Knut Nygaard

Alder: 68
  RSS

Om Knut

Er bare en "simple man" som er glad i Jesus og mennesker. Er gift med Sidsel og vi har fire barn. Vokste opp på Hamar og bodde 12 år på Gjøvik før vi endte opp i byen mellom de syv fjell...en by som vi trives i. Jobber i den kommunale barneverntjeneste og har gjennom årene gjort meg mange erfaringer i ulike miljø. Av og til tar skrivekløa meg og er opptatt av mangt innenfor etikk, livssyn, politikk og samfunnsspørmål.

Følgere

Hvorfor??..ikke f.eks. ..Congo..KN??

Publisert over 11 år siden

Er det flere enn meg som noen ganger undres over hvorfor den pågående konlikt mellom palaraberne og Israel så og si har enerett på mediabildet; politikeres utenrikspolitiske synspunkter og ...ikke minst...hvor vår nestekjærlige bistandskapital skal havne?

Er de palarabiske områder å regne som et av Norge annektert ekstrafylke?

Nå har jeg via "gutta på tur" kommet over et konfliktområde som tilsynelantende har gått meg..og mediabildet...hus forbi, men CNN har fått med seg at i dette "turistområdet" har det gått med 5 000 000 menneskeliv (og dette tallet er ikke prutbart)...

http://www.youtube.com/watch?v=wPzyyHdeyMk

http://www.youtube.com/watch?v=IhFYD8UKVg8

Det er jo rett og slett det samme som om hele Norges befolkning skulle ha blitt drept...hver eneste en.  Kanskje ikke så rart at de prøver å få et sugerør ned i oljefondet vårt?

I tillegg er det i dette området en råskap overfor kvinner og barn...voldtekter ...både av den ene parten i konflikten..og så den andre parten..hvis en er så heldig å overleve det første encounter.

Nå har Rune Edvardsen gjort og gjør en formidabel innsats, men det er ikke så mange andre...bortsett fra en kollega av Rune, misjonæren Jon Anders Bregård,  som levert mat til "gutta..nå i bur".  Han hadde og tilleggsoppgaver pålagt av myndighetene, som å få gutta til å tilstå, eller hvis de ble sendt til hovedstaden, skulle Bregård tas i stedet (kilde: Aftenposten).

Oppe i hjørnet på denne siden står det:  For mye religion i politikken?  Det går og godt an å snu det til:  For mye politikk i religionen?  Er KN en organisasjon hvor blandingsdosen tar politisk overhånd?

Gå til innlegget

Mens Norge over statsbudsjettet ukritisk pøser inn millioner til de palarabiske gislene (for den politikk som den til enhver tid ledende organisasjon fører i sitt område), så uttaler SV's finans-politiske talsmann Heikki Holmås følgende:

"Vi har etiske retningslinjer for pensjonsfondet.  Vi (de rødgrønne) har satt igang en særlig gjennomgang av selskapene som er aktivt inne i Israel.  Da kan vi ikke drive statsstøtte til organisasjoner som aktivt støtter den fokerettslige okkupasjonen av Vestbredden."

De fire borgelige partiene Frp, Krf, Høyre og Venstre er alle kritiske til forslaget.

Ulf Leirststein Frp sier følgende:

"At SV ikke liker Israels venner, er ikke noe argument for å stramme inn.  Vi er redd dette ender opp med politisk sensur.  Hvis reglene skal endres, så må det bli en omfattende høring først."

Israel-vennene i Karmelinstituttet mener forslaget er et tegn fra Gud:

"Dette er for oss et nytt tegn på hvordan Gud gjør dem til intet som motarbeider Ham og Hans folk.  De legger til at de som støtter Karmel gir penger uansett uavhengig av skattefradrag."

Igjen viser SV hva som forventes i et SV-samfunn:  "Du skal tenke som oss; handle som oss og skulle du ha motforestillinger så gjør vi det vi kan for å motarbeide deg."

SV ser det lidenskaplige Israel-engasjementet som en trussel...og trussler skal om mulig bekjempes.  Det er visse ting du ikke skal gjøre i Norge og en av de er å gi penger til din organisasjon i Israel enten det er Karmel eller en ideell orgnaisasjon. 

Hvis dette går igjennom, så blir det spennende å se hvem som eventuelt skal sensureres...hvilke kritierier som er lagt til grunn...og hvordan det åndelige landskap blir tolket av SV.

Nok et forvarsel om at det er VI som bestemmer hvordan du som troende skal te deg.  SV er ikke et gangbart parti for kristne.

Gå til innlegget

Islamsk råd mener Huitfeldt er intolerant.

Publisert over 11 år siden

På nettet i dag står det å lese at likestillingsminister Huitfeldt har våget seg til å gi Islamsk råd Norge kritikk for ikke å ta avstand for dødsstraff for homofile.

Rådets leder, Senaid Kobilica, er ikke villig til åakseptere det Huitfeldt, på vegne av regjeringsmakten, måtte mene om grensen for hva som kan menes og aksepteres i forhold til homofile...han tolererer ikke "pakken"...og kjøper den ikke.

Kobilica mener at det i Støres og de rødgrønnes økende flerkulturelle, etablerte nye virkelighet må være rom for å se en sak på en annen måte enn det flertallet gjør.  Han sier at rådet aldri vil ta avstand fra koranen eller islamsk lære.

Huitfeldt sier at hennes kritikk ikke har noe med religionsutøvelse å gjøre, men at hun griper inn av hensyn til den diskriminering de homofile ved Islamsk råds opprettholdte syn blir utsatt for.

Jo, vi lever i spennende tider.  Særlig AP har lenge forholdt seg med suksess til politisk overstyrinng av den norske kirke.  Kirken er kjørt dit den er politisk spiselig for Ap og fremstår som lunken og behagelig splittet i de holdings- og verdisaker som står på partiets logg.  Kirken fremstår som lett angripelig for nye fremstøt fra politisk hold.

Nå viser Islamsk råd muskler...det gjør ikke som de kristne...de vender ikke det annet kinn til..  de rødmer ikke og blir stumme i debatter om holdnings- og verdisaker der de kristne for n'te gang faller for ordbruken..."men hva med nestekjærligheten"...(når ble nestekjærlighet bare å jatte med å si "ja" når en egentlig ville ha sagt både "tja" og "nei"?).  Islamsk råd Norge ønsker, selv etter mange år på norsk jord, å få fortsette med..å leke med tanken?..å hevde at dødsstraff er passende for homofile.  Det å få lov til å drepe homofile stoppet m.a.o. ikke ved norskegrensen.  De er tydeligvis ikke intergrert ..nok..eller er det slik at det norske samfunn må akseptere at disse er av et annet kaliber enn de kristne...disse lar seg ikke avmuslimisere?

Vi..i kongeriket Norge..står da ovenfor denne situasjonen:

Ap og venstresida har langt på vei lykkes i avkristningen av Norge ved å bremse opp for at kristen tro og kulturarv videreføres til kommende generasjoner.

Ap og venstresida er på den annen side pådrivere for en innvandringspolitikk som gjør at også Islam blir en større og tyngre del av det flerkulturelle norske samfunnet.

I sum så svekker Ap og venstresida den norske kulturarv inkludert den kristne trosutøvelse og åpner opp for et flerkulturelt samfunn der Islam ikke idag eller i fremtiden vil bøye seg under de kjøreregler som kommer fra våre styresmakter.  Etter hvert vil trolig den religiøse samfunnsarena ha en aktør fremfor andre: islamistene.  Denne religiøse gruppen vil jatte med og holde sine egentlige agendaer for seg selv inntil de en dag i den norske fremtiden blir store nok til å innta mer og mer innflytelse i det offentlige rom.  Det kan skje at det vil komme en dag da ordet "toleranse" er blitt et historisk begrep.

Nå..Huitfeldt..er Frelsesarmeen og Evangliekirken fratatt statsstøtte fordi de ikke ansetter så bredt som styresmaktene ønsker.  Hva da med de grupperinger som favner inn under Islamsk råd?  Er ikke dette diskriminering som de homofile grupper finner opprtunt å anmelde?  Er det ikke slik at styresmaktene umiddelbart ....likestilt med Frelsesarmeen og Evangliekirken...skal frata disse gruppene all offentlig støtte?

Eller er det fortsatt noen som tror at dette går nok over av seg selv?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere