Isak BK Aasvestad

Alder: 43
  RSS

Om Isak BK

Følgere

Publisert over 3 år siden
Som nyinnmeldt i KrF håper jeg KrF kan komme i regjeringsposisjon med AP og Sp. Det vil bety slutten for de kristenkonservatives klamme hånd om KrF. Jeg tror et slikt rød/grønt KrF vil øke KrF sitt nedslagsfelt betraktelig og gi KrF en mye større velgeroppslutning enn de blå og gule posisjonene.

Et KrF som ikke bare fører mer eller mindre samme økonomiske politikk som partiene på venstresiden, men som også har gått fra de sosialkonservative verdispørsmålene (det du kaller "de kristenkonservatives klamme hånd") kommer til å fremstå som profilløst og nærmest identisk med de andre partiene på venstresiden. 

Jeg fatter ikke hvordan noen kan tro at dette vil gi partiet større velgeroppslutning.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Dette tror jeg ikke på!

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Eller mener du med dette at jødene selv kun så Jesus som en menneskesønn (ikke Gudesønn) som skulle komme som en mektig konge og befri dem fra deres fiender og militær/politisk undertrykkelse?

Kort sagt ser jødene på Messias* som et dødelig menneske av kjøtt og blod, en konge av Davids slekt som skal befri Israel fra undertrykkelse og fremmed herrevelde og gjenreise Templet i Jerusalem.

Da Jesus ikke oppfylte disse kriteriene, så ikke jødene på Jesus som Messias.

(*Messias betyr den salvede, så strengt tatt kan enhver konge som satt på Kong Davids trone kalles en "messias". Den persiske kongen Kyros som satte jødene fri fra det babylonske fangeskap kalles også for "Herrens salvede" i Bibelen.)

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Men hvorfor sa da Jesus:

"For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse."?

Jeg skjønner ikke hva du spør om her.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Problemet med innvendingen din er konstruksjonene av to ulike messias-begrep, hvor den ene er jødisk og den andre er kristen. Vi kjenner til en rekke ulike messias-begrep fra antikk Jødedom. I fra Qumran vet vi at de ventet to messiaser, en av Moses og en av Aaron. Vi finner også to ulike messiasbegreper fra rabbinske kilder (selv om det uenigheter om dette ble formulert før eller etter Jesu fødsel).

 Jeg skal gi deg rett i at det finnes nyanser i messiasbegrepet også innenfor jødedommen. Men forskjellene mellom dem er betydelig mindre enn mellom den kristne og den jødiske forståelsen av messiasbegrepet. Messias som en inkarnert Guddom som frelser menneskene på et metafysisk plan er jødedommen fremmed.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere