Knut Nygaard

Alder: 68
  RSS

Om Knut

Er bare en "simple man" som er glad i Jesus og mennesker. Er gift med Sidsel og vi har fire barn. Vokste opp på Hamar og bodde 12 år på Gjøvik før vi endte opp i byen mellom de syv fjell...en by som vi trives i. Jobber i den kommunale barneverntjeneste og har gjennom årene gjort meg mange erfaringer i ulike miljø. Av og til tar skrivekløa meg og er opptatt av mangt innenfor etikk, livssyn, politikk og samfunnsspørmål.

Følgere

"Dra hjem att! Dra hjem att!"

Publisert over 3 år siden

Mansour Talibi - opprinnelig fra Iran - skal dele et budskap fra podiet til SIAN under deres besøk på Gjøvik nå i helga som var. Og det var dette som møtte han. Jeg har bodd 12 år av mitt liv på Gjøvik og joda - det er generelt ikke noe vondt i folk fra denne byen, men noe sier meg at disse

som møtte fram her gjorde det dels for underholdningen sin skyld - det skjer ikke allverden i denne Mjøsbyen - dels fordi lokalpressa til AP hadde fyra godt oppunder antistemning - lagt inn budkskap med de vanlige sjablongene nazister, fascister ( det er nok mange i denne "vend hatet ryggen" som ikke vet hva det betyr eller hvor dette kommer fra) - noen er der mest for å skate og noen er der både for å snu ryggen og undersøke litt hva budskapet egentlig er. 

Jeg har bare sett denne voldssnutten med motdemonstranter og politi.  Video viser hvem som hater og hvordan dette gjennomføres i en situasjon der poltiet på Gjøvik ikke har vist dømmekraft og hatt en plan for hva hvis? 

 https://www.oa.no/gjovik/innvandringspolitikk/sian/kaotisk-under-motdemonstrasjon/s/5-35-503026  

Idag er den kjente forskeren Lars Gule den som er i OA for å nedsable budskapet til SIAN.  "Denne SIAN talen er noe av det verste jeg har lest".  Ikke vet jeg hva Gule gjennom et rimelig langt liv har lest, men hvis dette er det verste, så må smerteterskelen være lang.  

Jeg har aldri hørt SIAN snakke, men forskeren ga meg studiemotivasjon.  Jeg hørte på Stig Andersen og delvis Talibi.  I motsetning til forskeren fant jeg dette budskapet for det meste samsvarende med mitt eget.  Du kan jo finne ut selv - om dette er det verste du noen gang har hørt.  Videoen viser imidlertid atypisk totenoppførsel når de blir invitert til noe som kan smake av annerledeshet og gøy.  Det er som fæst på lorda'n uten alkohol, men med mulighet for litt ablegøyer.

https://www.youtube.com/watch?v=UCp368lHDEc 

Helt i innledningen her sier Andersen noe viktig.  I og med at SIAN stort sett sier det jeg og andre kan streife innom i våre tekster - i og med at Sverigedemokratene er oppe i 25% i målinger, så faller sjablongene "nazister, fascister og rasister" vekk - vi er bare glad i landet vårt slik som det framstår idag med sine friheter og fred - vi ønsker at dette i minst mulig grad skal forringes og endres - vi ser at ideologien i islam er en trussel for suksess eller ikke for det pågående Mangfoldssamfunn, men vi håper på saktegående endringer i et omfang som gjør at vi - som nasjon - i mest mulig grad kan stå sammen og enes om prosjektet og jobbe mot det samme mål - at alle som er borgere av riket er inkludert og skal møtes med respekt.  Respekt var det lite av på Gjøvik, men som Andersen det er mange som er helt i meningsgate med SIAN, men våger ikke å si det høyt - men - hvis dette går av skaftet, så våkner også menigmann - her skulle vi gjerne hatt en lokalkommentar fra Danielsen.  

For egen del kjenner jeg at jeg blir mer og mer oppgitt og stridslysten ut fra væremåte, holdning og adferd hos det som kalles ytringsfrihetens motdemonstranter - og det skulle jeg gjerne ha sluppet.  Dette er nærmest påtvungen radikalisering.

 

Gå til innlegget

Dylan i klinsj med Psycho

Publisert over 3 år siden

Jeg er ikke av de som bruker 9000.- på et navneskilt på bilen, men noen gjør det - og så langt har jeg observert Dylan og Psycho. Jeg så for meg en eventuell skademelding ....

Men .... jeg har vært innom tanken.  Hvor personlig og for den del ... kreativ ... ville en være for å formidle noe ... eller kanskje ikke ... på et bilskilt?  

Kanskje ikke så lurt å velge .... "Sylvi" - eller "Israel" - "Jerusalem" er trolig mer akseptabelt ved parkering og flyt i trafikken.

Trolig er ikke "Trumper" et for bilen godt valg.

Det å velge "Jesus" kjenner jeg ville føre til en forpliktelse til til enhver tid å holde fartsgrensene og kjørereglene - kanskje ta opp en og annen hiker - hvis de fortsatt finnes - gi vann eller cola zero til de en ble ledet til etter veien - stoppe og invitere til forbønn ved ledelse av DHÅ - o.s.v. - noe av dette er helt greit, men ... jeg kjenner jo meg selv og jeg er ikke helt "Jesus" i trafikken 24/7.     

Mer avdempet er nok f.eks. "Grace" og "Everlasting", men ... en bil varer jo tross alt ikke evig.    "Love" kan misforstås i alle varianter.  

Dette var ikkje lett - tror jeg ender opp med "Turtle" i tilfelle jeg skulle få politiet i speilet..... 

Dette var meg .... og 7 bokstaver eller bokstaver i kombinasjon med tall kan fort bli noe som ligner på et passord du bruker titt og ofte - for det ligger gjerne noe personlig i det.  

Gå til innlegget

Jeg vet jo at det mange som er tvilende til at Gud virker med når det inviteres til forbønn. Jeg vet og at det er mange som argumenterer med at dette ikke lar seg verifisere - at det er situasjon mer enn Guds inngripen som gir en kort opptur og så er det selvsagt 110

argumenter av ulik kategori fra alle hold om at akkurat denne forbederen - denne menigheten - denne greina på Kristi kropp - i det hele tatt - "noe" - ved det hele gjør at en hverken kan anerkjenne miraklet som sådan eller kjenne glede ved det som skjer. 

Igår datt det ned en snutt på min facebook hentet fra noe som skjedde på lørdag i et møte ledet av Billy Burke som utseendemessig minner mest om en svenske i en Astrid Lindgren film av gammel årgang.  Mer om han finner du her

https://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Burke_(evangelist

men det er snutten med denne kvinnen og rammen rundt som skaper troverdighet om at dette er et mirakel - jeg er selvsagt åpen for at ikke-troende tenker annerledes - men se selv først - 13 min. - og kommenter dernext.

https://vimeo.com/222998334  

Vi har altså vært med Joan på et møte der det skjer mangt på 13 min., så var det dette med eventuell placebo og andre innvendinger - her er Joan dagen etterpå.  Skal dette være fake, så må Joan være skuespiller i Oscar-klassen. 

https://vimeo.com/223039483

Gå til innlegget

Vi har - enten vi liker det eller ikke - fått islam iblant oss. Noen er likegyldige - andre aktivt modererende - noen jobber for at vi skal akseptere islam som en nær slektning og noen avviser dette og sier det en farlig ideologi - den største trussel for vår framtid.

Her i Europa er det et skille mellom øst og vest.  Vi i vest er alt fra aktivt inviterende og tilrettelegger for en implimentering av islam til mer "dette slipper vi ikke unna uansett", men med forsøk på å dempe pågangen ved aktiv grensevokting.  

Nasjonene i øst er klar på at de ikke ønsker islam iblant dem.  Slovakia ønsker ikke islam inn i nasjonen.  De er ikke villige til å følge EU direktiv og vil ha oversikt - om mulig.  Pr. idag er det registrert ca. 2000 medlemmer av islam.  Slovakia har vedtatt en lov som sier at en religion må ha minst 50000 medlemmer for å kvalifisere for statssubsidier.  Slovakia har 5,4 mill innbygger og 62% anses som katolikker.

Den tidligere shariaprofessor Sam Solomon sier at islam er 80% politikk som reiser under bekvemmelighetsflagg som religion.  Han kan koranen utenat.  Islam har 1400 års presendens for å kalle seg en religion. men en kan godt diskutere om ikke den er mindre religon enn Scientology som ikke er noen godkjent religion.   

Islam er et sosio-politisk system - det er sosio-religiøst - det er sosio-økonomisk - det er sosio-kunnskap og utdanning - det er sosio-lov og justis - det er sosio-militært ikledd en kappe av religiøs terminologi.

Dette ideologiske samfunnssystem ble påtvunget mennesker ved sverdet.  Islam betyr fred - og fred kan det bli hvis en aviser seg alt sitt eget og underkaster seg dette samfunnssystemet.  Etter hvert som demografi tilsier det eller dumsnillheten til vertsland tilsier det, så vil sharia bli implimentert og islamisering utbre seg.  

Mennesket - muslimen - er overlatt til seg selv.  Denne har ingen kraftkilde eller åndsrelasjon.  Det er religiøse plikter alene som kan bidra til et menneskets eventuell forandringer.  Her er det ingen kristen Gud som vil søke etter den fortapte.  Her er det ingen Hellig Ånd som er din medvandrer gjennom livet.  Vi som tror på den kristne Gud har fått troen i gave - noen tar imot - andre ikke.  Den er ikke overlatt til deg.  Vi var før under forbannelsen - nå - i dette liv er vi ikledd Hellig Ånd og kraft.  Vi har vår identitet i Kristus i en aktivisert relasjon.

Muslimen er som oss - har sine feil og mangler - sine opp og nedturer - det er ikke denne som er trusselen - det er idologien i islam.

Legger inn en snutt med denne tidligere sharia professor der han tar for seg de islamske doktriner og vurderer de opp imot kristne.  

https://www.youtube.com/watch?v=6O2IUwu22CE

 

 

Gå til innlegget

Jeg sliter med de vurderinger som kommer fra det hvite hus knyttet til president Assad. Retorikken er mer og mer lik den som ledet opp til leiemorderoppdraget utført av bl.a. norsk deltagelse via NATO, men her er landskapet ennå mer brokete - Russland er involvert og skulle vel egentlig sammen med USA håndtert IS og noen av de 27 andre involverte gruppene sammen.

G7:  "Assads regjerningstid nærmer seg slutten."  Utenriksminister Tillerson gir Russland beskjeden - Assad er ferdig i Syria.  Ja vel, men ingen kan vel si at det er opp til disse 7 - Canada, USA, Tyskland, UK, Italia, Frankrike og Japan å avgjøre hva som er løsningen på det som foregår i Syria.  Russland er som kjent suspendert fra disse møtene.  

Syria har en akse i støtte fra Iran og Hizbollah.  Alle 3 - Syria inkludert - har i roligere tider fokus på den lille naboen ut mot havet - Israel.  Det å fjerne Assad - vil trolig destabilisere mer enn avhjelpe Israel i det videre løp.  

Tyrkia er - som vanlig - dobbel i sin kommunikasjon og sine handlinger.  På den ene siden tar de mot olje fra IS som gir islamistene penger til å rekruttere og krigføre - på den andre spiller de på lag i samordningen av hjelp.  Assad gir uttrykk for at han i Tyrkia har en aktiv motspiller som er i bunn og grunn lojal mot Muslim Brotherhood.

Det framgår at president Trump gjennomførte sin bombing i Syria etter breifing av UK - i så fall - er enighet mellom UK og USA avhengig av å fjerne president Assad - og i så fall - hvorfor?  

Hvis Nrk ikke driver med fake news så skal president Trump ha sagt at president Putin støtter en ... ond ... person.  Så langt har vel ingen helt klarhet i hvem og hva som gjorde at det ble et tema at det fortsatt fantes kjemiske våpen i landet.  Jeg er av de som har hatt vansker med å plassere Assad i den værste kategorien - de som opplagt skal fjernes og jeg hører ham heller ikke slik - her i samtale med kinesisk media 10.03.17   

https://www.youtube.com/watch?v=5kbu6coqreE  

Jeg kan være enig i at det viktigste er at det blir fred i området - her høres det mer og mer ut som det viktigste er å fjerne Assad og hans familie - selv om det skulle sette verdensfreden i fare ved å utfordre Russland og Iran maksimalt.  For meg høres det umulig ut at USA skal bestemme hva Russland skal gjøre - jo, greit - ta Assad - om Russland aktivt støtter >Hizbollah vet jeg ikke, men landet er nok fornøyd med at Israel og USA lar Iran være i fred.  Putin sier at forholdet til USA har blitt verre med Trump.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere