Arnfinn Clementsen

45

Ida og "the missing link"

Publisert: 4. jul 2009

Interessen har vært enorm for fossilen Ida. Et gjennombrudd for Charles Darwins evolusjonsteori, blir det hevdet. Forskeren Jørn Hurum er også en dyktig mediamann, som har klart å fange hele verdens interesse med denne lille “apejenta” som visstnok skal være 47 millioner år gammel. Endelig har man i hvert fall nesten funnet “the missing link”.

Kunnskapsminister Tora Aasland har sørget for at hele regjeringen har fått sine små “kosebamser” eller kopier av Ida. Og ved avdukingen på Tøyen Hovedgård forrige måned ble det forsikret om at verdens interesse er mye større for Ida enn fenomenet Alexander Rybak.
At det finnes viteskapsmenn som betviler Idas betydning har kommet helt i skyggen. Lille Norge har nemlig levert en verdenssensasjon! Og Ida har allerede vært på reise både til USA og England.
NRK2 hadde fredag kveld et halvannet times program for å underbygge "sannheten" i darwinismen og verdien av funnet Ida.

Jeg er ikke imot vitenskapen. Det ville vært dumhet.  Jeg tror heller ikke Bibelens skaperberetning må tas bokstavelig i antall dager og år, men det er en annen diskusjon. Det er egentlig ikke noen motsetning mellom Bibel og vitenskap.
Poenget er at det finnes en skaper som står bak det hele. Dette ble dessverre tydelig avvist av Jørn Hurum. La kreasjonistene og teologene diskutere det, var hans svar på TV ved lanseringen av Ida.

Hvor viktig er Ida? At funnet av Ida er interessant og spennende og av vitenskapelig betydning er det ingen grunn til å tvile på, men man sitter likevel med en stekt følelse av at at dette overdrives betraktelig. At det har vært en utvikling i skapelsen og skaperverket er også naturlig. Alt levende og gudskapt utvikles og vokser. Men jeg sjokkeres over den darwinistiske vitenskapens skråsikkerhet og avvisning av Gud. Og i Ida finner de tydeligvis noe av det de leter etter, men ennå mangler det nok mengder av “mellomledd” for å gi grunnlag for teorien om at menneskene stammer fra apene.

Vitenskapen har oppnådd mye, og det bør ha vår respekt. Men det er trist når vitenskapen avviser Gud som skaper, og opphøyer seg selv til gud. 
Bibelen lærer at mennesket er skapt av Gud, i hans bilde. Mennesket er en enestående skapning. Det gir oss menneskeverd og uendelig betydning. Forskning og vitenskap er en del av det gudgitte potensial.
Det gjør oss både stolte og ydmyke i forhold til det vi kan forstå og utforske, men også ydmyke i forhold til det vi ikke kan forstå.

For darwinistene blir det Guds selv som blir "the minning link". Fasiten går nemlig aldri opp hvis man glemmer Gud!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Ida og

Publisert over 11 år siden

 

04.07.09 kl. 19:54 skrev Arnfinn T. Clementsen:

Jeg tror heller ikke Bibelens skaperberetning må tas bokstavelig i antall dager og år...

Hvis skapelsesberetningens "dager" ikke er dager allikevel, men f.eks. en periode på 1000 år, så har man ihvertfall et forklaringsproblem når Gud angivelig hvilte på den syvende dagen etter å ha skapt mennesket, og i perioden etter den 7. dagen skjedde syndefallet, hvor Adam da må ha vært kanskje 2000 år gammel. Selv om Moses sier han var 130 år da han fikk Set.

Og ifølge Moses ble Adam skapt på begynnelsen av den 6. dagen, deretter dyrene, og til sist Eva på slutten av dagen. Her kan det fort bli en upassende stor aldersforskjell mellom Adam og Eva - ja rene barnerovet.

Og til sist: Hvorfor er det vanskeligere for Gud å skape ting på én vanlig dag enn f.eks. 1000 år?

Mulig dette er en annen diskusjon og en digresjon fra ditt egentlige anliggende, men jeg blir litt engstelig når høyt profilerte forkynnere hevder de ikke tar Bibelen bokstavelig...

 

Kommentar #2

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Ida og

Publisert over 11 år siden

 

04.07.09 kl. 19:54 skrev Arnfinn T. Clementsen:

Vitenskapen har oppnådd mye, og det bør ha vår respekt. Men det er trist når vitenskapen avviser Gud som skaper, og opphøyer seg selv til gud. Bibelen lærer at mennesket er skapt av Gud, i hans bilde.

 

Dette er med respekt å melde feil.

Hvis vi begrenser oss til naturvitenskap, så er vitenskapens domene er å undersøke årsaksmekanismer i naturen.  Årsaksmekanismer kan være naturlige, enten gjennom kompliserte årsak-virkningssammenhenger, eller det kan rett og slett være fysikkens lover.  For å bedrive sunn vitenskap må det foreligge en rekke kjøreregler.  En av disse er empiri, hvilket vil si at hypoteser settes fram basert på det vi observerer.  Det er ingen som hittil har sett Gud, og det er heller ingen som har funnet et eneste spor i naturen som sannsynliggjør at det må finnes en Gud bak alt dette.  Dette til tross for iherdige forsøk fra en rekke mennesker opp gjennom historien.

Vitenskapen avviser ikke Gud, men hvis Gud skal bli vitenskap må noen dokumentere ham som årsaksmekanisme ved å følge vitenskapens spilleregler, ikke ved å framsette drømmerier basert på noe som står i en religiøs skrift.  Det er faktisk ikke verre enn det.

Du påstår "vitenskapen opphøyer seg selv til Gud".  Siden du mener dette, har du sikkert ikke noen problemer med å liste opp en rekke eksempler på løpende bånd, som dokumenterer at din påstand er sann.  Eksemplet med Ida nådde dessverre ikke opp i så måte, se forøvrig her.

 

Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Skapelsen

Publisert over 11 år siden

Det er hyggelig at pastor Arnfinn Clementsen er på nett og skriver  innlegg.  En høyt profilert forkynner er vel verd å høre på, men når han lettvint uttaler seg om skapelsen, og skriver følgende:

"Jeg er ikke imot vitenskapen. Det ville vært dumhet.  Jeg tror heller ikke Bibelens skaperberetning må tas bokstavelig i antall dager og år, men det er en annen diskusjon. Det er egentlig ikke noen motsetning mellom Bibel og vitenskap."

 da må jeg ta til motmæle.

Det er mange som har samme tolkningen som han, men da glemmes det som skrives, om  solen på himmelen, kveld, natt, morgen og dag.  Dersom alt gikk i samme "takt" som nå, så kan jeg ikke skjønne annet enn at Gud skapte alle ting på 7 døgn.

En annen interessant del av skapelsen er mennesket.  Hvis vi følger slektsleddene i bibelen, er det lett å regne seg til at mennesket er 6000 år gammelt.

Sum, sumarum, det enkle er gjerne sannheten!

 

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: Ida og

Publisert over 11 år siden

 04.07.09 kl. 20:25 skrev Leif Gullberg:

Og til sist: Hvorfor er det vanskeligere for Gud å skape ting på én vanlig dag enn f.eks. 1000 år?

Mulig dette er en annen diskusjon og en digresjon fra ditt egentlige anliggende, men jeg blir litt engstelig når høyt profilerte forkynnere hevder de ikke tar Bibelen bokstavelig...

 Vel, først skapte Han gress, planter og frukt, så skapte dagen derpå den fjerde dag havdyr og fugler. Den femte dagen dette:

1M 1:23-28
Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen.
Og Gud sa: Jorden skal la levende skapninger gå fram, hver etter sitt slag: Fe og kryp og jordens ville dyr, hvert etter sitt slag. Og det ble slik.
Og Gud gjorde de ville dyr på jorden, hvert etter sitt slag, kveget etter sitt slag, alt jordens kryp etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.
Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.
Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.

 

Jeg trodde mennesket ble skapt den sjette dag men her står det femte dagen, altså for oss en torsdag. Så ble hele verket velsignet og komplettert på lørdagen, Sabbaten. Vi ser også at bibelen kompleterer jorden i en 24/7 syklus og tviler man på Guds ord her, så kan man endre også annet Han sier til egen (Kains vei) fordel. Jeg er enig med deg Leif at når man forkynner til vitenskapens fordeler for å liksom være enig blir det feil vei å gå. Det er jo også slik vantro får fotfeste. Som det blir sagt i Romerne av Pauls er dette veien man da går:

Rom 1:19-23
For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret det for dem.
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.
For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket.
Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer.
Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr.

Med andre ord så tror man evolusjon istede for Gud og det hele ender med dette:

Rom 1:32
De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det.

Dette er harde ord men allikevell fakta, vi må ta Gud alvorlig, vi må tro Ham og tror vi Ikke at Han er kapabel til å skape på 7 dager i en 24 timers syklus så er Han heller ikke en allmektig Gud for de.

Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Neppe torsdag, men...

Publisert over 11 år siden

 

04.07.09 kl. 21:20 skrev Leif Gunnar Opheim:

Jeg trodde mennesket ble skapt den sjette dag men her står det femte dagen, altså for oss en torsdag.

Du har selvsagt helt rett. Det jeg skulle ha sagt var: "Og ifølge Moses ble Adam skapt på den 5 dagen, deretter dyrene på den 6. dagen, og til sist Eva på slutten av dagen..."

 

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: Neppe torsdag, men...

Publisert over 11 år siden

 

04.07.09 kl. 21:43 skrev Leif Gullberg:  04.07.09 kl. 21:20 skrev Leif Gunnar Opheim:

Jeg trodde mennesket ble skapt den sjette dag men her står det femte dagen, altså for oss en torsdag.

Du har selvsagt helt rett. Det jeg skulle ha sagt var: "Og ifølge Moses ble Adam skapt på den 5 dagen, deretter dyrene på den 6. dagen, og til sist Eva på slutten av dagen..." 

Hmmm. hvorfor ikke en torsdag? Men dyrene ble skapt før Adam ifølge beretningen, på den femte dag. Adam betraktet dyrene og så de hadde en make og han ikke. Om det skjedde på den 5. eller den 6. dag står vel ikke. Dette står imidlertid:

1M 2:7-9
Gud Herren formet mennesket* av jordens** støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel.
Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet.
Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektige å se på og gode å ete av, også livets tre midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt.
1M 2:20-22
Så gav mennesket navn til alt feet, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like.
Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt.
Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen.

  

Kommentar #7

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Skapelsen

Publisert over 11 år siden

 

04.07.09 kl. 21:15 skrev Anders Helge Myhren:

Det er hyggelig at pastor Arnfinn Clementsen er på nett og skriver  innlegg.  En høyt profilert forkynner er vel verd å høre på, men når han lettvint uttaler seg om skapelsen, og skriver følgende:

"Jeg er ikke imot vitenskapen. Det ville vært dumhet.  Jeg tror heller ikke Bibelens skaperberetning må tas bokstavelig i antall dager og år, men det er en annen diskusjon. Det er egentlig ikke noen motsetning mellom Bibel og vitenskap."

 da må jeg ta til motmæle.

Det er mange som har samme tolkningen som han, men da glemmes det som skrives, om  solen på himmelen, kveld, natt, morgen og dag.  Dersom alt gikk i samme "takt" som nå, så kan jeg ikke skjønne annet enn at Gud skapte alle ting på 7 døgn.

En annen interessant del av skapelsen er mennesket.  Hvis vi følger slektsleddene i bibelen, er det lett å regne seg til at mennesket er 6000 år gammelt.

Sum, sumarum, det enkle er gjerne sannheten!

 

 

Siden du hevder å kjenne sannheten, og at denne sannhet er enkel, har du sikkert ingen problemer med å dokumentere din (uhyrlige) påstand om at "mennesket er 6000 år gammelt".  Din dokumentasjon må naturligvis være til fagfellvurdert forskning publisert i internasjonale vitenskaplige tidsskrifter, om den skal imponere andre enn kreasjonister.

Jeg venter i spenning.

 

Kommentar #8

Kjetil Mogård Bergem

1 innlegg  35 kommentarer

RE: Opheim

Publisert over 11 år siden

> Opheim: Dette er harde ord men allikevell fakta, vi må ta Gud alvorlig, vi må tro Ham og tror vi Ikke at Han er kapabel til å skape på 7 dager i en 24 timers syklus så er Han heller ikke en allmektig Gud for de.

 

Hvorfor er Gud mindre allmektig hvis han brukte lengre tid på skape verden og mennesket? Selvsagt kunne han skapt verden på et øyeblikk hvis han ville, men alt vi finner av bevis i naturen sier at han brukte mange milliarder år. Men å si at dette gjør Gud "mindre" allmektig, det klarer jeg ikke helt å forstå. 

Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Svar til F. Meland

Publisert over 11 år siden

Du gav meg et konkret spørsmål, og da skal du få et konkret svar:

"Vi leser i Matteus, kapittel 1 vers17: Altså er alle slekktsledd fra Abraham til David fjorten slektsledd, fra David inntil bortførelsen til Babylon fjorten slektsledd og fra bortførelsen til Babylon inntil Kristus fjorten slektsledd."

I Matteus kapittel 1 vers 1, så begynner Kristus ættetavle med Abraham.  Fra Adam til Abraham er det ca. 2000 år, fra Abraham til Kristus er det 2000 år, og fra Kristus til idag er det 2000 år.  Det blir tilsammen 6000 år. 

I bibelen står det hvor gamle menneskene ble, noe som gjør at de fleste er enige om dette.  Dersom du også legger til 1000 års riket, som snart kommer ved Jesus gjenkomst, så finner vi at det  vil gå 7000 år.  Som du vet så står det i bibelen at,

Gud skapte himmel og jorden på 6 dager og så hvilte Han på den 7. dagen. 

Peter sier at for Gud er 1000 år som en dag og en dag er som 1000 år. Så det er altså en likhet mellom menneskenes liv i tiden (7000 år)  og Guds skapelse. (7dager) 

 I himmelen har de ingen tid, som måneder og år.  Når vi dør går vi ut av tiden og inn i evigheten, hvor tiden har opphørt som tid.  Men det er en annen historie! 

Kommentar #10

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: Opheim

Publisert over 11 år siden

 

04.07.09 kl. 23:14 skrev Kjetil Mogård Bergem:

> Opheim: Dette er harde ord men allikevell fakta, vi må ta Gud alvorlig, vi må tro Ham og tror vi Ikke at Han er kapabel til å skape på 7 dager i en 24 timers syklus så er Han heller ikke en allmektig Gud for de.

 

Hvorfor er Gud mindre allmektig hvis han brukte lengre tid på skape verden og mennesket? Selvsagt kunne han skapt verden på et øyeblikk hvis han ville, men alt vi finner av bevis i naturen sier at han brukte mange milliarder år. Men å si at dette gjør Gud "mindre" allmektig, det klarer jeg ikke helt å forstå. 

 Poenget må vel være at bibelen ikke skal være en bok som forklarer alt etter naturvitenskapelige metoder, den bare gir en skildring av hva som skjedde gjennom bilder formet i mytiske tekster.

Så overlater den til leseren om denne vil bruke Bibelen som en rettesnor for sitt liv, til tro på Gud som jordens skaper og universets Herre, som sendte sin Sønn til verden for å frelse verden.

Dette er Bibelens eneste intensjon, ikke å forklare hvordan Gud gjorde jorden. Meningen med skapelsesberetningen er først og fremst å fortelle om Menneskets første relasjon med Gud, i uskyldstilstanden. Deretter hvilke konsekvenser det fikk da bruddet kom.

Mennesket som før hadde fullkommen relasjon med Gud, ville plutselig gjemme seg.

For den som tror, er det mulig å "image" denne dramatiske endring i Menneskets væren.

Derfor kan vitenskap gjøre sitt, uten at det rører ved den Troendes tillit til Gud. Det spiller da vel ingen rolle for meg som tror at noen profilerte "ikke troende" hevder at Gud ikke finnes?

Gud er Gud for meg uansett hva de sier.

Kommentar #11

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re:Re: Ida....

Publisert over 11 år siden

04.07.09 kl. 21:20 skrev Leif Gunnar Opheim:

Jeg trodde mennesket ble skapt den sjette dag men her står det femte dagen, altså for oss en torsdag.

 

Hvor du har torsdag fra vil jeg like å vite. Nå var vel ikke navnene på dagene satt på Adams tid, så torsdag blir noe merkelig. Men nok om det!

Helligdager som Opheim streifer innom hvor han nevner "sabbatten" behøver selvfølgelig ikke slike helligdager være noe "must". Noen har fredag, noen har lørdag, mens de fleste har søndag, den første dagen i uken. Hvorfor vi har søndag er fordi Jesus var død på sabbatten og oppstod på den første dag, søndag. Det er vel ikke dagene som teller til det evige liv. Om jeg brukte tirsdag som helligdag ville vel ikke Gud si noe om det.

Kommentar #12

Arnfinn Clementsen

45 innlegg  22 kommentarer

RE: RE: Ida og

Publisert over 11 år siden

 

04.07.09 kl. 20:41 skrev Frode Meland:

 

04.07.09 kl. 19:54 skrev Arnfinn T. Clementsen:

Vitenskapen har oppnådd mye, og det bør ha vår respekt. Men det er trist når vitenskapen avviser Gud som skaper, og opphøyer seg selv til gud. Bibelen lærer at mennesket er skapt av Gud, i hans bilde.

Dette er med respekt å melde feil.
Hvis vi begrenser oss til naturvitenskap, så er vitenskapens domene er å undersøke årsaksmekanismer i naturen.  Årsaksmekanismer kan være naturlige, enten gjennom kompliserte årsak-virkningssammenhenger, eller det kan rett og slett være fysikkens lover.  For å bedrive sunn vitenskap må det foreligge en rekke kjøreregler.  En av disse er empiri, hvilket vil si at hypoteser settes fram basert på det vi observerer.  Det er ingen som hittil har sett Gud, og det er heller ingen som har funnet et eneste spor i naturen som sannsynliggjør at det må finnes en Gud bak alt dette.  Dette til tross for iherdige forsøk fra en rekke mennesker opp gjennom historien.

Hallo Frode Meland

Takk for din kommentar til mitt innlegg om "Ida".

Din kommentar, "Ida er ovesolgt", var meget bra, og vi har samme anliggende i det, selv om vårt ståsted er forskjellig.

Jeg forstår også at vitenskapen arbeider etter spesiell kriterier og kjøreregler.
Men når det gjelder spor av Gud i naturen, som du etterlyser, så må jeg bare si at de sporene ser jeg overalt. Det enestående skaperverket forteller med all tydelighet at det finnes en Gud - en skaper - bak det hele!

Kommentar #13

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: Ida og

Publisert over 11 år siden

 

Jeg er på en måte veldig enig med deg Arnfinn.  Når jeg går en tur i naturen, noe jeg ofte gjør, så blir jeg også slått av hvor vakkert alt er.  Den grønne friske fargen, blomsterprakten, fuglens flukt over himmelen, de stolte trær i skogen.... man kan bli religiøs av mindre.

Men samtidig er jeg (bokstavelig talt) realist, hvilket vil si at jeg i tillegg til den dimensjonen også tar inn over meg en helt annen dimensjon av tilværelsen.  Nemlig den dimensjon som kalles vitenskap og som forsøker å finne naturlige forklaringer på ting.  I en slik kontekst så handler ikke smørblomstens gulfarge om at den er vakker, fordi ordet vakker er et meningsløst begrep innen vitenskapen.  Gulfargen handler om å bli sett av insektene - for å øke egne egne geners overlevelse.  I den dimensjonen er naturen som en gedigen markedsplass der alle arter, og forsåvidt som oftest også individene innen en art, konkurrerer nådeløst med hverandre om å overleve.  Når så ulven river innvollene ut av reinsdyrkalven, så er dette et resultat av kampen for å overleve.  Jeg antar du ikke mener ulvens adferd i så måte er like "vakker" som smørblomsten?

Alt dette forteller meg at virkeligheten kan tolkes på flere plan, eller i flere dimensjoner.  Litt av vitsen med ordet dimensjon er at forskjellige dimensjoner gjensidig ikke ser hverandres virkelighet.  Det blir som x- og y-aksen i koordinatsystemet.  x-aksen aner ikke at det er noe som heter y-akse, den forholder seg kun til sitt eget referansesystem.  Og x-aksen er totalt irrelevant for y-aksen.

Jeg mener det er en menneskelig styrke å ta inn over seg vidt forskjellige dimensjoner og klare å leve med det, selv om dimensjonene tilsynelatende motsier hverandre.  Så komplisert er virkeligheten.  Kreasjonister går dessverre i den felle at de blankt fornekter den ene dimensjonen.  Dette påpeker jeg, og viser ved argumenter hvorfor.

 

Kommentar #14

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

The Linking Miss..

Publisert over 11 år siden

 

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Til informasjon for nylig ankomne bloggere: Se vår tidligere debatt om Ida her .

Kommentar #15

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Replikk på "Avsporing"

Publisert over 11 år siden

 05.07.09 kl. 11:12 skrev Terje Johansen:

04.07.09 kl. 21:20 skrev Leif Gunnar Opheim:

Jeg trodde mennesket ble skapt den sjette dag men her står det femte dagen, altså for oss en torsdag.

"Hvor du har torsdag fra vil jeg like å vite. Nå var vel ikke navnene på dagene satt på Adams tid, så torsdag blir noe merkelig. Men nok om det!"

Det står jo den femte dag i skriften og jeg sier vitterlig.., "for oss en torsdag".

"Helligdager som Opheim streifer innom hvor han nevner "sabbatten" behøver selvfølgelig ikke slike helligdager være noe "must". Noen har fredag, noen har lørdag, mens de fleste har søndag, den første dagen i uken. Hvorfor vi har søndag er fordi Jesus var død på sabbatten og oppstod på den første dag, søndag. Det er vel ikke dagene som teller til det evige liv. Om jeg brukte tirsdag som helligdag ville vel ikke Gud si noe om det."

For den som tror Gud er Skaperen og ens personlige Gud er Sabbaten en Helliggjort dag, velsignet spesielt til dette formål.

Kommentar #16

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: Opheim

Publisert over 11 år siden

 

04.07.09 kl. 23:14 skrev Kjetil Mogård Bergem:

> Opheim: Dette er harde ord men allikevell fakta, vi må ta Gud alvorlig, vi må tro Ham og tror vi Ikke at Han er kapabel til å skape på 7 dager i en 24 timers syklus så er Han heller ikke en allmektig Gud for de.

Hvorfor er Gud mindre allmektig hvis han brukte lengre tid på skape verden og mennesket? Selvsagt kunne han skapt verden på et øyeblikk hvis han ville, men alt vi finner av bevis i naturen sier at han brukte mange milliarder år. Men å si at dette gjør Gud "mindre" allmektig, det klarer jeg ikke helt å forstå. 

Ser den og skjønner den men Guds ord er klart. Det står berettet i en 24 timers syklus. Når det gjelder de bevis vitenskapen finner så er disse bevis basert på at hvis det var slik så kunne det være slik. Bevisene er derfor ikke absolutte og mye tyder på at det er gode grunner for å betvile disse "bevis". Husk på at evolusjon er en paradigme støttet av andre samkjørte paradigmer med ett mål for øye. Med andre ord de bygger en objektiv teori på subjektive enfoldige teorier som antar/ forutsetter at den objektive teori er 100%. Derfor kan også arkeologi støtte at jorda er 6000 år gammel men da må man gå bort ifra den objektive teori og analysere mere objektivt. Det samme gjelder alle andre vitenskapsgrener, når det gjelder biologi så er den svært støttende til at Gud skapte alle som de i dag er, bortsett ifra at vi da er degenererte. For å se det må biologien legge av seg den objektive paradigme.

Her kan du lese om biologi:

http://amazingdiscoveries.org/AD-Articles-ChanceOrDesign-GenesOfGenesis.html

Kommentar #17

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Opheim

Publisert over 11 år siden

Opheim skriver:

For den som tror Gud er Skaperen og ens personlige Gud er Sabbaten en Helliggjort dag, velsignet spesielt til dette formål.

 

I Kol. 2,16 sier: La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller i spørsmål om høytid eller nymåne eller sabbatt, disse ting er en skygge av det som skulle komme, men legemet hører kristus til. I Gal. 4,10-11. Dere tar vare på dager og måneder og tider og år, jeg frykter for dere at jeg kanskje forgjeves har gjort meg møye med dere, sier Paulus.

Sabbatten er en helligdag for jødene. Fredag for muslimer og søndagen er for oss her i Norge. Men hva spiller det noen rolle? Det ligger vel ingen frelse i hvilken dag du tar fri? Du blir ikke mer hellig om du tar fri lørdagen i stedenfor søndag eller omvendt?

 

Kommentar #18

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Re: Opheim

Publisert over 11 år siden

 

05.07.09 kl. 16:16 skrev Terje Johansen:

Sabbatten er en helligdag for jødene. Fredag for muslimer og søndagen er for oss her i Norge. Men hva spiller det noen rolle? Det ligger vel ingen frelse i hvilken dag du tar fri? Du blir ikke mer hellig om du tar fri lørdagen i stedenfor søndag eller omvendt?

7-dags adventistene mener at de som ikke helligholder sabbaten (lørdagen) begår synd, og derfor er dette viktig for dem. Omtrent som søstrene på bedehuset i gamle dager som ikke ville strikke på søndager.

Men fjerner vi oss ikke nå farlig langt bort fra Ida, Moses og vitenskap?

Kommentar #19

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: Re: Opheim

Publisert over 11 år siden

 

05.07.09 kl. 17:05 skrev Leif Gullberg:  05.07.09 kl. 16:16 skrev Terje Johansen:

Sabbatten er en helligdag for jødene. Fredag for muslimer og søndagen er for oss her i Norge. Men hva spiller det noen rolle? Det ligger vel ingen frelse i hvilken dag du tar fri? Du blir ikke mer hellig om du tar fri lørdagen i stedenfor søndag eller omvendt?

7-dags adventistene mener at de som ikke helligholder sabbaten (lørdagen) begår synd, og derfor er dette viktig for dem. Omtrent som søstrene på bedehuset i gamle dager som ikke ville strikke på søndager.

Men fjerner vi oss ikke nå farlig langt bort fra Ida, Moses og vitenskap?

 :) Jo.

Å bryte Guds bud samme hva det er, er synd og syndens lønn er døden. Paulus snakker om sabbatene, ikke Sabbaten. Sabbatene i flertall og liten s er påske, pinse etc.. og tilhørte tjenesten i den gamle pakt. Disse dager er man ikke forpliktet til å holde lengre.

Her under har du en link til billedlig, i pdf fil om mat og drikke + sabbatsdagene i den gamle pakt.

http://www.maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=150 

 

Meat and Drink Offeringshot! 05/12/2005 Hits: 5164

What was the significance of the meat [food] and drink offerings required with every sacrifice of the sanctuary? Download and find out... Download View Details The Shadow Sabbathshot! 05/12/2005 Hits: 5674 Each Year the Israelites celebrated a series of special Sabbaths. These sabbaths pointed to the plan of salvation and the work of Jesus for us

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere