" i versene 11 og 13.  Den andre gangen var Jesus riktignok i en annen skikkelse, men...  Det var disse "vantro troende" som like etter fikk Jesu befaling om å "Gå" - handle på Guds ord - bring evangeliet til all skapningen i v. 15.

All ... fornuft og visdom skulle tilsi at disse 11 "vantro troende" ikke var det rette mannskapet å gi denne befalingen til, men Jesus visste at de ville bli utruset og få kraft etter at Den Hellige Ånd hadde kommet - de var hans vitner og i v.20 gikk de ut og forkynte overalt.  Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med.

Noe må ha hendt mellom v. 14 og v. 20 - det er Apostlenes gjerninger kap. 2.

Bonnke mer enn noen minner meg om at vi, som troende, har fått og er utruset for annet enn å sitte på .....

Gud venter på at du og jeg skal handle.  Gå!  Når du får grønt lys trenger du ikke å sitte på en skriftelig godkjenning fra trafikkmyndighetene om hva du skal gjøre.  Du handler som forventet. 

Bonnke tar opp "vent på Herren" - kulturen som et hinder - gjerne et mer selvkomponert  - som hinder for handling på Ordet.  Han er innom dette med - hvorfor er det ingen vekkelse - hans svar er: Jo, fordi det er så mange bøker som er skrevet om dette temaet - bøker fører enten til passivitet eller handling - Ordet fører til handling.

Vekkelse er noe som følger etter at Ordet blir forkynt og Herren bekreftet det med tegn og under.

Et ikke-forkynt budskap er ikke noe budskap.  Det er som en uåpnet livgivende medisin som står urørt ved siden av sengen til en døende mann.  Når vi preker så åpner vi for medisinen som administreres gjennom Ordet.  Ikke følg eller lytt til en "parkert" pastor.  Jesus sitter ikke med tilskuerene - han sover ikke med søvngjengere - han går med de gående og han arbeider sammen med arbeidere. 

Bonnke går over til å snakke om budskapet.  Disse som går har ikke med seg et budskap som fornærmer tilhørerene.  Vi har med oss de gode nyhetene.  Jesus kom for å frelse syndere.  Det er ikke et budskap om fordømmelse - det er et budskap om frelse.  Jesus er den gode nyheten. 

Hvis vi preker det apostlene gjorde, så får vi de samme resultat.  Et evangelium som har kraft som fører til bekreftelser av Ordet.

Budskapet først - så bekreftelsene.  Gud kan ikke bekrefte noe som ikke er uttalt.  Jesus kan bare bli det som preker ham til å bli.  Si at han er en frelser, så bekrefter han det.  Si at han helbreder sykdom, så gjør han det.  Si at han er en som setter fri, så gjør han det.  Si at han den som kan døpe deg med Hellig Ånd og ild, så gjør han det.  Den Hellige Ånd vil bekrefte alt som er blitt utalt.  Den Hellige Ånd velsigner alltid det som vi uttaler om Jesus.  Det som ikke blir uttalt kan ikke Den Hellige Ånd velsigne.

Bonnke sier at det er dette han har handlet på - at dette ikke er noe han har uttrettet - det eneste han har gjort er å handle på Ordet.  Dette er en åpen dør til denne tilgangen og medvirkende medvandringen for oss alle.  Vi, troende, er flinke til å begrense og innskrenke det området og den tilgangen vi alle har.  Det er nærmest som vi har låst oss selv inne og ikke går inn på "lageret" og bringer fram en hverdag som kan være like mye i tråd med Ordet i hjemlige trakter som for de store masser en eller annen plass i Afrika. 

Bonnke har også en gang i tiden vært pastor i en "mirakel-fri menighet" og han la skylden på menigheten - de har så lite tro.  Han har siden skjønt at det var hans egen uvilje og mangel på tro som gjorde at han fikk kalde føtter og trakk seg innvending tilbake selv om han pliktskyldig ba for den syke. 

Det som forandret denne hverdagen i den "mirakel-frie" menighet var at Bonnke ble løst fra de nærmest selvpålagte begrensninger og innskrenkninger.  Når Den Hellige Ånd kommer over deg, så vil du bli et nytt menneske.  Bonnke forteller at dette ble tvunget på ham, da en Guds mann trakk seg som forbedrer etter å ha kjent det rett fra annonsert møtevirksomhet og Bonnke ble igjen alene med alle de syke som hadde ankommet møtelokalet.  Fra da av tok han selv tak i Ordet og trodde Gud for at Han virket med - selv om det aldri tidligere hadde skjedd et mirkael.   Jesus reiser ikke - han er til stede.

Dette - og mere til - finner du her.  Du kan gjerne spole deg fram til 7 min.

http://www.ihopkc.org/resources/asset/2015_12_31_1900_MSG_ONETHING/auto/true/

Gå til innlegget

Så nylig en film som er bygd på en sann historie - "The Cokeville Miracle" - som ligger i sin helhet på you tube. Vi har gjennom årene hørt og sett gjennomførte skolemassakre som kan minne oss miniutgaver av det ABB var i stand til på Utøya.

Den planlagte skolemassakren på det lille, men sterkt troende stedet Cokeville ligger i delstaten Wyoming.  Totalt 506 innbyggere.  Fredag 16 mai entret tidligere mashall på stedet David Young (43) grunnskolen sammen med sin kone, Doris og tok 136 barn og 18 voksne - i hovedsak lærere - som gisler. 

David hadde i 1979 vært eneste politimann i Cokeville i 6 mnd..  Han mistet jobben p.g.a. sin tjenesteutførelse.  Han flyttet til Tuscon, Arizona og bygde opp erfaringer med utvikling av bomber som ble prøvd ut - alle med suksess. 

Den dagen paret Young ankommer skolen har de med seg en bensinbombe og fire rifler.  Hevn for å mistet stillinge fremkommer ikke å være motivet, men et religiøst konsept kalt Brave New World. trolig filosofert ut fra Aldous Huxley som skrev en roman med denne tittel i 1931, 

Legger inn en link til en gjennomgang av Brave New World der det fremkommer som trolig at David Young ville eksperimentere med å sprenge disse barna - det er de som er viktige - i lufta og så gjenskape de i en slags reinkarnasjon der han - som mange andre - tror han mer eller mindre kan konkurrere med Gud.  I Brave New World er Mahayana buddisme og karma den religiøse undertonen.

http://www.academia.edu/5424968/Theme_and_Tone_in_Aldous_Huxleys_Island_and_Brave_New_World 

Young kjente til at familiene og barna til disse oppe i Cokeville lå over gjennomsnittet i intelligens.  Han hadde og ved seg en tanke om at samholdet på det lille stedet var slik at truer du en - så truer du alle. 

Ved ankomst skolens kontor leverer han et manifest med tittel "Zero equals infinity" med referanse til Sokrates og Shakespeare- og annonserer at dette er revolusjon.  Paret Young fikk kontroll over alle lærere og elever - samlet dem i en hall og rektor var løpegutt på et håpløst gisselkrav - fikk rom til å varsle, men på det lille stedet er det få å varsle.   

Ulikt Utøya og de fleste andre skolemassakre ble resultatet i Cokeville - 2 døde og 79 skadde.  For de involverte skjedde det mirakler.  Både barna og de voksne varslet Gud. Det var og det som lå nærmest for foreldrene. Barna fortalte om englers nærvær som sa hvor de skulle forflytte seg - nær vinduene - noen fortalt om ledelse av ukjente til trgghet og så var de ikke der lenger.

Fra wiki: 76 of the hostages suffered injuries, mostly flesh burns and other injuries from the exploding bomb. Several children reported seeing angels in the classroom that day, including many children who claimed to have seen a "beautiful lady" who told them to go near the window. Other children reported seeing an angel over each child's head.[6] Investigators discovered that only two of the bomb's five blasting caps went off, and if it had worked properly, the bomb would have blown off the side of the building and many more would have been injured or killed. 

Noen utdrag fra 6 vist til i avsnittet over som er en artikkel i forbindelse med en markering 20 år etter:  "The book's title, "Witness to Miracles," conveys the community's certainty that random luck had nothing to do with the town's good fortune. And just to drive home the point, the front cover includes, in letters that stretch from top to bottom, the words "In God We Trust." 

D.v.s. at i denne bygda var og er de 100% sikker på at det som ble resultatet er et mirakel der engler og Guds nærvær grep inn og ikke flaks.  Hvis vi drar dette et hakk videre, så vil det si at en kristen grunnskole ville ha en mulighet til denne type nærvær mens de fleste andre skoler ikke ville tenke muligheten av guddommelig inngripen åkkesom.  Dette er barn og det var de som tok et selvvalgt initiativ til å be.  For å gjøre det så måtte de ha en god posjon barnetro - det er denne HEF forsøker av all kraft å fjerne.  Overfører vi det denne bygda representerer så finnes det vel knapt ei bygd i Norge som ville ha handlet på denne måten i 2016, men tilbake i 1986 .. trolig.  Tidsånden flytter oss stadig nærmere mørket.

For meg, som troende, kan det og være noe utfordrende at disse i denne bygda for det meste holdt til i en menighet - en mormoner-menighet - men det sier meg noe om evnen til og opplevelsen av åndelig samhold i en krise.

http://www.deseretnews.com/article/635207589/Cokeville-recollects-miracle-of-1986.html?pg=all 

Legger inn en link til en bloggside som redigeres av en av de 154 overlevende der hun forteller sin historie.

http://www.cokevillemiracle.com/movie.html 

der hun går igennnom fakt og fiction i en film som ligger åpent tilgjengelig på you tube med tittel "The Cokeville miracle" - også nedenfor

https://www.youtube.com/watch?v=6CsIiR2fnoE 

Tror vi virkelig at Gud vil og kan gripe inn?  Tror vi på bønn i konkrete kriser?  Filmen bringer og inn et element som særlig blir formidlet barn - englers nærvær og aktive deltagelse i farer - er dette på vei ut redigert av tidsånden? 

Se filmen - en sjelden åndelig pust inn i en stadig mer uoversiktelig og uforutsigbar verden/hverdag.  Du aner gjerne hvem de 2 døde var?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere