Knut Nygaard

Alder: 68
  RSS

Om Knut

Er bare en "simple man" som er glad i Jesus og mennesker. Er gift med Sidsel og vi har fire barn. Vokste opp på Hamar og bodde 12 år på Gjøvik før vi endte opp i byen mellom de syv fjell...en by som vi trives i. Jobber i den kommunale barneverntjeneste og har gjennom årene gjort meg mange erfaringer i ulike miljø. Av og til tar skrivekløa meg og er opptatt av mangt innenfor etikk, livssyn, politikk og samfunnsspørmål.

Følgere

Feil

Publisert rundt 3 år siden
Jan Bording – gå til den siterte teksten.
Uansett realiteten i Listhaugs politikk, må det vel kunne sies at ingen annen person siden krigen har så til de grader bidratt til å splitte landet i to leire.

Er det en politiker som har bidratt til at vi i dag har et Norge som er så godt som fritt for frykt for terror, så er det Listhaug.  Vi, som er glade i Norge og vil fortsatt ha en igjenkjennelig Norge, har takket for at vi har hatt en minister som har bremset på migrantstrømmen slik at vi ikke har havnet i samme fortvilende dike som Søta Bror.  På den annen side har en behersket innvandring gjort at de ytterliggående høyrekrefter ikke har funnet rotfeste i det norske samfunn.  I sum kan vi alle takke Listhaug for at vi fortsatt har en hverdag der vi slipper å se oss engstelig over skuldra og overreagere hvis vi ser noe som vekker bekymring.  Hun har og gitt oss tro på at det fortsatt vil ligge en saktegående innvandring over mangfoldsprosjektet slik at vi vet hva vi holder på meg og hvilket samfunn vi sammen produserer.

De endringer som foregår i verden kan jo ikke Listhaug lastes for - aller minst hun av de på tinget.  Hun har gjort en fremragende jobb.

Gå til kommentaren

Tja...

Publisert rundt 3 år siden
Det kan være interessant å få prøvet denne saken i Stortinget. 

Hva skal i så fall være utfallet?  Faktisk forhold eller om en liker Listhaug eller ikke?  Nå har jo ingen politikere i Norge vært så påhakket av MSM som Listhaug.  Allikevel har hun vært frimodig med sine ytringer og høstet cred blant store deler av folket.  Det er mange som ser akkurat Listhaug som den eneste som har helt eller delvis samme syn som de selv på grensevokting og nasjonsbygging.  Det er mange globalister og naive politikere uten gangsyn på tinget - nå har de sjansen til å fjerne den som så langt har gjort at det ikke har kokt fram en ytterliggående høyreside som ser seg nødtvunget til ytringer og handlinger som vil bli nærmere det MSM prøver å klistre på Listhaug.  Skulle så skje at dette blir for eller mot personen Listhaug av private hensyn og vurderinger, så kan jo mangt skje - Frp har jo begrenset antall og også de er som Clement var inne på - splittet - i så fall er det duket for et nytt parti til høyre for Frp.  Det vil komme uansett, men ikke visste jeg at dette kunne skje alt våren 2018.

Gå til kommentaren

Utøya??

Publisert rundt 3 år siden
"Nazi-jente"?  Hvor i teksten står det?

Hvor står det i innlegget til Listhaug på fb?  Clement skriver at timingen for innlegget var dårlig i og med at Ap og særlig Auf er inne i et traume gjenoppvekket av filmen til Poppe som kom så altfor tidlig.

Gå til kommentaren

Denne...

Publisert rundt 3 år siden

kom på fb'n til Listhaug for 10 min. siden:

"

Debatten rundt min FB status raser og sterke følelser er i sving. Mange lurer på hva nå, hva tenker jeg. Jeg føler et sterkt behov for å svare på det!

Min tanke med facebookinnlegget var kun å diskutere forslaget som gir oss mulighet til å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere på en rask og effektiv måte. Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på.

Jeg har stor medfølelse for de etterlatte som mistet sine kjære på Utøya og alle de som opplevde det grusomme som skjedde i 2011.

Terrorbekjempelse er en viktig sak som vi må og skal diskutere. Jeg skal gjøre mitt for å bidra til en saklig debatt!

Jeg ble lei meg da Ap- lederen sa i sin landsstyremøtetale at jeg bevisst nører opp under det hatet som tok så mange liv den 22. juli. Det er å tillegge meg holdninger jeg ikke har.

Denne debatten har bevisstgjort meg og mange andre hvor viktig det er å ta hensyn til alle de som har opplevd terror."

Kan tyde på at ... Erna ... har tatt en prat med Sylvi....

Gå til kommentaren

Flott

Publisert rundt 3 år siden
Med lov skal land bygges, ikke av ulov ødes. Fritt etter Frostatingsloven. 

Du kunne godt ha tilføyd - "med naiv toskeskap".  Så langt jeg skjønner er det dette det gjelder - i sak:

Folk som har tilegnet seg statsborgerskap på uredelig vis, bli fratatt det, og da er det ikke urimelig at folk med dobbelt statsborgerskap som kommer hit med onde hensikter blir fratatt det norske.

Forslaget handler om å kunne inndra passet fram til det foreligger en dom. Akkurat slik det fungerer med førerkortet dersom du kjører så uforsvarlig at det blir beslaglagt på stedet. Dom eller eventuell frikjennelse kommer i ettertid. Grunnen er at du utgjør en potensiell fare for andre. 

Du mister også retten til å ha pass i 3 år, dersom du har rotet det bort 3 ganger i løpet av 10 år. For å få det tilbake må du gå til sak mot staten og vinne. Begrunnelsen er den samme. Det er såpass strengt for å unngå at pass havner på feile hender, hvilket utgjør en potensiell fare mot norske borgere.

Reiser du til Syria for å drepe for din gud, eller til Thailand for å seksuell omgang med småunger, er det derimot snakk om disse forbryternes rettssikkerhet. Du mener gjerne at de skal selvsagt ikke være uten pass til det foreligger en dom, selv om de kan reise til Syria og Thailand og være en fare for barn og andre uskyldige? Det er kanskje ikke så nøye med unger i Thailand og Yesidi-jenter som selges for småpenger? 

Her er forslaget:

- Regjeringen har foreslått at norske myndigheter administrativt skal kunne frata potensielle terrorister og fremmedkrigere det norske passet dersom de har dobbelt statsborgerskap. Det betyr at alle rettigheter det norske passet gir blir lagt på is frem til en domstolsbehandling. 

- Det er ikke mange i Norge som har dobbelt statsborgerskap, og det er derfor i praksis snakk om et lite antall mennesker dette vil kunne gjelde. Likevel har PST uttalt at det å ha en slik mulighet er et viktig forbyggende virkemiddel. Samtidig finnes det konkrete eksempler på at norske myndigheter har vært handlingslammet nettopp fordi de ikke har hatt en slik hjemmel.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere