* Sigrun *

59

Overgripere prioritetes før ofre?

Publisert: 18. okt 2010

Etter at offentligheten fikk vite at en overgriper ikke kunne la være å forgripe seg på barn fordi han ikke hadde råd til å gå hos psykolog, har det ikke manglet på forståelse for problemet fra journalister, politikere og andre. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker at staten skal betale terapi for de pedofile. Men når jeg spør de to partiene om ikke dette også bør gjelde overgripernes ofre, så svarer de ikke.  

En 19-årig jente som gikk på attføring, skrev for to år siden i Aftenposten om sine problemer med å betale behandlingsutgifter til psykolog. Hun hadde i åtte år vært utsatt for incest. Sammen med andre unge møtte hun politikere i Barnas spørretime på Stortinget. Hun fikk ros for sitt mot, men det var også alt hun fikk. Politikerne kom ikke med noe løfte om flere avtalespesialister eller rimelig terapi for overgrepsutsatte. Nå viser det seg altså at det er pedofile man vil hjelpe.

Høsten 2005 viste norske kinoer filmen «The Woodsman», som ble presentert slik: «Filmen klarer det mesterstykket å vekke sympati for en mann som ut fra sine handlinger befinner seg på bunnen av den sosiale rangstigen.» Avisenes filmanmeldere var rause med sine terningkast, men ingen nevnte empirien om at det er ofrene som ofte havner «på bunnen av den sosiale rangstigen». En av en nærmest uendelig rekke følger av overgrep i barndommen er livslang dårlig økonomi. For å skildre noen «på bunnen» var det altså ikke nødvendig å vekke sympati for en overgriper.

Da jeg var bruker ved et senter for kvinner utsatt for overgrep, de fleste mens de var barn, var halvparten av brukerne verken i arbeid eller under utdanning. Blant dem som utdannet seg, var noen middelaldrende før de kom i gang, fordi de av helsemessige årsaker ikke hadde vært i stand til å ha et normalt livsløp. En undersøkelse fra Universitetet i Bergen viser også at bare annenhver bruker ved incestsentrene har helse til å være i jobb.

Det må være legitimt å spørre: Hvem bør fellesskapet prioritere å gi hjelp til, ofre eller overgripere?


Kommentar #1

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

Ortografi

Publisert rundt 11 år siden

Beklager at jeg stavet et ord feil i overskriften.

Kommentar #2

Mari Holm

1 innlegg  47 kommentarer

RE: Overgripere prioritetes før ofre?

Publisert rundt 11 år siden

Hei Sigrun!  Det er ikke vanskelig å være enig med deg i at det kan oppleves som at det er overgriperne som prioriteres i slike tilfeller. Samtidig ser jeg at det absolutt er en fordel at potensielle overgripere får hjelp før de påfører uskyldige barn og  unge  alvorlige traumer ved å begå seksuelle overgrep. En overgriper har jo ofte også flere ofre på samvittigheten, så sånn sett er det forståelig at myndighetene nå velger å satse på å forebygge.

Når det er sagt, så er jeg fullstendig enig med deg at det er usedvanlig korttenkt å ikke satse på gratis behandling av ofre for seksuelle overgrep. Du nevner at bare halvparten av brukerne av det incestsenteret du hadde kontakt med var i arbeid eller under utdannelse. Jeg kan ikke forstå annet enn at det både menneskelig og samfunnsøkonomisk hadde vært en stor fordel at psykologisk/psykiatrisk hjelp hadde vært tilgjengelig og gratis for alle ofre for overgrep.

Kanskje hadde det vært en idè å ansette psykiologer/psykiatere ved incestcenterene? Det er jo lov til å håpe at de skulle få økonomisk mulighet til ikke bare å være et selvhjelps/støtte senter, men også kunne gi forsvarlig behandling og psykologisk oppfølging i denne utrolig krevende og vanskelige prosessen som det er å komme seg igjennom  alvorlige traumatiske barndomsopplevelser.

Takk for at du står på Sigrun, og tar belastningen det må være å kjempe for dette på vegne av alle oss andre


18.10.10 kl. 16:01 skrev Sigrun Tømmerås:

Etter at offentligheten fikk vite at en overgriper ikke kunne la være å forgripe seg på barn fordi han ikke hadde råd til å gå hos psykolog, har det ikke manglet på forståelse for problemet fra journalister, politikere og andre. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker at staten skal betale terapi for de pedofile. Men når jeg spør de to partiene om ikke dette også bør gjelde overgripernes ofre, så svarer de ikke.  

En 19-årig jente som gikk på attføring, skrev for to år siden i Aftenposten om sine problemer med å betale behandlingsutgifter til psykolog. Hun hadde i åtte år vært utsatt for incest. Sammen med andre unge møtte hun politikere i Barnas spørretime på Stortinget. Hun fikk ros for sitt mot, men det var også alt hun fikk. Politikerne kom ikke med noe løfte om flere avtalespesialister eller rimelig terapi for overgrepsutsatte. Nå viser det seg altså at det er pedofile man vil hjelpe.

Høsten 2005 viste norske kinoer filmen «The Woodsman», som ble presentert slik: «Filmen klarer det mesterstykket å vekke sympati for en mann som ut fra sine handlinger befinner seg på bunnen av den sosiale rangstigen.» Avisenes filmanmeldere var rause med sine terningkast, men ingen nevnte empirien om at det er ofrene som ofte havner «på bunnen av den sosiale rangstigen». En av en nærmest uendelig rekke følger av overgrep i barndommen er livslang dårlig økonomi. For å skildre noen «på bunnen» var det altså ikke nødvendig å vekke sympati for en overgriper.

Da jeg var bruker ved et senter for kvinner utsatt for overgrep, de fleste mens de var barn, var halvparten av brukerne verken i arbeid eller under utdanning. Blant dem som utdannet seg, var noen middelaldrende før de kom i gang, fordi de av helsemessige årsaker ikke hadde vært i stand til å ha et normalt livsløp. En undersøkelse fra Universitetet i Bergen viser også at bare annenhver bruker ved incestsentrene har helse til å være i jobb.

Det må være legitimt å spørre: Hvem bør fellesskapet prioritere å gi hjelp til, ofre eller overgripere?

Kommentar #3

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Er dette riktig?

Publisert rundt 11 år siden

Jeg kjenner ikke detaljene rundt støttetiltak for incestoffere.  Merker meg at du er lite presis når det kommer til faktisk utforming av hjelpetiltak og eventuelt hva som konkret mangler.  Kan du utdype litt mer?

Må si jeg trodde at incestsentrene hadde tiltakspakker klar.  Videre vil jeg tro at et offer på helt ordinært vis kan kontakte sin fastlege og bli henvist til en psykolog.  Da gjelder vanlige regler for frikort.  Husker ikke hva grensen er, men den ligger vel mellom 1 000 og 2 000 kroner?

Forsøkte meg på et Google søk "incest hjelp" og fant noen aktuelle linker bl.a. Støttesenter mot incest - Oslo. Så det er selvsagt mulig å innhente litt uavhengig informasjon, men som nevnt: du kan kanskje utdype litt først?

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Er dette riktig?

Publisert rundt 11 år siden
18.10.10 kl. 18:13 skrev Eivind Bade:

Jeg kjenner ikke detaljene rundt støttetiltak for incestoffere.  Merker meg at du er lite presis når det kommer til faktisk utforming av hjelpetiltak og eventuelt hva som konkret mangler.  Kan du utdype litt mer?

Må si jeg trodde at incestsentrene hadde tiltakspakker klar.  Videre vil jeg tro at et offer på helt ordinært vis kan kontakte sin fastlege og bli henvist til en psykolog.  Da gjelder vanlige regler for frikort.  Husker ikke hva grensen er, men den ligger vel mellom 1 000 og 2 000 kroner?

Forsøkte meg på et Google søk "incest hjelp" og fant noen aktuelle linker bl.a. Støttesenter mot incest - Oslo. Så det er selvsagt mulig å innhente litt uavhengig informasjon, men som nevnt: du kan kanskje utdype litt først?

Traumer kan føre til ett ganske enormt behov for langvarig hjelp. Vi kan snakke om år med ikke bare psykolog hjelp, men også stabiliserende tiltak i hverdagen. Dette hos en gruppe som ikke har erfaring av at noen vil dem vel, og som har en atferd som gjenspeiler denne utryggheten.

Jeg tror vi trygt kan si at denne gruppen har fått alt for liten hjelp, og oftere enn ikke helt feil hjelp. Mange har fått en diagnose som ikke gjenspeiler det de har opplevd, og som har blitt møtt med avvisning av helsevesenet heller enn hjelp til å bygge opp livet etter det de har opplevd.

I det siste har det kommet mye god teori på traume behandling, og det er noen fyrtårn som klarer å gi ganske god hjelp, men infrastrukturen i hjelpeapparatet gir fortsatt store utfordringer i å gi overgrepsoffre god nok hjelp.

Jeg vil si det slik at noen steder har en god systematisk traume behandling, noen steder er det enkeltpersoner som til tross for systemet klarer å gi god behandling, mens de fleste steder så er rammene uhensiktsmessige og behandlingen for dårlig.

Det er trist for de som blir utsatt for overgrep, men det som er forunderlig er at god traumebehandling faktisk er svært samfunnsøkonomisk gunstig over tid, men vanskelig og bygge opp innenfor de rammer vi har nå. Slik sett så får vi en dyrere kostnad ved behandling, og mye dårligere resultat, enn det vi kunne ha fått. En tap tap situasjon.

Når det er sagt, så lenge overgripere blir satt fri så burde de få mye hjelp før den tid. Målet må være færre overgrep.

Kommentar #5

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: Er dette riktig?

Publisert rundt 11 år siden
18.10.10 kl. 18:13 skrev Eivind Bade:

Jeg kjenner ikke detaljene rundt støttetiltak for incestoffere.  Merker meg at du er lite presis når det kommer til faktisk utforming av hjelpetiltak og eventuelt hva som konkret mangler.  Kan du utdype litt mer?

Må si jeg trodde at incestsentrene hadde tiltakspakker klar.  Videre vil jeg tro at et offer på helt ordinært vis kan kontakte sin fastlege og bli henvist til en psykolog.  Da gjelder vanlige regler for frikort.  Husker ikke hva grensen er, men den ligger vel mellom 1 000 og 2 000 kroner?

Forsøkte meg på et Google søk "incest hjelp" og fant noen aktuelle linker bl.a. Støttesenter mot incest - Oslo. Så det er selvsagt mulig å innhente litt uavhengig informasjon, men som nevnt: du kan kanskje utdype litt først?

Incestsentre tilbyr ikke behandling. Overgrepsutsatte må få tak i terapeut i det ordinære hjelpeapparatet. Men det er svært få behandlere med avtale. Derfor må mange betale alt selv. Jeg betalte f.eks. 600 kroner timen hos en psykolog uten avtale for ti år siden, bortimot 30.000 kr per år, enda jeg var arbeidsufør.

I tillegg er det vanskelig å finne noen med kompetanse på vold og overgrep. Jeg gikk hos flere psykologer som ikke ville jobbe med slike ting. Dette er sløsing av verste sort. I verste fall går det liv tapt, som her.

Kommentar #6

trond fossum

72 innlegg  48 kommentarer

sex og barn

Publisert rundt 11 år siden

det er det jeg altid lurer på hvorfor hvisse kvinnfolk
altid henger seg opp i det seksuelle mot denne betegnelsen -overgrep-
og altid mot barn
når det er så mange andre overgrep som drives i dette fellesskapet
som er langt alvorligere og som ingen bryr seg om
og som igjen de seksuelle overgrepa er en konsekvens av
Der deres overgriper er det virkelige offer
Har oppdaga for lengst denne sigrunns blogg
som  skjuler den virkeligheta som er også der spunne rundt dette sex og barn
fy

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere