Bjørn Roger Rasmussen

17

Campingvogner brukt som hytter

Publisert: 17. jun 2009

I de senere år har det blitt mer og mer vanlig med store campingvogner eller husvogner som står permanent på et sted hele året. I tilknytning til vogna blir det ofte både montert plattinger, det anlegges hage og et stort fast spikertelt blir montert. Campingvognene står spredt rundt hele landet på mer eller mindre lovlige campingplasser og oppstillingsplasser.

Campingvognene med sine installasjoner er ofte lite flyttbare. Det vil ta en god del tid å få montert ned utstyret og få ryddet området der vognene har stått. Ofte må det til både kranbiler og spesialbiler for å få flyttet og kjørt bort vognene.

Etter mitt syn er slike store fast stasjonerte campingvogner med alskens tilleggsutstyr en luringsmåte for å få seg en billige hytte. Man slipper også unna byråkratiet med å innhente byggetillatelse og slike ting. Estetisk sett er heller ikke svære campingvogner med plattinger og spikertelt noe fint skue.

Min konklusjon: Nei til permanent parkterte campingvogner brukt som (ulovlige) hytter!

Artikkelen / innlegget i sin helhet kan leses i min personlige blogg (lenke).

Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

campingvogner

Publisert over 12 år siden

hehehe, slutt nå å lag mer problemer for folk enn det de allerede har fra før. Det stivbeinte og pirkete byråkratiet vi har i dette landet gjør jo ikke stort annet enn å gjøre livet surt for dets innbyggere.

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Campingvogner brukt som hytter

Publisert over 12 år siden

 

17.06.09 kl. 11:37 skrev Bjørn Roger Rasmussen:

Min konklusjon: Nei til permanent parkterte campingvogner brukt som (ulovlige) hytter!

 

Bjørn er nok en av våre eminente kommende byråkratspirer som vil kunne gjøre det stort innen offentlig forvaltning. Norge har fortsatt mange uløste problemer innenfor fritidssektoren.

Kommentar #3

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

RE: RE: Campingvogner brukt som hytter

Publisert over 12 år siden

 

Bjørn er nok en av våre eminente kommende byråkratspirer som vil kunne gjøre det stort innen offentlig forvaltning. Norge har fortsatt mange uløste problemer innenfor fritidssektoren.

For ordens skyld: Jeg jobber allerede innenfor "byråkratiet" som en del av dere liker å kalle det. Jobber i kommuneadministrasjonen til Eigersund kommune (Rogaland) som IKT-rådgiver. Imidlertid har jeg i min jobb ingenting med politikken eller saker av den typen jeg har tatt opp her inne på Verdidebatt.

Politisk sett er jeg nok noe rødgrønn selv om jeg ikke er medlem av noe parti eller nødvendigvis stemmer på et fast parti. Jeg er også tilhenger av lover og regler da det tydeligvis finnes en del egoistiske og opportunistiske mennesker blant oss.

Kommentar #4

Børge Løype

7 innlegg  133 kommentarer

RE: RE: RE: Campingvogner brukt som hytter

Publisert over 12 år siden

 

17.06.09 kl. 12:22 skrev Bjørn Roger Rasmussen:

 

Bjørn er nok en av våre eminente kommende byråkratspirer som vil kunne gjøre det stort innen offentlig forvaltning. Norge har fortsatt mange uløste problemer innenfor fritidssektoren.

For ordens skyld: Jeg jobber allerede innenfor "byråkratiet" som en del av dere liker å kalle det. Jobber i kommuneadministrasjonen til Eigersund kommune (Rogaland) som IKT-rådgiver. Imidlertid har jeg i min jobb ingenting med politikken eller saker av den typen jeg har tatt opp her inne på Verdidebatt.

Politisk sett er jeg nok noe rødgrønn selv om jeg ikke er medlem av noe parti eller nødvendigvis stemmer på et fast parti. Jeg er også tilhenger av lover og regler da det tydeligvis finnes en del egoistiske og opportunistiske mennesker blant oss.

Til Bjørn Rasmussen :

Du presenterer deg som raudgrøn i politisk samanheng.  Det er ei ærleg sak.

Men slik eg har oppfatta det , arbeider vel den sida i politikken for at også folk med middels og lågare inntekter skal få del i diverse samfunnsgode.  Då vert det litt merkeleg at du går til åtak på dei som på denne måten skaffar seg ein rimelegare inngangsbillett til hyttemarknaden.  Dette smakar av intern misunning mellom dei raudgrøne.

Sjølvsagt skal der vera lovar og reglar i samfunnet , men mennesket har også behov for "friområde" i livet der ikkje alt er regulert av rigide reglar og "vrange" byråkratar.  Dette behovet er kanskje ekstra sterkt innafor fritid og privatliv.

Når det gjeld den ESTETISKE utforminga av tretelt , plattingar , boder og liknande med tilknyting til store campingvogner / husvogner , så trur eg dette vil verta utforma på den finaste måten der det ligg føre politiske GARANTIAR for at installasjonane får lov å vera "permanente".  Altså får lov å stå så lenge leigeforholdet med plasseigaren eksisterer.

Tilsvarande trur eg at politisk og byråkratisk motstand / misnøye med slike anlegg vil føra til eit "mellombels" preg , med mindre tanke for det estetiske.

Nei , lat no folk få nyta ferien i husvogna si , kosa seg på plattinga og gjerne pynta litt rundt med blomar og liknande !

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere